Het openen van de wolken

 

 

 

 

 

 

Sinds een aantal maanden heb ik Tai Chi les  van Judith (van Drooge). De Tai Chi oefeningen vormen (bewegingen of oefeningen) vind ik geweldig. Al deze oefeningen hebben een naam. Dat maakt voor mij dat ik de vormen ook mooi vind alleen door de naam al. Eén vorm: het terug trekken van de aap, vind ik een lastige;  weet je hoe moeilijk het is om géén aap op je schouder te nemen?

Maar goed, ik wijk af van mijn verhaal. Ik vind de vorm “het open breken van de wolken” op dit moment fantastisch. Ik maak een scheppende beweging, ik steek mijn handen omhoog en maak met mijn handen een schuivend gebaar en maak ruimte in de wolken: ik breek de lucht open. Ik zie deze wolken als mijn hersenen; het denken wordt door het openen van de wolken op nul gezet. Ik en niet denken, het denken op nul zetten…, nou dat is een wonder hoor.

Afgelopen woensdag bedacht ik mij dat het openen van de wolken binnen de Tarot gerelateerd is met de Tarotkaarten Zwaarden en ja, als ik dat denk, dan moet er een blog over geschreven worden.

Zwaarden

Zwaarden zijn gerelateerd aan het element lucht. Ze beheersen het gebied van de geest in de vorm van ideeën en zorgen en hebben ook betrekking op serieuze beslissingen, vertragingen, teleurstellingen, beperkingen en verliezen. Ook worden zwaarden geassocieerd met reizen, letterlijk of figuurlijk. Deze reeks is vermoedelijk het makkelijkst te interpreteren wanneer ze in verband wordt gebracht met geestelijke activiteiten.

In deze blog wil ik het alleen over de hofhouding (de koninklijke familie) van de kaarten van Zwaarden hebben, omdat op deze kaarten de meeste wolken staan afgebeeld. Ik wil jullie dan ook uitnodigen om naar de achtergrond van de kaarten te kijken en te ontdekken hoe de wolken geformeerd zijn.

Familie van Zwaarden                                                                                                Tweelingen – Weegschaal – Waterman                                                                Element Lucht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schildknaap: aarde in lucht IK GEBRUIK alert; wil niet meer gekwetst worden, zorgen en verdriet zijn niet geheel te overzien. Rode laarzen: zijn goed geaard.

De Schildknaap binnen de hofhoudingskaarten beeldt vaak het jongste kind van het gezin uit. Dit kind is vaak gekwetst, maar heeft ook het idee dat het niet gezien is in het gezin. Het kind reageert dan ook vanuit emotie, dat is goed te zien aan de houding: deze is aanvallend en achterdochtig. Het kind reageert fel en overziet het geheel niet.

Schildknaap van Zwaarden gaat altijd gepaard met kritiek waar je van kunt leren. Daardoor geeft de kaart meestal een frisse, vaak ook bevrijdende wind die de lucht klaart en opheldering geeft in je werksituatie.

Bij de tijd zijn

Ridder: Lucht in lucht IK DENK gaat dwars tegen alles in,kwetsend, bot, strijdend voor recht en rechtvaardigheid.

Je kunt aan de kaart al zien dat deze persoon niet tegen onrecht kan; hij zal er alles aan doen om zijn recht te halen en te krijgen. Maar denkt hij ook werkelijk “helder”? Dat is niet mijn idee, hij denkt dat hij gelijk heeft en zal deze krijgen, hoe dan ook. Kijk eens naar de achtergrond op de kaart: de wolken gaan tegen de Ridder in, zelfs de boomtoppen gaan tegen de Ridder in. Hieruit kun je al zien dat de Ridder fel is om zijn standpunt te verdedigen. De wolken zijn ook niet mooi geformeerd, maar vormen een wolkenpatroon dat je vaak zie voordat er een storm uit breekt.

Wie wind zaait zal storm oogsten

Koningin: vuur in lucht IK SCHOUW stijgt boven de aardse futiliteiten uit, heeft afstand genomen van alle aardse materiële aangelegenheden. Zuiver beoordelingsvermogen , veel in het leven meegemaakt, groot inzicht, hard, cynisch en afstandelijk.

De Koningin van Zwaarden staat bekend als hét medium binnen alle hofhoudingskaarten. Het rode bandje dat om haar polsen zat, heeft ze doorgesneden met haar zwaard. Ze trekt zich dus niets meer aan van wat de buitenwereld van haar vindt of denkt. Dit is ook weer te zien aan de wolken: dit zijn mooie bloemkoolwolken. Ze denkt en laat het los, maar er is een maar;  kijk maar naar de bomen. De toppen zijn, net zoals bij de Ridder, tegen de wind in. De Koningin kan dan wel hard en cynisch lijken en ze heeft alle dogmatiek van zich afgeschud, maar het innerlijk is er nog niet helemaal klaar mee. Haar hart is nog steeds kwetsbaar.

Waar rook voor de wind uitwaait, is de vrouw de baas

Koning: vuur in lucht IK GA (ervoor) hij kijkt je recht aan; vertegenwoordiger van de keizer in het aardse. Iemand die helderwetend is, vrijheid van meningsuiting.

De Koning van Zwaarden regeert vanuit passie, hij heeft tenslotte het vuurelement in zich. Deze passie herken je omdat hij zijn mening zal geven, ook als hem dit niet gevraagd wordt. Hij vertegenwoordigt de Keizer en de Keizer is diegene die de regels en reglementen bedacht heeft. De Koning van Zwaarden neemt dan ook niet zonder meer aan dat regels er zijn om te gebruiken, maar om te kijken: waar kan ik deze regels gebruiken om mijn recht te halen. Dat kun je ook nu weer zien aan de wolkenpartij: de lucht is bijna leeg, er zijn alleen nog wat wolken achter zijn rug te zien. De Koning gebruikt zijn denken alleen als het nodig is. De toppen van de bomen staan rechtop en het verdedigen is in het geval van de Koning niet meer nodig. Dit is ook weer te zien aan de twee vogels op de achtergrond. Deze vertegenwoordigen het gevoel en de intuïtie. De Koning gebruikt deze altijd bij zijn beslissingen. Op deze manier is het voor  de Koning mogelijk zich vrij te maken van afhankelijkheid.

Een wet van meden en persen.

Ik heb nog even op internet gekeken wat het openen van de wolken binnen de Tai Chi betekent en zoals altijd was ik aangenaam verrast.

Het openen van de wolken: Werking
Verruimende bewegingen,  verruimen van het denken.

www.thekla-eva.nl

 

 

Tenenlezen

Voordat ik bij mijn pedicure (Geha) kwam had ik nog nooit van tenenlezen gehoord, laat staan dat ik wist hoe dat in zijn werk ging. Ik ben nogal van het sceptische en mijn motto is dan ook: eerst ervaren en dan geloven. Maar na een consult tenenlezen was ik helemaal om. Tenenlezen kan inzicht geven over wat er bij jou speelt op dit moment in je leven, kortom,  tenenlezen is erg fascinerend.

Het blijkt dat bij iedere levensfase of verandering in het leven de stand van de tenen anders gaan staan, maar wat ook meespeelt is de eeltvorming op of onder je voeten. Aan de plek waar eelt op/onder je voet of op je tenen zit  is af te lezen wat er met je aan de hand is.

Als je eenmaal weet waar de “teen wringt” kun je gaan kijken waar je aan kunt of wilt werken. Je zult dan als je er aan gaat werken, gaan merken dat de standen van de tenen anders gaan staan. Ook zal er op de eeltplekken minder eelt aanwezig zijn. Kortom, ik kan iedereen een consult tenenlezen aanraden.

HET DOEL VAN TENEN LEZEN

Het doel van tenenlezen is mensen een spiegel voor te houden. De tenenlezer geeft geen waardeoordeel. Er bestaan geen goede of slechte tenen. Iemand is zoals hij is en dat is goed! De tenenlezer observeert en constateert sterke en zwakkere kanten van iemands persoonlijkheid. Dat te weten kan helpen bij de bevordering van de gezondheid en zo nodig het herstel daarvan. Wanneer de persoon in kwestie verandert, zal ook de stand van de tenen veranderen. Hier gaat het om “gezonde” tenen. Vergroeide tenen van een patiënt met bijvoorbeeld reumatoïde artritis kunnen niet gelezen worden.

Grondleggers

De grondleggers van het tenenlezen, Imre en Margriet Somogyi, zijn sinds 1981 bezig met het in kaart brengen en op schrift zetten van de tenen. Tenenlezen is een kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm van de tenen te interpreteren. Je leest iedere teen afzonderlijk met al zijn kenmerken en kijkt daarbij naar de samenhang tussen de andere tenen. De methode is geschikt om zelfkennis op te doen. Ieder mens heeft zijn eigen 10 unieke tenen. Tenenlezen biedt handvatten en legt bloot waar je kracht, zwaktes en kwaliteiten liggen.

Elke teen weerspiegelt een unieke eigenschap of kwaliteit. Je kunt je tenen zien als zenders en ontvangers. De stand en de lengte van je tenen, leert je hoe je met een eigenschap omgaat.

De rechter voet staat voor het verstandelijke en de linker  voor de emotionele kant van de persoon. Is er sprake van harmonie of niet? Staan de tenen in een rechte lijn, dan verloopt de energie vloeiend van de ene teen in de andere. Is de grote teen langer dan heeft men te doen met “praters”; als ze maar kunnen praten, het maakt niet uit waarover. Is de grote teen korter, dan is er meer energie dan men kan verwerken;  mensen kunnen wat “chaotisch” zijn; ze springen van de hak op de tak. Gaan de tenen aan het einde uit elkaar dan begint de eigenaar van deze tenen ergens aan maar halverwege bedenkt hij zich. Uiteindelijk zal het er toch niet van komen. Is er ruimte aan het begin van de tenen en raken de uiteinden elkaar, dan hebben mensen geleerd snel te reageren. Voornemens komen snel tot uitvoering.

Mensen met beweeglijke tenen hebben vaak een beweeglijke geest. Zij kunnen gemakkelijk meevoelen en meegaan met de ander. Mensen met starre ideeën hebben vaak minder beweeglijke tenen. Leren deze mensen wat makkelijker met alles om te gaan, dan worden ook de tenen beweeglijker. Midden in een belangrijk veranderingsproces (verhuizing, echtscheiding, nieuwe baan), kunnen de tenen zich intrekken. Dit geldt eveneens voor mensen die “ja” zeggen, maar hun eigen gang gaan.

Na de beoordeling van beide voeten in z’n geheel, komen de grote tenen aan de beurt. Zij staan voor communicatie: de rechter voor vreugde en de linker voor communicatie over verdriet. Staan de grote tenen tegen de tweede teen aan, dan kan men snel reageren; is er ruimte tussen, dan heeft men tijd nodig. De laatstgenoemden moeten er nog een nachtje over slapen. Het zijn de mensen die de volgende dag opbellen met de mededeling dat zij er nog eens over hebben nagedacht, maar ……..

Dan hebben we de hallux valgus. Iedereen kent ze: de knobbels aan de zijkant van de voet bij de grote tenen. Zelfs bij dichte schoenen zijn ze door de schoenen heen te zien. Ze worden altijd aan beide voeten gevonden. Het zijn erg enthousiaste mensen; ze lopen snel voor iets warm. Ze zijn erg dienstbaar en hoe groter de hallux valgus, hoe meer dit ten koste gaat van henzelf. Zij kunnen geen nee zeggen. Wil je iets van deze mensen gedaan krijgen en is de hallux valgus rechts groter, dan moet de hulpvraag verstandelijk gesteld worden. Is de hallux valgus links groter, dan sorteert een emotionele vraagstelling meer effect. Worden deze mensen geopereerd, maar verandert er niets aan hun dienstbare instelling, dan zal na verloop van tijd de teen weer scheef gaan staan. Het is van belang dat zij leren hun eigen grenzen te stellen en te bewaken.

Vooral op de nagels van de grote tenen zijn vaak ribbels te zien. De ribbels laten zich onderverdelen in minder of meer, in ondiep en diep. Verticale (in de lengterichting) ribbels zeggen iets over de stofwisseling. Zijn er horizontale ribbels dan wijst dit op emotionele gebeurtenissen in de afgelopen periode. Deze laat zich globaal berekenen. De teennagel groeit in ongeveer een jaar uit. Zitten de ribbels halverwege dan is er ongeveer een halfjaar geleden een emotionele beleving geweest. De mensen die de tenen tegen elkaar aan hebben staan weten direct waar het om gaat. Mensen die ruimte hebben naast de grote teen moeten even nadenken over welke gebeurtenis het zou kunnen gaan. Uiteraard dient hier zorgvuldig mee om te worden gegaan. De grote tenen hebben ons veel te vertellen, het zou echter te ver voeren er meer over te zeggen.

Van de grote teen gaan we aan de rechter voet naar de tweede teen ernaast. Dit is de wens-teen. Is deze langer dan de grote teen, dan weet de eigenaar van deze teen heel erg goed wat hij wil. De teen daarnaast is de doe-teen. Mensen met veel daadkracht hebben een mooie lange middelste teen. Deze teen staat ook voor agressie. Zodoende kan iemand goed in actie komen maar hij kan ook heel erg boos worden. De vierde teen staat voor gehechtheid en controle. Een vierde teen die kijkt naar de grote teen, laat zien dat men het verleden niet helemaal los kan laten. Het kan ook zijn dat de eigenaar van de teen probeert alles (soms krampachtig) onder controle te houden. De kleine teen staat voor angst en onzekerheid. Is deze teen verstopt onder de vorige dan is er sprake van onzekerheid en laat men niet alles direct zien. Is deze teen een beetje “opgeblazen” dan heeft men buien van angst en paniek.

De tweede teen van de linker voet staat voor het gevoel: de wijze waarop men omgaat met emoties. De derde teen is de creativiteits-teen. Met creativiteit wordt niet alleen bedoeld dat men kunstschilder, bekend schrijver of architect is. Creativiteit heeft ook te maken met “kleine” dingen zoals het in eigen huis een gezellige sfeer kunnen scheppen of  de wijze van omgang met kleine conflicten. Veelal zijn het mensen die zichzelf niet creatief vinden, maar de omgeving vindt dat wel. De vierde teen is de liefde-teen. Met liefde wordt ook hier weer meer bedoeld dan de liefde voor je geliefde, je gezin en omgeving. Er kan ook liefde zijn voor datgene waar je dagelijks mee bezig bent. Vormt deze teen een mooi koppel met de vorige, dan gaan liefde en creativiteit hand in hand. De linker kleine teen staat voor optimisme en vertrouwen. Hoe rechter hoe meer vertrouwen er in de toekomst is. Een grote optimist heeft hem niet alleen recht maar ook nog mooi rond aan het uiteinde.

De kleine teentjes hebben soms de neiging om te kantelen, te draaien of onder te duiken. Er is dan sprake van onzekerheid of angst die men liever niet wil voelen en zeker niet wil laten zien.

Verder kennen we de zwemvliezen als bijzonder fenomeen: het verbonden zijn van twee tenen door middel van de huid. De twee energieën van deze tenen zijn wel heel erg goed met elkaar verbonden. Zit er bij voorbeeld tussen de wens-teen en de doe-teen een zwemvlies dan kan de wens heel snel worden omgezet in actie; het willen en doen volgen onmiddellijk na elkaar.

Regelmatig komt het voor dat mensen hun eigen voeten niet mooi vinden. “Ik heb heel rare voeten hoor!”, krijg je dan te horen. Jammer; alle voeten zijn namelijk uniek. Ze hebben hun eigen verhaal. Tenen lezen is bovendien een prachtig hulpmiddel om tot oplossing van een probleem te komen. Tenen krijgen vervolgens de gelegenheid te veranderen.

 

www.pedicure-geha-zwolle.nl 

http://www.gezondbeterworden.nl

www.thekla-eva.nl

Krachtdieren

Krachtdieren

In een van mijn vorige levens ben ik opgeleid in het sjamanisme.  Deze kennis mag ik in mijn boeken weergeven. Dat lukt niet tot in detail want zoveel kan ik mij nou ook weer niet herinneren. In dit leven hoef ik het me alleen maar te herinneren; ik weet dat ik een innige verbinding had met de natuur, mijn krachtdieren mijn paard en wolvin…

Ik riep in de geest de wolvin op, ik vroeg waar ze was. Ik kreeg een visioen te zien, een bosje in de prairie. Achter het bosje was een poel. Ik keek over de prairie en zag niet waar ik naar toe moest.  Ik liep maar weer naar Mika, ik vertelde hem wat de wolvin mij liet zien.

Maar dat is niet achter ons Ka Nicha, dat is voor ons, ongeveer tien minuten rijden met het paard.  Wil je met mij meerijden, schreeuwde ik , want het waaide nog steeds heel hard. Mika knikte en liep naar de paarden toe, ik pakte Vrijheid, ze had de oren in haar nek, ik wist dat ze niet van storm hield, maar ik had geen keuze. Ik vertelde Vrijheid dat ik naar de wolvin wilde, de oren van Vrijheid gingen overeind en ze liep naar voren.

We reden samen de prairie op, Mika reed voorop, hij reed niet echt hard, ik kwam naast hem rijden. Hij wees met zijn arm naar links, daar was een bosje, met een poeltje erachter.

We reden samen verder, in de geest sprak ik naar de wolvin en ik liet haar zien dat ik met nog een persoon er aan kwam.

De wolvin kwam uit de bosjes en liet zich zien.

Mika stopte, hij gaf door handbewegingen aan dat hij terugreed; ik snapte dat hij terug moest, ik knikte naar hem.

Ik reed met Vrijheid verder richting de wolvin. Bij het bosje aangekomen sprong ik van Vrijheid af en rende naar de wolvin. Vrijheid kwam achter mij aan hinnikte zachtjes; wonderbaarlijk dat dieren die elkaar respecteren blij waren om elkaar te zien.

Ik ging door de knieën en omhelsde de wolvin, ik vertelde in de geest dat ik blij was om haar te zien.

De wolvin keek mij recht in de ogen aan. Deze blik was voor mij zo waardevol; haar blik was eerlijk en oprecht, doortastend en rechtvaardig.

Ik ging met Vrijheid en de wolvin de bosjes in, we werden beschermd voor de wind en niemand kon ons zien. Het werd al schemer en ik wist dat ik niet zoveel tijd had.

Ik ben blij om je te zien, gaat het goed met je? vroeg ik aan de wolvin in de geest.

Telepathisch of intuïtief communiceren met dieren is het uitwisselen van informatie tussen mens en dier via gedachten, beelden en gevoelens. Het is een universele taal: je wisselt energie uit met een dier en die energie komt binnen in een vorm die voor jou en het dier begrijpelijk is. Intuïtieve communicatie is de taal van het hart, de universele taal waarmee alle vormen van bewustzijn met elkaar kunnen communiceren. Je bent dus ook niet gebonden aan landsgrenzen. Je kunt net zo makkelijk communiceren met het dier van de buren, als met een dier aan de andere kant van de wereld. Je kunt ook contact leggen met de ziel van een overleden dier. De ‘grens’ tussen ‘deze en gene zijde’ vormt geen enkele barrière.

Als kind zien we dieren als onze gelijken. We spreken dezelfde taal en communiceren telepathisch met elkaar.

Naast mijn gidsen heb ik ook een aantal krachtdieren bij mij; deze dieren heb ik nodig als er mensen bij mij komen die problemen hebben op het mentale gedeelte. Mijn krachtdieren laten mij zien waar een blokkade zit. Meestal zie ik, doordat ik door de ogen van mijn krachtdieren kijk, of deze mensen ook krachtdieren bij zich hebben en wat deze dieren dan zijn. De krachtdieren van deze mensen gaan in “conclaaf” met  mijn krachtdieren, zij helpen elkaar om blokkades op te heffen.

Iedereen heeft –  of hij er nu van bewust is of niet  – meestal twee dieren bij zich. Wat mij in de loop van de tijd opgevallen is dat meestal paarden en wolven zich het meest laten zien bij de mensen die bij mij komen, of dit nu komt omdat ik deze dieren zelf bij mij heb of omdat ik gefocust ben op deze dieren dat weet ik niet.

Bij het paard is,  afgezien van de kracht (die overigens ieder dier bezit) het aspect verplaatsen belangrijk. Ik mag verkennen en ik reis in mijn geest in deze tijd en in het verleden,  ik ben niet op één plek gebonden, ik verplaats in tijd en ruimte, kan overbruggen op haar rug.

Het paard maakt dat mijn wereld groter werd en dat was niet alleen op fysiek nivo; ik ben totaal niet bang om in andere werelden te reizen. Ik reis in het nu naar het verleden en hierdoor kan ik bij anderen blokkades uit vorige levens oplossen.
Mijn paard leerde me dat ik niet alles alleen hoef te dragen, dat ik ook mag vragen, de lasten delen.
Mijn paard roept op tot vertrouwen. Nou ben ik nogal een controlefreak;  bij mijn reizen in de tijd en geest vertrouw ik op mijn begeleiders maar wel met een gezonde dosis argwaan, want ik wil altijd de touwtjes in handen blijven houden..

Wolven worden vaak in verband gebracht met boosaardigheid en wreedheid.
Als niets ontziende dieren, altijd gereed om mens en dier te verscheuren. In de moderne westerse wereld is er op niets ontziende wijze op deze dieren gejaagd en het is de “moderne” mens bijna gelukt om de wolf totaal uit te roeien. Hierbij is er voor het gemak maar even aan voorbij gegaan dat wolven de ecologie in stand houden en ervoor zorgen dat zwakke dieren gedood worden zodat alleen de sterke dieren overblijven, om sterke nakomelingen na te laten.
De wolf is in  werkelijkheid heel sociaal en zachtaardig, de roedel gaat voor alles.
Door de haren rechtop gezet, de blikkerende tanden en het dreigende grommen lijkt hij misschien heel agressief, maar het is een defensieve houding waarmee hij een aanval weet te voorkomen.
Wolven leven in roedels, leefgroepen, waarin elk dier zijn of haar plek weet en zich daarin ook gerespecteerd en verbonden voelt.
Deze manier van leven leert ook het verantwoordelijkheidsgevoel, waarin de oudere dieren hun lessen weer aan de welpen leren. De lessen die ik van mijn gidsen mag ontvangen kun je ook zien in de vorm van dat ik het kind ben en zij mijn oudere begeleiders. Bijzonder voor mij is ook de begeleiding van mijn indiaan. Dit is een zo vanzelfsprekendheid dat ik eigenlijk af en toe niet meer door heb dat hij een gids is en ik zijn leerling;  er is een continu stroming over en weer en ik kan deze stroom ook niet meer stoppen.
De wolf voelt zich in beide werelden thuis. De wolf heeft mij geleerd hoe ik mij thuis kan voelen binnen de mensenwereld, vertrouwen te hebben, mijn ervaringen te delen en te leren van die van anderen, verbonden te zijn zonder daarin mijn eigen gevoel van vrijheid op te moeten geven. En dat is meteen heel moeilijk, want af en toe wil ik alleen zijn en gewoon een paar weken niets van de wereld mee krijgen. De wolf leert mij om vol te houden en de kracht te vinden als ik moeilijkheden tegenkom. De moed en het innerlijk weten te vinden, dat ik alles aan kan wat op mijn pad mag komen. Dit wil niet zeggen dat ik af en toe ook denk: nu is het wel genoeg!
Vanuit het instinct van de wolf leer ik te vertrouwen op mijn gevoel, dat een genomen beslissing juist is: bij mij is een beslissing een beslissing en hierna sluit ik het ook af.
Heel direct en ijzersterk confronterend is hij soms, (goh dat is herkenbaar, kijk ik nu in de spiegel?) mijn wolf, maar hij leert me zoveel over mijzelf, wie ik echt ben.
Door met de wolf te lopen, te leren, te leven, maakt zij dat ik wakker ben geworden en  mijn kennis  weer mag doorgeven.

 

www.thekla-eva.nl

De Blauwe ster

Blauwe ster

De blauwe ster

We kwamen bij de heilige grot aan en Hinde hield mij tegen. Kom, sprak ze, nu weer in alle rust:  we gaan naar de ingang van de grot en om binnen te mogen komen moeten we eerst bidden en toestemming aan de beschermster van deze grot vragen.

Ik keek nergens meer van op; Hinde was zo anders dan normaal. Ik zakte op mijn knieën en bad tot de beschermster van de grot. Er kwam een vrouw naar voren in mijn geest . Ik keek eens beter en zag dat dit de oude vrouw was die al een poosje bij mij was. Ik moet verwonderd gekeken hebben, want de oude vrouw keek mij lachend aan en wenkte mij naar de ingang van de grot.

Ik merkte dat ik niet naar binnen mocht. Er kwam een druk op mijn borstkas en ik voelde dat ik niet naar binnen kon. Hinde wel, ze kon zo naar binnen stappen. De oude vrouw kwam naast mij staan en sprak tot mij: je moet een test afleggen en als deze test niet lukt wordt jou de toegang geweigerd tot de grot.

Het werd steeds fraaier dacht ik pissig, eerst moet ik bij de vrouwenkrachtkring intreden en nu moet ik een test afleggen. De oude vrouw kwam bij mij staan en lachte.

Leg de ketting om je nek en stap binnen in de grot.  Ik bukte mij en pakte de ketting op van de grond, deed deze over mijn hoofd en legde de hem om mijn nek. Ik voelde dat de stenen begonnen te gloeien  en dat ik warm werd in mijn borstkas. De oude vrouw wenkte mij ondertussen en ik zag dat er een grote bergkristal in het midden van de grot op een grote steen stond. Ik liep naar de grote steen toe en ik zag dat het kristal begon te gloeien. Ik voelde ook dat de stenen om mijn nek begonnen te pulseren: het kristal zond een straal van licht naar de stenen om mijn nek en toen opende mijn borstkas zich en zag ik hoe de kracht uit mijn borstkast de stenen om mijn nek met het kristal verbond en in een flits zag ik hoe de Grote Geest de aarde en al zijn levende schepsels had geschapen. Ik zakte op mijn knieën en merkte dat ik meevoer het Universum in, verder en verder omhoog.  Ik kwam uit bij een blauwe ster. Deze ster was in alle verhalen binnen de stammen een belangrijke ster. Ik voelde hoe het kristal en de kralen van deze planeet afkomstig waren;  ik voelde mij één met de planeet en zag hoe de oude vrouw ook van deze planeet afkomstig was;  ik zag heel veel vrouwen. Dit moesten de vrouwen van de krachtkring zijn, bedacht ik mij. Ik zag mijn moeder en snakte naar adem, ik liep naar haar toe, ze omhelsde mij en ik kuste haar: mijn dochter, accepteer de test en ga verder ,sprak ze. Ze draaide zich om en ze wees met haar hand naar een grote heldere steen. Ik was verbaasd; nu stonden alle vrouwen bij deze steen.

Ik liep naar de steen en voelde een oerkracht uit deze steen komen. Ik liep verder en de vrouwen moedigden mij aan om in de steen te stappen. Ik zag hoe Hinde mijn ketting afnam en bij haarzelf om deed. Ze stapte in de steen en kwam weer terug uit de steen. Hierna gaf ze mij de ketting terug.

Ik aarzelde niet, deed de ketting weer om en stapte zonder aarzelen richting steen. Ik stapte in de steen  en kwam in een tunnel van lichtflitsen terecht. Ik zag de vrouwen nu langs de zijkant van de tunnel staan en zij wezen mij allemaal de weg naar een intens licht.

Ik was nu toch wel een beetje bang ; dit was een overweldigend licht en ik werd zelf ook lichter en lichter, ik wás bijna bij het licht. Ik voelde hoe het licht via mijn kruin naar binnen stroomde, ik voelde hoe het kind in mij beschermd werd door de oude vrouw – ze stond ineens naast mij en ze legde haar handen op mijn buik.

Ik heb je altijd begeleid en beschermd maar niet in levende lijve, op dit moment ben ik aan het sterven omdat jij intrede doet tot de vrouwenkrachtkring. Er kunnen maar een maximaal aantal vrouwen bij de krachtkring aanwezig zijn, dat kun je zien aan de aantal kralen, dat zijn de aantallen van de vrouwen die bij de krachtkring horen. Ik heb lange tijd gewacht op jou, zodat jij je intrede kon doen bij de krachtkring, mijn wijsheid gaat nooit verloren omdat deze wijsheid in alle vrouwen van de krachtkring aanwezig is.  Vanaf nu kan ik je niet meer helpen in de strijd met de sjamaan,  je moet het nu alleen doen. Ik ben dankbaar dat je intrede doet tot de krachtkring mijn dochter, sprak de oude vrouw. Ze zegende mij. Ze had haar hand op mijn voorhoofd gelegd en legde een kristal in mijn hand. Hierna liep ze in de tunnel van licht en ik zag dat haar lichaam veranderde in lichtspetters en ik voelde een immens krachtige energie door mij stromen toen ik zag hoe de oude vrouw oploste in het licht. En weg was ze.

De blauwe ster is in alle verhalen binnen de indianen van groot belang, ik wist dit niet maar nadat ik het stuk geschreven had heb ik deze informatie op internet gevonden en zoals altijd ben ik weer blij verbaasd dat deze informatie gewoon klopt.

 www.thekla-eva.nl

Corine

 Corine

Vandaag was Corine bij mij voor een consult. Ze vertelde mij dat het niet goed zat in haar systeem.  Ondertussen bewoog ze met haar hand voor haar lichaam ter hoogte van haar hartchakra en keelchakra . Ik voelde dat daar de grootste blokkade in haar systeem zat.

Ik vroeg aan Corine hoe haar jeugd was. Ze gaf aan dat die eigenlijk wel oké was geweest. Ik vertelde Corine dat ik het gevoel had dat ze eenzaam was geweest in haar jeugd en dat dit uit de familielijn vanuit haar moeders kant kwam. Ik zag (in de geest) haar moeder en haar grootmoeder op één lijn achter elkaar staan, maar haar overgrootmoeder schoot in dit systeem onmiddellijk uit de lijn naar rechts achter haar (boven haar hoofd). Ik vroeg haar of ze ook wist hoe haar overgrootmoeder was geweest. Dit wist Corine niet, omdat er vanuit haar moeders kant nooit over emoties en gevoelens werd gesproken. Ondertussen  “zag” ik dat haar overgrootmoeder klederdracht aan had. Dit vond ik vreemd, omdat ik wist dat Corine uit een streek kwam waar geen klederdracht gedragen werd. Ik vertelde Corine dat haar overgrootmoeder klederdracht aan had en dat ik dit vreemd vond. Oh, zie Corine, maar mijn overgrootmoeder kwam uit een vissersdorp waar klederdracht werd gedragen. Dat verklaarde een heleboel voor mij. Kun je je voorstellen dat je overgrootmoeder misbruikt en verkracht is? Hierdoor kon je overgrootmoeder zich niet meer openstellen om liefde te geven en te delen naar anderen toe, vertelde ik Corine, en dit heeft zij doorgegeven in de vrouwelijke familielijn en hierdoor kunnen jij en je moeder jullie niet openstellen voor liefde en vertrouwen.

Jouw overgrootmoeder had zoveel angst bij zich dat ze nooit naar het licht is gegaan; ze is bang dat ze niet naar het licht mag, omdat ze heel gelovig is opgevoed en ze dacht dat ze een zonde had begaan. De man die haar misbruikt heeft is wel naar het licht gegaan en dat vind ik vreemd, vertelde ik, want hij is de boosdoener.

Hartskamer

Ik vroeg Corine met haar gedachten naar haar hartskamer te gaan. Dit gaat niet, zei Corine, mijn kamer is donker en ik durf niet naar binnen te gaan.

Weet jij ook wie je gids is? vroeg ik. Dat wist Corine niet en ze kon ook geen verbinding met haar gids maken. Je gids staat achter je.

Nou ik voel niets en vind het ook eng, gaf Corine als antwoord. Wat nu als je gids voor je komt staan? En hierbij vroeg ik aan haar gids of deze voor haar wilde gaan staan. Ondertussen zag ik dat haar gids in een trainingspak bij haar stond en dat vond ik apart, want dat had ik nog nooit eerder gezien. Wat voel je nu? Ja, dit is een man, vertelde Corine mij. Ik zag ondertussen dat hij iets in zijn gebalde handen had. Ik vroeg haar: als jij hardloopt, heb  jij dan iets in je handen?

Als ik hardloop heb ik altijd gebalde handen, antwoordde ze. Ah, jouw gids laat mij zien hoe jij hardloopt en dat is mooi, want dat kan ik niet weten en hierdoor weet jij dat ik de juiste informatie aan je doorgeef.

Ondertussen kwam mijn eigen gids Josefien naar voren en zette Corine in de “Biotex” Ik vind dit niet fijn Thea, vertelde Corine, ik word hier emotioneel van en dat wil ik niet. Ja, in mijn praktijkruimte gebeuren dingen die ik ook niet onder controle heb, vertelde ik, maar ik vertrouw mijn gidsen en wat ze doen voor ons. Corine werd steeds emotioneler en ik wist dat het tijd was om naar haar hartskamer te gaan, maar niet voordat de Aartsengel  Michaël naar voren kwam.

Hij liet mij zien dat hij meerde keren in een levensbedreigende situatie met zijn schild haar leven had gered, en tóen werd ik emotioneel. Corine vertelde dat ze twee keer een vredesmissie had meegemaakt en dat de laatste missie heftig was geweest en dat het haar op dat moment niet kon schelen of ze dood zou gaan, omdat haar vriend hun relatie tijdens deze missie had verbroken.

Michaël laat mij zien dat hij jou minstens drie keer van de dood heeft gered, vertelde ik Corine. Dat klopt, ik ben drie keer in een levensbedreigende situatie geweest en ik heb ook collega’s verloren, zei ze.

Michaël liet ondertussen zien dat hij het hartchakra wilde openen, omdat deze dicht zat en geen kleur had. Ik vroeg aan Corine of zij dit goed vond; dit vond ze goed.

Ik vroeg Corine om Sofia de moeder van alle engelen om hulp te vragen. Sofia kwam onmiddellijk naar voren en ik voelde hoe de energie van Corine veranderde, zachter werd. Ik vroeg Corine om haar rechter hand uit te steken en te voelen wat er in haar hand werd gelegd. Ze antwoordde dat dit een steen was.  Wat vertegenwoordigt deze steen voor jou? vroeg ik. Angst en wantrouwen antwoordde Corine. Gooi deze steen eens weg, zei ik. Ja, maar dat is eng Thea, antwoordde ze.

Dat weet ik, zei ik, maar doe maar. Corine gooide de steen weg en ik zag dat er iets anders voor in de plaats kwam: ik vroeg of Corine dit ook voelde .

Dit is een diamant, vertelde Corine. Dat klopt, en hoe ziet deze eruit? vroeg ik.

Ja, donker en dof. Goed, we gaan naar je hartskamer. Dat kan niet, zei Corine, want het is donker in mijn hartskamer. Ik zei: vraag Sofia om je te helpen. Sofia kwam onmiddellijk naar voren en leidde Corine verder haar hartskamer in.

Hoe ziet je hartskamer eruit? vroeg ik. Ja, donker en dof, ik zie een diamant, maar die is donker en dof gewoon niet mooi, antwoordde Corine.

Vraag of Sofia jou wil begeleiden in jouw hartskamer. Sofia kwam onmiddellijk naast Corine staan en ik zag dat haar kamer lichter werd. Kijk maar eens in jouw hartskamer, wat zie je nu?

Mijn kamer wordt lichter en ik zie dat de wanden rood en geel zijn, zei Corine. Ga maar verder kijken, wat zie je nog meer? vroeg ik.

Er staat een stoel of bed in de kamer. Dit is een stoel, zei ik,  ga er maar op zitten; Michaël zal je begeleiden.  Ondertussen ging Corine op de stoel zitten. Wat gebeurt er nu? vroeg ik.

Er komt een soort van rust in mij en ik voel dat ik lichter wordt, zei ze. De stoel wordt nu een krachtveld en voel hoe jouw systeem lichter wordt en jouw lichaam ruimer is, voel de kracht van Michaël in en om je heen, vertelde ik.

Na een poosje stapte Corine van haar stoel af en ik zag dat haar energievelden mooier en ruimer waren geworden. Kijk maar eens verder in je kamer,  hoe ziet je hartskamer er nu uit? vroeg ik.

Mijn kamer is ruimer en lichter geworden, de kamer is zo licht, je kunt er bijna niet tegen in kijken maar wat is dit mooi! antwoordde Corine.

Je gids, Michaël en Sofia gaan met je mee, kijk maar, wat ontdek je nog meer in je kamer?

Er staat nog een engel, maar die moet ik niet.

Waarom niet? vroeg ik. Ja, ik ben bang voor haar.

Zij reflecteert jou en je angsten, begrijp je dat je haar  hierdoor niet vertrouwt? vroeg ik. Dat begreep Corine. Er is een donkere vlek op de grond, wat vertegenwoordigt deze vlek voor jouw Corine?

Mijn angst en mijn controle; het niet vertrouwen in anderen.

Michaël steekt zijn zwaard in deze donkere plek, zei ik, wat gebeurt er met jou wat ervaar je nu?

Mijn hart wordt lichter en de pijn vertrekt uit mijn hart en oh, wat mooi! Mijn kamer wordt alsmaar lichter, en mijn diamant begint te stralen; helemaal wit met groene spetters. Ik voel mij veel beter en ik zie mijn gids ook beter,  hij loopt met mij mee en ik voel dat ik hem kan vertrouwen.

Ga maar verder wat zie je nog meer?

Een donker plek in de lucht.

Wat is dit Corine?

Dat weet ik niet, maar mijn overgrootmoeder staat voor deze plek.

Hoe ziet je overgrootmoeder er uit?

Ze is heel dik Thea.

Dit had ze nodig omdat ze dan niet meer aantrekkelijk zou zijn voor diegene die haar verkracht had vertelde ik Corine.

Er hangt een man aan een touw op deze plek, dat is de man die haar verkracht en misbruikt heeft.

Hoe reageert deze man, vroeg ik.

Hij is bang en hij kruipt naar het licht.

En je overgrootmoeder, wat doet zij?

Ze gaat naar het licht en ik zie dat mijn engel heel mooi wordt  wit en goud .

En hoe voel jij je nu vroeg ik.

Mijn hart is ruim, ik heb contact met mijn engel, maar ik ben nog wantrouwend naar haar toe.

Het enige wat telt is vertrouwen Corine, zonder vertrouwen in mijn gidsen en de engelen was er vandaag niets met je gebeurd. Ik heb niet in de handen wat mijn begeleiders tijdens een consult doen, maar ik vertrouw en dat is alles wat telt;  niet meer en niet minder, zei ik.

We hebben nog even met elkaar gepraat en het komt er in het kort op neer dat Corine heeft gezien hoe het leven is geweest die zij met haar gids heeft gehad, haar engel staat bij haar en ze weet nu dat ze de hulp van Michaël en Sofia mag aanvragen én dat ze mag vertrouwen.

Dat is nog het moeilijkst van dit verhaal.

VERTROUW

www.thekla-eva.nl

Vervloekt

Vervloekt

In mijn leven als indiaan was ik vervloekt door de sjamaan van de stam van Wana Chiwa . De sjamaan had een hekel aan vrouwen en deed er alles aan om de vrouwen te kleineren en ervoor te zorgen dat zij niet beter werden als zij ziek waren. Hierin werd hij gesteund door Running Fox.

In dat leven had ik een dochter en omdat ik jong gestorven ben, is zij in mijn geboortestam opgevoed door mijn toenmalige moeder . Mijn toenmalige moeder is nu de hoofdgids van mijn dochter in dit leven.

Toen

Ik draaide mij om naar de sjamaan; hij keek mij vals aan en zei: je stamleden kunnen je niet meer helpen, wij gaan samen de strijd aan en die ga jij verliezen . Hij gooide een bal van groen licht naar mij en  ik stapte opzij. Hij gooide direct nog een bal van licht naar mij  en deze dreigde mij te raken. De sjamaan lachte vals en vervloekte mij,  maar omdat de Witte Wolf bij mij stond kon hij mij niet raken; ik werd beschermd door de wolf.

Ik werd vervloekt door de sjamaan in dat leven maar hij kon mij toen  niet raken. Omdat hij mij niet kon raken en omdat mijn dochter in dat leven mijn werk voortzette, werd hij nog vastberadener:, hij beet zich erin vast en mijn dochter zou moeten sterven door de vervloeking die hij over mij had uitgesproken. Dat is hem niet gelukt , hij stierf eerder dan mijn dochter in dat leven.

Het nu

Vanaf het moment dat mijn dochter zich kan herinneren, is er een oude vrouw om haar heen. Ze was nog maar net twee jaar oud toen ze vertelde dat er  s’nachts een oude vrouw bij haar kwam.

Wist ik veel wie dat was , ik was nog totaal onwetend in het spirituele werk en liet het maar zo. Ik geloofde wel dat deze vrouw (als die al bestond) geen kwaad in de zin had.

Toen mijn dochter een jaar of zes was vertelde ze dat ze opdracht kreeg van een man die s’nachts bij haar kwam, om zelfmoord te plegen door uit het raam te springen. Ik heb haar altijd geloofd ondanks dat ik nog steeds niets  “zag” of “hoorde”; dat kwam pas vele jaren later.

Ik werd toen wel heel erg boos en heb de man die haar deze opdracht gaf weggestuurd. Hij was toen ook weg, want mijn dochter had het er niet meer over.

Op dit moment en in dit leven wordt mijn dochter geïndoctrineerd door een stem in haar hoofd en ze vertelde vanavond dat er een man in haar slaapkamer stond en haar opdrachten gaf dat ze zelfmoord moest plegen. Ik kon het bijna niet geloven en zag onmiddellijk de sjamaan die in mijn boeken voorkomt. Ik wist ook onmiddellijk dat de sjamaan zijn vervloeking die naar mij toe gericht was op haar wilde verhalen.

Ik nam haar mee naar mijn praktijkruimte en we hebben het volgende meegemaakt.

Ik pakte een stuk labradoriet en gaf dit aan mijn dochter, deze steen zou haar beschermen tegen negatieve energie.

ik vroeg haar: waar is de man nu?

Hij staat achter je mam; ik ken deze man ergens van.

Wat doet hij? vroeg ik (terwijl ik voelde dat hij mijn keel wilde dichtknijpen).

Hij wil je kwaad doen , hij wil je keel dichtknijpen.

Lukt dit hem? vroeg ik.

Nee, dit lukt niet omdat jij sterker bent.

Ben ik sterker of lijkt dat zo?
Jij bent sterker.

Deze man is de sjamaan uit de stam uit het leven dat wij als indiaan hebben geleefd, vertelde ik, en omdat hij mij niet kon vervloeken heeft hij jou uitgezocht, hij wilde dat je zou sterven zodat ik de rest van mijn leven een schuldgevoel zou hebben en zou sterven met een groot schuldgevoel over jouw dood.

Maar als jij vervloekt bent dan hoeft hij mij toch niet lastig te vallen?

Dat doet hij wel omdat hij mij wil kwetsen, maar je wordt goed beschermd, kijk maar.

Op dat moment kwam mijn moeder uit het leven dat ik als indiaan had geleefd, naar voren; ze legde een hand op de schouder van mijn dochter en ik zag hoeveel ze van mijn dochter hield en ik wist dat dit de hoofdgids van mijn dochter was.

Je hoeft niet bang te zijn , de steen beschermt je, voel maar .

Dit is heel raar, de man kan mij nu niet meer raken en ik hoor hem niet meer.

Ondertussen bedacht ik mij hoe ik deze sjamaan uit haar leven zou krijgen en in één flits zag ik dat de vrouwenkrachtkring waar ik in mijn leven als indiaan in toegetreden was om mij heen komen.

Ik sprak: ik roep de vrouwenkrachtkring aan en ik vraag jullie om mij te helpen deze man naar de Grote Geest te brengen.

Onmiddellijk werd de kamer  gevuld met de enorme kracht van de vrouwenkrachtkring , zij omringende sjamaan en hij kon geen kant meer op.

Ik vroeg of de sjamaan naar de Grote Geest wilde gaan, maar hij weigerde.

Ik zag dat de vrouwen van de krachtkring in een tunnel van licht aan beide zijden van de tunnel gingen staan en ik zag dat de gids van mijn dochter (mijn toenmalige moeder)  de sjamaan samen met Wana Chiwa naar de tunnel bracht.

De vrouwen begeleidden de sjamaan naar het licht en daar loste hij op.

Ik vroeg of mijn dochter de sjamaan nog hoorde en zag.

Het is zo raar mam, ik ben nu heel erg moe, maar ik ben ook leeg in mijn hoofd.

Als je maar ooit voelt dat je door iets of iemand belaagd wordt, neem dan de steen in je hand en je weet dat je beschermd wordt, je roept mij aan in je hoofd en mijn energie komt je kant op en je wordt onmiddellijk geholpen, vertelde ik haar.

De vervloeking van de sjamaan die voor mij bedoeld was, is opgeheven en mijn dochter weet nu door dit alles wie haar hoofdgids is en wat zij voor haar kan betekenen.

Ik wist niet dat de vervloeking die voor mij bedoeld was zo’n kracht zou kunnen hebben en ik heb ook niet kunnen bedenken dat dit nog zoveel jaren later kon doorwerken.

Intens dankbaar voel ik mij, voor de hulp van de vrouwenkrachtkring en de gidsen van mij en mijn dochter, en trots op mijn Indiaanse voorvaderen.

www.thekla-eva.nl

Verstilling

Verstilling

Bij iedere vakantie, het maakt ook echt niet uit naar welk land we gaan ,zijn er altijd buizerds die boven het huisje dat we huren zweven. De schreeuw van de buizerd gaat door mijn hart; ik voel een intens verlangen en een soort van heimwee als ik de schreeuw van de buizerd hoor. Nu is dat op zich niet vreemd omdat mijn gids White Eagle heet (witte adelaar). Zijn totemdier is de adelaar en in het leven dat ik met hem gedeeld heb was ik gevoelig voor de energie van de adelaar, en dat is nu nog steeds zo. De schreeuw en het gevoel dat de buizerd mij geeft is er een van (her) kenning.

Onze vakantie in de Elzas gaf weer een buizerd te zien, ik had hem al gehoord voordat ik hem gezien had; hij vloog hoog boven ons huisje in cirkels. Op een bepaald moment stond hij stil, ongelofelijk, compleet in verstilling, alleen zijn vleugels bewogen mee met de wind. Ik dacht: hoe mooi is het om in verstilling boven Moeder Aarde te hangen?

Stil worden

Verstilling is in feite niets meer en niets minder dan stil worden!

Deze verstilling, de rust in jezelf vinden, is nog niet makkelijk in deze maatschappij. Er is altijd lawaai om ons heen. In de Elzas was geen lawaai, alleen de waarschuwende schreeuw van de buizerd. De schreeuw en de vlucht van de buizerd veroorzaakte heimwee naar het leven die ik had geleefd als indiaan . De verstilling die ik toen als vanzelfsprekend had ervaren als ik naar de Grote Gees bad. Ik herinnerde mij in één keer dat ik als kind deze verstilling ook meemaakte als ik alleen door het bos liep en de wind door het hoge gras zag waaien; de innerlijke rust die ik toen meemaakte, de verbazing en eigenlijk de herkenning van iets waarvan ik toen het bestaan nog niet wist.

Verstilling een inkeer, een verlangen om achter het geheim te komen dat je in je innerlijke begint te vermoeden.

Het volgende stuk  is uit mijn boek en geeft de verstilling weer die ik vind als ik aan het schrijven ben over mijn indianenleven.

Ik concentreerde mij op het bos  en ik voelde de voorvaderen van dit bos, maar ik voelde ook iets anders: een dierlijke energie. Ik sloot mijn ogen en zag in de geest een prachtig groot hert. Het was een bok. Zijn gewei was enorm, de kleur van het  gewei was stralend wit. Ik kon er bijna niet naar kijken, zo helder was zijn kleur.

Wat zie je Ka Nicha, vroeg Wana Chiwa mij.

Ik zie een prachtig hert, het is een bok, wat een kracht heeft dit beest en zijn energie is overweldigend, ik moet dit hert zien.

Ka Nicha, dit hert is een heilig dier, we mogen hem niet zoeken, deze bok zoekt ons, hoe meer je zoekt, hoe verder je het bos in gaat en je zult niet terug komen. Er zijn al veel mannen en vrouwen door dit hert geobsedeerd geweest, zo erg dat sommige mensen niet terug zijn gekomen bij de stam, het hert zoekt jou en niet andersom. De boodschap die het hert ons brengt is er een van liefde en vriendelijkheid.

Zijn gevlekte vacht laat ons zien dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen licht en donker of goed en slecht.

Wanneer het hert verschijnt word je gevraagd van anderen te houden omwille van henzelf en daarmee ook hun zwakheden te respecteren. Laat alle verwachtingen varen, alleen de ware liefde kan wonden helen. De kracht van de liefde geneest de wonden van anderen, maar dat doe jij als ik zie hoe jij de mensen met jouw innerlijk licht helpt en ik voel hoe jij verbonden bent met al dat leeft en al het leven respecteert.

Ik voelde een druk in mijn hart, ik keek nog eens met mijn innerlijk oog en ik zag dat het hert weg was, ik voelde dat zijn energie in dit bos duidelijk aanwezig was en dat kon ik alleen maar respecteren. Dit bos was van hem, dat was wel duidelijk voor mij.

Ik voelde dat het killer werd.  Zullen we naar binnen gaan, vroeg ik, ik krijg het koud.

We pakten onze spullen en gingen de tipi in. Het vuur smeulde nog iets en Wana Chiwa gooide nog wat hout op het vuur. Hierna pakte hij zijn fluit en speelde een melodie. Ik werd zo door deze melodie gegrepen dat ik de ratel pakte en meespeelde. Ik voelde alle verdriet van Kajika bij mij binnenkomen en ik voelde hoe de tranen over mijn wangen stroomden; ik voelde het verdriet van alle mensen in de stam die hun geliefden verloren hadden en ik merkte dat mijn tranen nog harder stroomden. En toen voelde ik hoe het hert mijn hart zocht, ik zag hem en ik zag dat zijn gewei van een iriserend wit was dat er bijna niet tegen in te kijken was. Hij raakte mij aan met zijn energie uit zijn gewei en mijn hart werd ruimer en explodeerde, ik was één met het hert; ik voelde dat wij mensen een taak hadden in dit leven en ik voelde dat dit prachtige dier zuiver was en alleen zijn zuivere liefde wilde geven om ons te troosten in ons verdriet. Ik merkte dat ik accepteerde dat naast vreugde ook verdriet bij het leven hoorde en ik voelde mij compleet. Na de explosie van licht kwam ik langzaam terug; ik merkte dat wij nog steeds samen op onze fluit en ratel speelden. Ik keek naar Wana Chiwa en ik zag dat hij hetzelfde had beleefd als ik. We keken elkaar aan en we wisten dat we op een hoger niveau met elkaar verbonden waren. Ik wist nu zeker dat de Grote Geest ons met elkaar verbonden had, we hadden geen keuze gehad, we waren aan elkaar voorbestemd geweest , iedereen had mij dat al verteld, maar ik had het nu daadwerkelijk gevoeld. Ik voelde een diepe verbinding en ik wist dat deze liefde voor elkaar een verbinding voor altijd zou zijn.

www.thekla-eva.nl

Bijzonder anders dan anders, anders dan anderen

Bijzonder, anders dan anders, anders dan anderen

Voorbeelden:   “een bijzondere vrouw”, “een bijzondere gebeurtenis”. Synoniemen:   ongewoon, apart.

In het energetische werk waar ik mij in mag  manifesteren, word ik toch als een “bijzonder” mens gezien. Als je mensen voor het eerst ontmoet en je vertelt niet dat je je in het spirituele werkvlak begeeft, reageren mensen anders dan als zij weten dat je een medium bent.

Als medium word je toch als bijzonder gezien; ik merk dat mensen zich terug trekken. Als ik mij dan gedraag net zoals anders, krijg  ik onder andere opmerkingen als: “maar je bent heel gewoon en je hebt ook best humor”.

Ja, ik ben ook maar een gewoon mens en heb humor, ik heb het geluk of ongeluk –  het is maar hoe je het bekijkt-  dat ik contact heb met kosmische energie.

Tussen komisch en kosmisch zit maar één letter verschil.

De kosmische wereld is vol humor , de humor uit de kosmos is vol liefde en nooit denigrerend. Mijn gidsen zijn gelukkig ontzettend normaal en staan met beide benen op de grond. Ook een leuke woordspeling trouwens , zij staan met de beide benen op de grond, terwijl ik weet dat zij uit de kosmos komen. Maar zo ervaar en voel ik dit,  Ik ben blij dat ik begeleid wordt door mijn  humorvolle gidsen; zonder deze humor zou ik geen energetische werk kunnen doen…..

Wat is dan die energetische , bijzondere energie?

Energetische energie is zo oud als de mensheid zelf. Maar wat is het nu eigenlijk?

Alles is energie! Het menselijk lichaam, de natuur, de dieren, de huizen, de tafel waar je aan werkt, de stoel waar je op zit. De muziek waar je naar luistert, de voedingsmiddelen die je tot je neemt. Het contact dat je maakt, de aanraking van anderen. De lucht die je inademt, het water in de zee. Dingen die je weet en denkt. Alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet waarneembaar is met fysieke zintuigen. Alles is energie en alles heeft een andere , eigen samenstelling, een eigen frequentie, een eigen vorm of patroon

Energetische energie wordt ook wel paranormale energie genoemd. Het zijn termen die we tot nu toe allemaal wel eens hebben gehoord. Simpel gezegd is energetische energie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat.

Waar komt die energie vandaan? Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer de Bron. Het maakt niet uit welke naam er aan gegeven wordt, belangrijk is wat ermee gedaan wordt.

Tijdens een ontmoeting maak ik gebruik van innerlijke waarneming, terwijl ik met beide voeten stevig op de aarde sta. Ik maak via mijn gidsen contact met jouw innerlijk weten;  dat is misschien bijzonder maar voor mij doodgewoon: ik voel, ervaar en deel mijn waarnemingen met jou.

Een paar opmerkingen van één van mijn collega’s zijn: “best handig zo’n hobbyheks”, of, als we op onze werkplek binnenkomen: “hai Thee, hoe is het met mij? “

Kijk, dat vind ik nu bijzonder , dat deze opmerkingen geplaatst worden en ik als gewoon gezien word!

Dus ja, bijzonder is voor mij heel normaal!

www.thekla-eva.nl

Aanschouwen

Aanschouwen

zien, gadeslaan, ten aanschouwen van: in tegenwoordigheid van.

Tijdens een consult bekijk ik de energievelden van diegene die bij mij aanwezig is. Eigenlijk is dat zo een vanzelfsprekende eigenschap geworden dat ik mij niet bewust ben van het feit dat ik door de ogen van mijn gids Josefien kijk, eigenlijk ben ik de lens van Josefien: zij kijkt door mijn ogen en laat mij aanschouwen waar ik naar moet kijken en wat ik er over mag zeggen. Ik voel de emoties en waar de eventuele blokkades  zijn. Sinds ik met Mediumlink (een telefonische mediumlijn) samenwerk, heb ik ontdekt dat ik door middel van Josefien letterlijk zie wie er aan de andere kant van de telefoon aanwezig is en welke eventuele overleden mensen, gidsen of engelen bij de persoon aanwezig zijn. Ik was mij altijd al bewust dat ik dit kon “zien” maar ik merk nu dat deze wijze van zien steeds sterker wordt.

Ik zie het aanschouwen weer terug in de kaart Koningin van Bekers; daar wil ik wat meer over vertellen.

Koningin

Koningin van Bekers:

De Koningin van het element van Bekers heeft een werking die dubbelop naar binnen gericht is.  Zowel de Koninginnen als de Bekers hebben een psychologische werking. Daardoor kan de kaart een diepere werking hebben. De Koningin van Bekers geeft een bewustwordingsproces aan waarin je je van  gevoelens bewust wordt.

De Koningin van Bekers zit op een prachtige gebeeldhouwde troon, die versierd is met cherubijntjes die een vissenstaart hebben. Zij heerst over het rijk der gevoelens, maar ze brengt ook een verbinding tot stand tussen de gevoelsmatige reactie en de creatieve intelligentie. Waar de troon van de Koning van Bekers op zee drijft, daar staat haar troon stevig op het land. Zij is als het ware de beschermvrouwe van het creatieve levensbeginsel. Men zou in haar “Stella Maris” kunnen herkennen die ons vanuit een zee van emotionele gedragspatronen veilig thuisbrengt in de (eigen) Waarheid van ons diepste “Zelf” In haar handen houdt zij de Heilige Graalbeker vast waar zodiakale tekens in gegrift zijn en die bewaakt wordt door twee engelen. Dit beeld vertelt ons dat zij beschermd wordt door Goddelijke wezens en dat zij haar intuïtieve krachten en visionaire blik aanwendt om ons te behoeden en te begeleiden.

Kijk, dat is wat ik nu bedoel: als totaal onwetende ben in de spirituele wereld gestapt en ik ben door de  diepere lagen van mijn innerlijke gestapt in de volledige overtuiging dat ik geholpen zou worden. Dit was een moeilijk en zwaar proces: niets in het spirituele wereld gaat namelijk vanzelf; je zult moeten laten merken en laten zien dat je bereid bent om je eigen “ik”  opzij te zetten bij de consulten of workshops die je geeft. Door wie ik dan geholpen zou worden, daar was ik mij totaal niet van bewust, maar er was hulp dat wist ik zeker. Door de jaren heen heb ik een visionaire blik ontwikkeld maar dat heb ik niet zomaar ontwikkeld, ook hierin ben ik door alle lagen van mijzelf gegaan, mét de hierbij emotionele uitbarstingen die erbij horen. Mijn gidsen waren en zijn nog steeds mijn grote steun en toeverlaat en hiervoor ben ik  hen iedere dag nog dankbaar.

De Koningin van Bekers is geen zwever; ze heeft net als ik haar voeten stevig op de grond en kijkt in de graal. Ik gebruik bij consulten niet de graal, maar de ogen van mijn gidsen. De Koningin werkt vanuit het aardse  – haar voeten zijn namelijk geaard –  ze kijkt in de gevoelens die aanwezig zijn of ze bekijkt hoe het gaat bij diegene die bij haar aanwezig is. Dit gaat bij mij vanzelf, ik word beschermd door Goddelijke wezens, daar vertrouw ik op en ik weet dat zij mij altijd zullen helpen, daar waar het mag en kan. Ik gebruik hierbij de informatie die de ziel van diegene die bij mij is wil geven aan mij.

 

 

Als de ziel luistert, spreekt zij een taal die leeft.

Als je bij een legging  van de Tarot kaarten (op basis van de legging van de kaarten duid ik ze; zeg maar: leg ik de betekenis ervan uit) de kaart Koningin van Bekers trekt, dan geldt voor  de kaart de volgende uitleg, natuurlijk afhankelijk van de vraag die speelt en van de positie waar de kaart ligt.

Neutraal:         

Je krijgt meer inzicht in jezelf en in anderen. Je bent echter voornamelijk naar binnen gericht bezig. Je hebt weinig behoefte aan (oppervlakkige) sociale contacten. Je richt je vooral op jezelf en op diegene die je dierbaar zijn, voor anderen is er weinig plaats. Het liefst ben je creatief bezig. Je laat je leiden door je intuïtie en kunt zo tot verrassende wijsheden/inzichten komen.

Aanrader:

Onderzoek wie je bent, wat je voelt, maar sla niet door! Maak je niet onbereikbaar voor anderen. Vertrouw op je intuïtie en let goed op je dromen, deze kunnen bijzonder boodschappen inhouden. Experimenteer in deze periode niet met alcohol, pillen of drugs.

Afrader:

Maak jezelf niet te kwetsbaar en stel je niet te gevoelig op.

Betekenis:

Intuïtieve en mediamieke gaven, poëzie en kunst, praktische waarheid, het moedersymbool, de beschermvrouwe, het verklaren van dromen.

Kwaliteit:

Behulpzaam, uitmuntende intuïtie, inlevingsvermogen, mediamiek begaafd, wijs, dromerig, romantisch.

Schaduwzijde:

Boosaardigheid, valsheid, verleidbaarheid, onoprechtheid, onevenwichtigheid, chaotisch.

Traditionele Interpretatie:

Als persoon: gevoelvol, gevoelig, liefdevol, grootmoedig, toegewijd dromerig, behulpzaam, romantisch, muzisch, rijpe vrouw, moeder huisvrouw, volmaakte echtgenote.Als gebeurtenis: succes, geluk, vreugde, wijsheid.

Op mijn website(www.thekla-eva.nl) kun je meer informatie vinden over de tarot en wat voor informatie een legging kan geven.

Vywamus en Djwhal Khul

Ongeveer tien jaar geleden heb ik in Duitsland de cursus Shamballa 13 D gevolgd en in deze week heb ik ontzettend veel geleerd. Eén van de meest bijzondere ervaringen was toch wel de ontmoeting met Vywamus en Djwhal Khul. Wat mij vooral is bijgebleven in deze cursus, is het gemak waarmee wij gewone mensen contact mogen maken met de geascendeerde  (opgestegen) meesters , gidsen en (Aarts)engelen.

Opgestegen meesters zijn grote spirituele leraren en healers. De meeste meesters leefden ooit als mens op aarde. Het zijn sterke gidsen die je willen helpen om de zin van je leven te begrijpen. Ze helpen je ook om moed te verzamelen als je belangrijke veranderingen in je leven wilt aanbrengen. De opgestegen meesters stimuleren je om opgedane inzichten om te zetten in daden.

Elke opstegen meester heeft een specialiteit, zoals bijvoorbeeld  helen of manifestaties. De opgestegen meesters hebben verschillende religieuze en culturele achtergronden. Eén van deze meesters is Djwhal Khul. Zijn energie is magnifiek, en samen met Vywamus zijn zij in staat om negatieve energieën die zich in jouw auravelden, chakra’s of gewoon in het fysieke lichaam bevinden, te verwijderen. De manier waarop je dit kunt manifesteren is heel simpel: gewoon om hulp vragen. Het werkt, dat is zeker. Als je vertrouwen hebt in deze energieën, voel je, als je eenmaal om hulp hebt gevraagd, de energie van deze energetische wezens in en om je heen stromen en wel net zolang totdat alle negatieve energieën zijn opgelost.

 

Laat ik eerst eens uitleggen wie deze mannen dan wel zijn.

Vywamus

Vywamus – het hogere zelf van Sanat Kumara.

Vywamus is het hogere zelf van Sanat Kumara. Sanat Kumara is de Meester van Shamballa, ook wel bekend als de Oude . Vywamus is een expert in communicatie en het kanaliseren van de bij Vywamus behorende specifiek gerichte  energieën, zoals  vreugde, lachen en zelfliefde. Deze energieën zijn om de aarde en de mensheid  te helpen om hun evolutie naar een hoger bewustzijn te brengen. Vywamus heeft een zeer hoge frequentie. Zijn energie brengt diepe wijsheid over op een grote massa mensen. Hij wil ons leren om de relatie tussen de mensheid en onze planeet aarde in balans te brengen. Hij wil ons helpen om ons mensen naar een hoger plan te brengen. Hij is heel erg bezig met de verlichting van de planeet Aarde. Deze verlichting wordt bereikt door het verhogen van de hoeveelheid licht en de hoeveelheid van de liefde die je cellulaire structuur kan opnemen en behouden; dit heet ook wel trillingsniveau . Dit Licht en deze Liefde stroomt uit de Bron en is voor iedereen beschikbaar, dus ook voor ons. Ook hier geldt: gewoon vragen en vertrouwen hebben.

Vywamus

Helpt bij:

 • Richting (welke richting wil jij op in je verlichtingsproces – je aardse proces)
 • Aanmoediging en inspiratie
 • Levensdoel (wat is je levensdoel) en alle aspecten van het levensdoel doorlopen
 • Motivatie en het overwinnen van uitstel
 • Talenten, het ontdekken van je onderbewuste kwaliteiten
 • Healing: – geestelijke, emotionele en fysieke* (zie verderop in de tekst)

Vywamus is elektrisch, zijn kleur is blauw. Tijdens het proces van reinigen en opschonen met behulp van Vywamus kun je tintelingen in je armen, handen of benen voelen. Je  kunt het ervaren als elektrische schokjes die door je heen stromen. Je kun de kleur elektrisch blauw zien . Vergeet niet, we zijn elektromagnetische wezens  en daarom stroomt ook de energie van Vywamus als een soort van elektronische energie door je heen . Als je je om wat voor reden dan ook ongemakkelijk voelt, vraag dan gewoon of het reinigingsproces comfortabel mag voelen voor je fysieke lichaam.

Djwhal Khul

Djwhal Khul – ook wel de Tibetaan wordt genoemd, is een vijfde graad ingewijde van Liefde en Wijsheid van  Kuthumi, die zijn leraar was. Hij heeft kennis en wijsheid omtrent de etherische stad Shamballa.

Je eigen kracht aannemen en leren gebruiken.

Djwhal Khul is de meester die ons de ogen opent voor de eigen kracht en sterkte. Djwhal Khul leert ons niet anderen de schuld te geven van onze problemen en leert ons ook om ons zelf niet als slachtoffer op te stellen. We worden ons ervan bewust dat we zélf de volle verantwoordelijkheid voor ons leven dragen, voor alles wat we doen en wat er gebeurt. Vervolgens leren we dat we in een wereld leven waar vreugde en verdriet is, waar liefde en haat bestaat en dat deze polariteit een functie heeft. We kunnen niet alleen het mooie leren. Zou je het slechte namelijk niet leren, dan zul je de waarde van het mooie nooit waarderen. Met Djwhal Khul integreer je de tegenpolen en ga je op weg naar de heel-wording . Met zijn sterke energie laat Djwhal Khul je zien waar je je eigen kracht verloochent en waar je je eigen verantwoordelijkheid niet op je neemt. Je krijgt inzicht in je blokkades en je blokkades zullen hierdoor  verminderen. Het kan zijn dat je je rampspoed zelf hebt geschapen; dit kan confronterend zijn, maar zal uiteindelijk inzicht en bevrijding geven.

Djwhal Khul maakt je bewust van je eigen kracht. Je krijgt een sterke verbinding met je kracht in het tweede chakra, waardoor de verbinding met de kosmische energie wordt geopend. Je krijgt meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (‘ik ben en ik kan’). Je ontvangt hierdoor een grote innerlijke rust. Je kunt ook beter met macht en kracht omgaan, zonder deze macht te misbruiken of als een tiran ermee om te gaan.  Dit Licht en deze Liefde stroomt uit de Bron en is voor iedereen beschikbaar, dus ook voor ons. Ook hier geldt weer: gewoon vragen en vertrouwen hebben.

Djwhal Khul

Helpt bij:

 • Wanneer je, je een slachtoffer voelt
 • Je uitspraken doet zoals: “ik kan er toch niets aan doen” of “dat overkomt mij altijd”
 • Zelfvertrouwen mist, automatisch verwacht dat het mis gaat, dat je door anderen wordt geleefd, omdat je met je laat sollen
 • Anderen de schuld geeft voor je situatie, hulpeloos overgeleverd voelt
 • Denkt machteloos te zijn
 • De schuld buiten je zelf zoekt
 • Nauwelijks over je leven nadenkt en nergens tegen ingaat
 • Klaagt over het onheil in de wereld
 • De wens hebt in een volmaakte wereld te leven
 • Geestelijke, emotionele en fysieke healing

Als energie kun je Djwhal Khul heel goed als zacht, maar tegelijk ook als krachtig herkennen. De kleur die bij hem hoort is geel-goud. Dit voelt als harmonie die, net als de stroom van het water, de weg van de minste weerstand volgt en het zelfvertrouwen heeft om dat ook te volbrengen.

De energie van Lichtmeester Djwhal Khul voelt stevig aan en volgt toch de weg van het midden: de weg van liefde, wijsheid, harmonie en welzijn. Het is de weg van vertrouwen in overgave en altijd op weg zijn naar onze bronbestemming. Alles verbonden vanuit eenheid: alles is één .

Hij laat je ook je eigen energie zien en waar je nog kunt groeien. Hij laat je zien wat nog wat meer aandacht wil en op welke manier je verder komt. Afstemming om met wijsheid te werken aan jezelf.

Alle negatieve energieën uit jouw systeem te laten halen

Als er in mijn energievelden negatieve energieën op de één of andere manier naar binnen zijn “geslopen” merk ik dit onmiddellijk . Mijn eigen energie is dan zwak en ik ga twijfelen aan mijn kunnen en kennen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de lagere energieën: twijfelen en onrust zaaien.

Healing: geestelijke, emotionele en fysieke *

Ik ben nogal van het makkelijke; als ik deze onrust ervaar en mijn eigen(wijsheid) voel wankelen, dan vraag ik tijdens het douchen of wat ik op dat moment in rust aan het doen ben,  aan Vywamus en Djwhal Khul het volgende:

Vywamus en  Djwhal Khul ik vraag jullie om al mijn energievelden te reinigen, mijn fysieke, energetische, mentale en emotionele velden  te ontdoen van negatieve aanhechtingen (energie vampiers). Op dat moment voel je de energieën van deze Meesters onmiddellijk door je heen stromen. Meestal krijg ik als antwoord: ja, dat kun jezelf ook wel. Mijn antwoord is dan: ja, dat klopt, maar als jullie het doen is het voor mij net zo makkelijk. Op dat moment voel ik dat mijn chakra’s, auravelden , mijn mentale en emotionele velden beginnen te stromen. Als ik dit niet genoeg vind, dan vraag ik nog een keer om opschoning.

Ik wens jullie veel wijsheid en kracht toe met deze mooie energieën.

Tip:

Dan is er nog Lenduce (preek uit als Lendouche). Deze energie is fantastisch om bijvoorbeeld ‘s avonds mee te nemen onder de douche . Hij is goed om de dagelijkse beslommeringen van je af te laten stromen, en ook hier geldt weer: gewoon vragen. Ik vraag gewoon aan Lenduce, onder de douche: ik vraag jou, Lenduce, om alle negatieve energieën die ik vandaag heb opgepikt uit al mijn systemen (fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen) te halen. Ook hij antwoordt mij altijd: dat kun jezelf. En iedere dag zeg ik weer: ja, maar als jij het doet, is het makkelijker.

Probeer het maar eens en je zult merken dat echt alles wat je die dag hebt opgepikt, onmiddellijk verdwijnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dewakkeremensen.nl

www.angelsandmasters.net/A76.html

www.lightascension.com/arts/Ascended Master.htm

www. regenboogpad.net

http://www.lichtwesennederland.nl