De Blauwe ster

Blauwe ster

De blauwe ster

We kwamen bij de heilige grot aan en Hinde hield mij tegen. Kom, sprak ze, nu weer in alle rust:  we gaan naar de ingang van de grot en om binnen te mogen komen moeten we eerst bidden en toestemming aan de beschermster van deze grot vragen.

Ik keek nergens meer van op; Hinde was zo anders dan normaal. Ik zakte op mijn knieën en bad tot de beschermster van de grot. Er kwam een vrouw naar voren in mijn geest . Ik keek eens beter en zag dat dit de oude vrouw was die al een poosje bij mij was. Ik moet verwonderd gekeken hebben, want de oude vrouw keek mij lachend aan en wenkte mij naar de ingang van de grot.

Ik merkte dat ik niet naar binnen mocht. Er kwam een druk op mijn borstkas en ik voelde dat ik niet naar binnen kon. Hinde wel, ze kon zo naar binnen stappen. De oude vrouw kwam naast mij staan en sprak tot mij: je moet een test afleggen en als deze test niet lukt wordt jou de toegang geweigerd tot de grot.

Het werd steeds fraaier dacht ik pissig, eerst moet ik bij de vrouwenkrachtkring intreden en nu moet ik een test afleggen. De oude vrouw kwam bij mij staan en lachte.

Leg de ketting om je nek en stap binnen in de grot.  Ik bukte mij en pakte de ketting op van de grond, deed deze over mijn hoofd en legde de hem om mijn nek. Ik voelde dat de stenen begonnen te gloeien  en dat ik warm werd in mijn borstkas. De oude vrouw wenkte mij ondertussen en ik zag dat er een grote bergkristal in het midden van de grot op een grote steen stond. Ik liep naar de grote steen toe en ik zag dat het kristal begon te gloeien. Ik voelde ook dat de stenen om mijn nek begonnen te pulseren: het kristal zond een straal van licht naar de stenen om mijn nek en toen opende mijn borstkas zich en zag ik hoe de kracht uit mijn borstkast de stenen om mijn nek met het kristal verbond en in een flits zag ik hoe de Grote Geest de aarde en al zijn levende schepsels had geschapen. Ik zakte op mijn knieën en merkte dat ik meevoer het Universum in, verder en verder omhoog.  Ik kwam uit bij een blauwe ster. Deze ster was in alle verhalen binnen de stammen een belangrijke ster. Ik voelde hoe het kristal en de kralen van deze planeet afkomstig waren;  ik voelde mij één met de planeet en zag hoe de oude vrouw ook van deze planeet afkomstig was;  ik zag heel veel vrouwen. Dit moesten de vrouwen van de krachtkring zijn, bedacht ik mij. Ik zag mijn moeder en snakte naar adem, ik liep naar haar toe, ze omhelsde mij en ik kuste haar: mijn dochter, accepteer de test en ga verder ,sprak ze. Ze draaide zich om en ze wees met haar hand naar een grote heldere steen. Ik was verbaasd; nu stonden alle vrouwen bij deze steen.

Ik liep naar de steen en voelde een oerkracht uit deze steen komen. Ik liep verder en de vrouwen moedigden mij aan om in de steen te stappen. Ik zag hoe Hinde mijn ketting afnam en bij haarzelf om deed. Ze stapte in de steen en kwam weer terug uit de steen. Hierna gaf ze mij de ketting terug.

Ik aarzelde niet, deed de ketting weer om en stapte zonder aarzelen richting steen. Ik stapte in de steen  en kwam in een tunnel van lichtflitsen terecht. Ik zag de vrouwen nu langs de zijkant van de tunnel staan en zij wezen mij allemaal de weg naar een intens licht.

Ik was nu toch wel een beetje bang ; dit was een overweldigend licht en ik werd zelf ook lichter en lichter, ik wás bijna bij het licht. Ik voelde hoe het licht via mijn kruin naar binnen stroomde, ik voelde hoe het kind in mij beschermd werd door de oude vrouw – ze stond ineens naast mij en ze legde haar handen op mijn buik.

Ik heb je altijd begeleid en beschermd maar niet in levende lijve, op dit moment ben ik aan het sterven omdat jij intrede doet tot de vrouwenkrachtkring. Er kunnen maar een maximaal aantal vrouwen bij de krachtkring aanwezig zijn, dat kun je zien aan de aantal kralen, dat zijn de aantallen van de vrouwen die bij de krachtkring horen. Ik heb lange tijd gewacht op jou, zodat jij je intrede kon doen bij de krachtkring, mijn wijsheid gaat nooit verloren omdat deze wijsheid in alle vrouwen van de krachtkring aanwezig is.  Vanaf nu kan ik je niet meer helpen in de strijd met de sjamaan,  je moet het nu alleen doen. Ik ben dankbaar dat je intrede doet tot de krachtkring mijn dochter, sprak de oude vrouw. Ze zegende mij. Ze had haar hand op mijn voorhoofd gelegd en legde een kristal in mijn hand. Hierna liep ze in de tunnel van licht en ik zag dat haar lichaam veranderde in lichtspetters en ik voelde een immens krachtige energie door mij stromen toen ik zag hoe de oude vrouw oploste in het licht. En weg was ze.

De blauwe ster is in alle verhalen binnen de indianen van groot belang, ik wist dit niet maar nadat ik het stuk geschreven had heb ik deze informatie op internet gevonden en zoals altijd ben ik weer blij verbaasd dat deze informatie gewoon klopt.

 www.thekla-eva.nl