Tenenlezen

Voordat ik bij mijn pedicure (Geha) kwam had ik nog nooit van tenenlezen gehoord, laat staan dat ik wist hoe dat in zijn werk ging. Ik ben nogal van het sceptische en mijn motto is dan ook: eerst ervaren en dan geloven. Maar na een consult tenenlezen was ik helemaal om. Tenenlezen kan inzicht geven over wat er bij jou speelt op dit moment in je leven, kortom,  tenenlezen is erg fascinerend.

Het blijkt dat bij iedere levensfase of verandering in het leven de stand van de tenen anders gaan staan, maar wat ook meespeelt is de eeltvorming op of onder je voeten. Aan de plek waar eelt op/onder je voet of op je tenen zit  is af te lezen wat er met je aan de hand is.

Als je eenmaal weet waar de “teen wringt” kun je gaan kijken waar je aan kunt of wilt werken. Je zult dan als je er aan gaat werken, gaan merken dat de standen van de tenen anders gaan staan. Ook zal er op de eeltplekken minder eelt aanwezig zijn. Kortom, ik kan iedereen een consult tenenlezen aanraden.

HET DOEL VAN TENEN LEZEN

Het doel van tenenlezen is mensen een spiegel voor te houden. De tenenlezer geeft geen waardeoordeel. Er bestaan geen goede of slechte tenen. Iemand is zoals hij is en dat is goed! De tenenlezer observeert en constateert sterke en zwakkere kanten van iemands persoonlijkheid. Dat te weten kan helpen bij de bevordering van de gezondheid en zo nodig het herstel daarvan. Wanneer de persoon in kwestie verandert, zal ook de stand van de tenen veranderen. Hier gaat het om “gezonde” tenen. Vergroeide tenen van een patiënt met bijvoorbeeld reumatoïde artritis kunnen niet gelezen worden.

Grondleggers

De grondleggers van het tenenlezen, Imre en Margriet Somogyi, zijn sinds 1981 bezig met het in kaart brengen en op schrift zetten van de tenen. Tenenlezen is een kennissysteem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm van de tenen te interpreteren. Je leest iedere teen afzonderlijk met al zijn kenmerken en kijkt daarbij naar de samenhang tussen de andere tenen. De methode is geschikt om zelfkennis op te doen. Ieder mens heeft zijn eigen 10 unieke tenen. Tenenlezen biedt handvatten en legt bloot waar je kracht, zwaktes en kwaliteiten liggen.

Elke teen weerspiegelt een unieke eigenschap of kwaliteit. Je kunt je tenen zien als zenders en ontvangers. De stand en de lengte van je tenen, leert je hoe je met een eigenschap omgaat.

De rechter voet staat voor het verstandelijke en de linker  voor de emotionele kant van de persoon. Is er sprake van harmonie of niet? Staan de tenen in een rechte lijn, dan verloopt de energie vloeiend van de ene teen in de andere. Is de grote teen langer dan heeft men te doen met “praters”; als ze maar kunnen praten, het maakt niet uit waarover. Is de grote teen korter, dan is er meer energie dan men kan verwerken;  mensen kunnen wat “chaotisch” zijn; ze springen van de hak op de tak. Gaan de tenen aan het einde uit elkaar dan begint de eigenaar van deze tenen ergens aan maar halverwege bedenkt hij zich. Uiteindelijk zal het er toch niet van komen. Is er ruimte aan het begin van de tenen en raken de uiteinden elkaar, dan hebben mensen geleerd snel te reageren. Voornemens komen snel tot uitvoering.

Mensen met beweeglijke tenen hebben vaak een beweeglijke geest. Zij kunnen gemakkelijk meevoelen en meegaan met de ander. Mensen met starre ideeën hebben vaak minder beweeglijke tenen. Leren deze mensen wat makkelijker met alles om te gaan, dan worden ook de tenen beweeglijker. Midden in een belangrijk veranderingsproces (verhuizing, echtscheiding, nieuwe baan), kunnen de tenen zich intrekken. Dit geldt eveneens voor mensen die “ja” zeggen, maar hun eigen gang gaan.

Na de beoordeling van beide voeten in z’n geheel, komen de grote tenen aan de beurt. Zij staan voor communicatie: de rechter voor vreugde en de linker voor communicatie over verdriet. Staan de grote tenen tegen de tweede teen aan, dan kan men snel reageren; is er ruimte tussen, dan heeft men tijd nodig. De laatstgenoemden moeten er nog een nachtje over slapen. Het zijn de mensen die de volgende dag opbellen met de mededeling dat zij er nog eens over hebben nagedacht, maar ……..

Dan hebben we de hallux valgus. Iedereen kent ze: de knobbels aan de zijkant van de voet bij de grote tenen. Zelfs bij dichte schoenen zijn ze door de schoenen heen te zien. Ze worden altijd aan beide voeten gevonden. Het zijn erg enthousiaste mensen; ze lopen snel voor iets warm. Ze zijn erg dienstbaar en hoe groter de hallux valgus, hoe meer dit ten koste gaat van henzelf. Zij kunnen geen nee zeggen. Wil je iets van deze mensen gedaan krijgen en is de hallux valgus rechts groter, dan moet de hulpvraag verstandelijk gesteld worden. Is de hallux valgus links groter, dan sorteert een emotionele vraagstelling meer effect. Worden deze mensen geopereerd, maar verandert er niets aan hun dienstbare instelling, dan zal na verloop van tijd de teen weer scheef gaan staan. Het is van belang dat zij leren hun eigen grenzen te stellen en te bewaken.

Vooral op de nagels van de grote tenen zijn vaak ribbels te zien. De ribbels laten zich onderverdelen in minder of meer, in ondiep en diep. Verticale (in de lengterichting) ribbels zeggen iets over de stofwisseling. Zijn er horizontale ribbels dan wijst dit op emotionele gebeurtenissen in de afgelopen periode. Deze laat zich globaal berekenen. De teennagel groeit in ongeveer een jaar uit. Zitten de ribbels halverwege dan is er ongeveer een halfjaar geleden een emotionele beleving geweest. De mensen die de tenen tegen elkaar aan hebben staan weten direct waar het om gaat. Mensen die ruimte hebben naast de grote teen moeten even nadenken over welke gebeurtenis het zou kunnen gaan. Uiteraard dient hier zorgvuldig mee om te worden gegaan. De grote tenen hebben ons veel te vertellen, het zou echter te ver voeren er meer over te zeggen.

Van de grote teen gaan we aan de rechter voet naar de tweede teen ernaast. Dit is de wens-teen. Is deze langer dan de grote teen, dan weet de eigenaar van deze teen heel erg goed wat hij wil. De teen daarnaast is de doe-teen. Mensen met veel daadkracht hebben een mooie lange middelste teen. Deze teen staat ook voor agressie. Zodoende kan iemand goed in actie komen maar hij kan ook heel erg boos worden. De vierde teen staat voor gehechtheid en controle. Een vierde teen die kijkt naar de grote teen, laat zien dat men het verleden niet helemaal los kan laten. Het kan ook zijn dat de eigenaar van de teen probeert alles (soms krampachtig) onder controle te houden. De kleine teen staat voor angst en onzekerheid. Is deze teen verstopt onder de vorige dan is er sprake van onzekerheid en laat men niet alles direct zien. Is deze teen een beetje “opgeblazen” dan heeft men buien van angst en paniek.

De tweede teen van de linker voet staat voor het gevoel: de wijze waarop men omgaat met emoties. De derde teen is de creativiteits-teen. Met creativiteit wordt niet alleen bedoeld dat men kunstschilder, bekend schrijver of architect is. Creativiteit heeft ook te maken met “kleine” dingen zoals het in eigen huis een gezellige sfeer kunnen scheppen of  de wijze van omgang met kleine conflicten. Veelal zijn het mensen die zichzelf niet creatief vinden, maar de omgeving vindt dat wel. De vierde teen is de liefde-teen. Met liefde wordt ook hier weer meer bedoeld dan de liefde voor je geliefde, je gezin en omgeving. Er kan ook liefde zijn voor datgene waar je dagelijks mee bezig bent. Vormt deze teen een mooi koppel met de vorige, dan gaan liefde en creativiteit hand in hand. De linker kleine teen staat voor optimisme en vertrouwen. Hoe rechter hoe meer vertrouwen er in de toekomst is. Een grote optimist heeft hem niet alleen recht maar ook nog mooi rond aan het uiteinde.

De kleine teentjes hebben soms de neiging om te kantelen, te draaien of onder te duiken. Er is dan sprake van onzekerheid of angst die men liever niet wil voelen en zeker niet wil laten zien.

Verder kennen we de zwemvliezen als bijzonder fenomeen: het verbonden zijn van twee tenen door middel van de huid. De twee energieën van deze tenen zijn wel heel erg goed met elkaar verbonden. Zit er bij voorbeeld tussen de wens-teen en de doe-teen een zwemvlies dan kan de wens heel snel worden omgezet in actie; het willen en doen volgen onmiddellijk na elkaar.

Regelmatig komt het voor dat mensen hun eigen voeten niet mooi vinden. “Ik heb heel rare voeten hoor!”, krijg je dan te horen. Jammer; alle voeten zijn namelijk uniek. Ze hebben hun eigen verhaal. Tenen lezen is bovendien een prachtig hulpmiddel om tot oplossing van een probleem te komen. Tenen krijgen vervolgens de gelegenheid te veranderen.

 

www.pedicure-geha-zwolle.nl 

http://www.gezondbeterworden.nl

www.thekla-eva.nl