Social Media

4 weeks ago

Thekla Eva

Het is eind 19e eeuw. Ka Nicha een jonge indiaanse vrouw woont met haar stam op de prairie in Noord Amerika. In haar zoektocht naar wie ze is ontmoet ze haar grote liefde en haar grootste vijand. Daarbij ontdekt zij.....

Mijn eerste boek is gepubliceerd, wil je deze lezen?
Dat kan via Wattpad, zoekterm indianen.

Ik ontvang berichten dat men via de zoekterm mijn boek niet kan vinden.
Probeer deze link eens als je behoefte hebt.
www.wattpad.com/897930789-ka-nicha-het-begin?utm_source=web
...

View on Facebook

2 months ago

Thekla Eva

Chakra' s
Chakra's zijn net de treden van een trap. Hoe hoger de chakra hoe hoger je de trap moet betreden.
Iedere chakra heeft een kleur en een symbool,

Deze chakra stenen zijn te koop.
...

View on Facebook

2 months ago

Thekla Eva

Het Ohm symbool

Ohm – Om – Aum is het eerste geluid van de schepping: de adem die bij het woord hoort. Hij hoort bij geen enkele taal en bestond al voordat de eerste woorden werden gevormd. Constante herhaling leidt tot diepe meditatie.
Ohm staat voor de drie toestanden van de mensen: Waken, dromen en diep slapen.
Als talisman helpt het Aum /ohm teken om rust en vrede in jezelf te kunnen vinden.
Het teken zal overal balans brengen, waar je het ook neerhangt of neer zal zetten of leggen…

Ik schilder de symbolen in verschillende kleuren en op verschillende stenen, keuze genoeg.
Misschien heb je interesse in een steen met het Ohm symbool of wil je deze weggeven aan iemand? Ik kan op verzoek het Ohm symbool schilderen in de kleuren die je wenst.
...

View on Facebook

3 months ago

Thekla Eva

Hamsa Hand Betekenis: Maak Kennis met dit Veelzijdige Teken

De Hamsa of Hand van Fatima zie je steeds vaker verschijnen als sieraad, tatoeage en andere decoratie. Wist jij dat het kleine handje niet alleen beschermt, maar ook een vuist maakt voor vrede? Hier lees je alles over de betekenis van dit bijzondere amulet!

De Hamsa Hand of Hand van Fatima is een mysterieuze talisman. Deze sierlijke hand vind je namelijk op verschillende plekken terug. In het Midden Oosten en Noord Afrika staan de tekens op deurposten, bungelen ze aan autospiegels en worden ze gedragen als sieraad door zowel moslims, joden als christenen. Zelfs in westerse yogascholen kom je het handje steeds vaker tegen. Tijd om in de betekenis te duiken van dit vriendelijke, maar moedige symbooltje!

Hier komt de Hand van Fatima vandaan
Bij welke traditie het symbool van de opgestoken hand precies hoort, is een raadsel. Verschillende religies claimen het, vandaar dat je het teken tegenkomt als Hand van Fatima, de dochter van Mohammed, van Miriam de Joodse profetes en als symbool van Maria de moeder van Jezus. Zowel in de islam, het jodendom en christendom wordt het handje dus toegeschreven aan vrouwen die bekend staan als voorbeelden van moederschap en zorg. Het is ook vrij waarschijnlijk dat het handje ouder is dan die drie religies en hoorde bij strijdlustige vruchtbaarheidsgodinnen uit de Oudheid zoals Ishtar, Tanit en Astarte.

Zo ziet de Hamsa eruit
Omdat het geluk handje zoveel betekenissen heeft, ziet het er ook telkens anders uit. De Joodse hand van Mirjam is een eenvoudige mensenhand met teksten van de Thora erin gegraveerd. Het Handje van Fatima is echter symmetrisch. Dat betekent dus twee duimen!
Waarom de Hand van Fatima Twee Duimen heeft
Volgens een islamitisch verhaal was Fatima pap aan het koken, toen haar echtgenoot Ali thuiskwam met een nieuwe vrouw. Fatima schrok zich een hoedje en liet de lepel los waarmee ze aan het roeren was. Uit pure verbijstering bleef ze koken met haar hand in de pan. Wonder boven wonder kwam ze er ongedeerd uit, maar wel met twee duimen. Dat is volgens gelovigen een teken van bijzondere bescherming door Allah. Dat wordt dus binnenkort een handje boven je fornuis hangen!

Zo biedt de Hamsa Hand Symbolische Bescherming
Hamsa Handjes worden gebruikt om kwaad tegen te houden. Je kunt de palm namelijk zien als een universeel stopteken. Negatieve energie? Nee bedankt! In het midden van Fatima Handjes zit bovendien vaak een Oog of blauwe Nazar die al het slechte zou kunnen herkennen en afweren. Nazar tekens zijn trouwens blauw omdat deze kleur verbonden is met zuiverheid en eerlijkheid. Ook als er geen Blauw Oog inzit, hebben deze handjes vaak edelstenen of andere versiersels in dezelfde kleur. Praktisch!

Daarom staat de Hamsa Hand voor Vrede
Door slechte dingen de deur te wijzen, maakt de Hamsa eigenlijk plek voor het goede. Veel mensen zien de hand dan ook als uiting van vruchtbaarheid, vriendschap en vrede. Een open hand heeft bovendien niets te verbergen. Daarom zou de Hamsa trouw en oprechte steun stimuleren. Ook doet hij een beetje denken aan het hindoeïstische Ahimsa symbool voor geweldloosheid, net zo’n open handgebaar. Hoe veelzeggend kan een simpel symbool zijn

Ik schilder de Hamsa handen op steen. Ben je geïnspireerd door de Hamsa of Hand van Fatima? Je kunt de Hamsa bij de deur leggen of op een plek neerleggen waar je herinnerd wilt worden aan vredige vibes.
Wat je ook doet, heb het goed!

De prijzen zijn voor iedereen aantrekkelijk, ik hoef er geen hoofdprijs voor te ontvangen.

De foto’s zijn een voorbeeld maar zijn ook op bestelling in een andere kleur te maken.
...

View on Facebook

3 months ago

Thekla Eva

De symboliek van Corona
Het virus zelf is al schrikwekkend genoeg, maar de gevolgen ervan zijn als vloedgolven die over ons heen komen. We willen het begrijpen en onder controle houden, maar we lopen achter de feiten aan. Bij mij is het niet anders.
De laatste vier jaar is er veel geschreven over de bewegingen van Neptunus, Saturnus en Pluto en hoe dat allemaal in 2020 tot een climax komt (iets groots en ingrijpends). De werkelijkheid blijkt weer eens anders dan alles wat je erover zou kunnen bedenken! Nu heeft het beestje een naam: Corona.

‘Corona’ is Latijn voor ‘kroon’ of ‘krans’. De associatie met de tarotkaart ‘de Toren’ ligt voor de hand: je ziet hoe de bliksem de kroon van de toren slaat. De bliksem komt schijnbaar uit het niets. Volkomen onverwacht slaat hij toe en berooft ons van onze zekerheden.
De schok is veel te groot om in één keer te verwerken, zeker als de schokken elkaar als vloedgolven opvolgen. De meest instinctieve reacties zijn vluchten of vechten, maar die benadrukken juist onze machteloosheid. Er valt niks te vluchten, want er is geen veilige plaats. Er valt niks te vechten, want we kennen de tegenstander niet. Dus vallen we tot we de grond raken en ontwaken

Hoe is die toren daar gekomen? Hij is gebouwd vanuit de behoefte om iets te maken dat sterk en duurzaam is, iets dat zekerheid en bescherming geeft. Vervolgens zijn we in die toren gaan wonen en daar voelden we ons veilig. We metselden de toren dicht om ons te beschermen tegen de invloeden van buitenaf. Zo verloren we het contact met het grotere geheel.
De kroon op deze kaart heeft ook iets van trots. De toren is gebouwd met grote inzet en zware inspanning en tenslotte hebben we er een kroon op gezet. We dachten de koning van de schepping te zijn en alles onder controle te hebben, maar we vergaten hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn.
De kaart stelt ons voor de bijzonder indringende vraag wat nu eigenlijk het probleem is. Gezien vanuit de vallende mensen (wij dus) is het een ramp die over ons heen komt en waar we niets tegen kunnen uitrichten. Het grotere plaatje vertelt een ander verhaal: het probleem is niet de bliksem, maar de toren! De toren heeft ons blind gemaakt voor het grotere geheel. Hij sluit ons af van wat ons voedt en inspireert. Het is donker geworden, gevangen als we zijn in illusies. Vanuit de planeet als geheel gezien is de mensheid het virus dat de gezondheid van de aarde bedreigt! De bliksem is een noodzakelijke correctie. De kaart laat in essentie zien hoe het licht doorbreekt, hoe nieuwe inzichten (de lichtdruppeltjes in de lucht) geboren worden.

Het element lucht
Het Coronavirus verspreidt zich door de lucht en nestelt zich in de longen. Heel verontrustend is het feit dat we besmettelijk kunnen zijn voor anderen vóórdat we merken dat we ziek zijn. Lucht is het element dat we het meest direct met elkaar delen. Wat ik nu uitadem, adem jij straks in.

Ook onderwijs, transport en handel horen bij het element lucht. Dat alles valt stil. We zitten, werken, studeren en (re)creëren thuis, ieder op een klein plekje. Heel veel afleiding valt weg. We worden gedwongen om intensief te communiceren met een kleine kring van mensen: het gezin, de familie, de buren, je beste vrienden . Zo kunnen we onszelf en onze dierbaren op een nieuwe manier ontmoeten. We leren elkaar beter kennen, het besef dringt door dat we het met elkaar moeten doen.
Het stilvallen van het transport heeft onverwachte bijeffecten ineens valt de stilte op. Tijdens mijn wandelingen kan ik weer meer vogels horen en het geluid van de wind. De lucht wordt schoner.

Steenbok
Astrologisch gezien is het druk in het teken Steenbok. Maar liefst vijf planeten staan daar nu bij elkaar. De meest bepalende factor lijkt de planeet Pluto te zijn die sinds 2008 in Steenbok staat. Het begon met de kredietcrisis, die zich sindsdien alleen maar verdiept. De schuldenberg wordt steeds groter inmiddels is het zo ver dat haast iedereen schulden heeft en dat de enige remedie voor geldgebrek is om opnieuw en méér te lenen. Wij doen dat, overheden doen het en de meeste bedrijven draaien ook op geleend geld. Dat systeem is aan het doordraaien en dwingt ons tot nieuwe keuzes op basis van wat we waardevol vinden. De kroon op het werk van de economie zou moeten zijn dat er iets van waarde wordt gecreëerd: welvaart, gezondheid, duurzaamheid, creativiteit, schoonheid, efficiëntie, een gezonde aarde. Heel interessant is nu de lijst van ‘vitale’ beroepen: dat is nog eens een belangrijke bezinning op ‘waarde’!

Neptunus in Vissen
Neptunus door het teken Vissen. Daarin zit een belofte van meer universele verbondenheid en compassie. De feiten leken de laatste jaren de kant op te wijzen van juist het tegengestelde: veel polarisatie in de politiek die verlammend werkte, afbrokkeling van internationale instituties, strijd tussen machtsblokken, onverschilligheid tegenover armoede, vluchtelingen, klimaatproblemen.
Het coronavirus werkt als de grote gelijkmaker. We zitten in hetzelfde schuitje en wijzen met beschuldigende vingertjes is zinloos. Nu kunnen tegenstellingen overbrugd worden tussen groepen en partijen die elkaar eerst bestreden en het eigenbelang de voorrang gaven.
Neptunus vraagt ook om de bereidheid om offers te brengen voor het grotere geheel. Het virus treft vooral de ouderen en kwetsbaren en het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen risico’s willen lopen bij de hulp aan juist deze kwetsbare groepen.

De kroon op de schepping
De mens als kroon op de schepping? Zo hebben we het geleerd, dat is wat we denken te zijn. Daar is een onaanvaardbare trots in geslopen, een miskenning van onze verbondenheid met een afhankelijkheid van de aarde. Daar weet de aarde wel raad mee! Niet de aarde wordt bedreigd in haar bestaan, maar de mensheid.

In het grotere plaatje zijn we niet meer dan passanten.

met dank aan stichting de Ster
www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook