Social Media

Zegel van God
Kasteel Doornenburg is na de tweede oorlog met stenen die uit Arnhem kwamen weer opgebouwd. Uit deze enorme bult stenen kwam wel een heel bijzondere steen naar voren.
In deze steen zat een gat en in dat gat zat een ronde schijf van metaal met iets gegraveerd. In eerste instantie dacht men dat het zwarte magie was en is de steen jarenlang opgeborgen. Maar later is na grondig onderzoek ontdekt dat het een “zegel van God” was. Ik was perplex, had nog niet eerder van het fenomeen zegel van God gehoord en ik wil graag met jullie delen wat ik ontdekt hebt.

De steen is uniek want eigenlijk werden zegels van God op lams- of kalfshuid gemaakt (zij zijn nog rein en onschuldig). Kasteel Doornenburg bezit dus een heel bijzonder (laat) middeleeuws voorwerp, een magisch zegel: het zogenaamde Sigillum Dei, het Zegel Gods. Het zegel is bekend uit toverboeken (oh, kijk dat mag wel?) uit de 14e t/m de 17e eeuw. Het zegel op de Doornenburg is gegraveerd in metaal.

Wat was nu het nut van zo’n zegel van God?
Vroeger waren er geen dokters, wel kruidenvrouwtjes, maar die mocht je niet om hulp vragen want dat was duivelswerk. Wat kon je dan als normaal mens in die tijd nog doen? Ja, juist, bidden naar God. Je kon natuurlijk ook een zegel van God in je huis leggen of inmetselen.
Het zegel diende gebruikt te worden bij het oproepen van magische bezweringen met behulp van de krachten van God en de Engelen.
De Sigillum Dei (zegel van God, of signum dei vivi) , symbool van de levende God, was een laat-middeleeuwen- magisch diagram met de naam van God en zijn engelen. Het was een amulet met de magische functie van de ingewijde magiër (witte magie mocht blijkbaar wel), die macht gaf over alle wezens behalve aartsengelen, maar dat was meestal alleen voorbehouden aan degenen die de gezegende visie hadden bereikt van God en engelen.

Er bestaan verschillende varianten van het zegel, maar er zijn bepaalde regels die telkens terug komen: het zegel bestaat uit een cirkel met daarin een zevenhoek: een heptagram (zevenpuntige ster) én een pentagram (vijfpuntige ster).
Één van de teksten die bij het zegel van God behoort is: omdat de Geest het verzegeld heeft zijn wij zeker van onze redding. Niemand kan het zegel van God verbreken.
Wel bijzonder dat zowel Arnhem (waar de steen vandaan kwam) als het kasteel gebombardeerd waren, het zegel zou toch tegen álle kwaad beschermen. Je zou bijna gaan geloven dat er toch “hekserij” gebruikt is.

www.thekla-eva.nl
theklaeva31.futurenet.club

en.wikipedia.org/wiki/Sigillum_Dei
...

View on Facebook

Je hebt trillingen en trillingen
Als je om je heen kijkt, lijkt de wereld voor een groot deel te bestaan uit vaste objecten, zoals je computer, je koffiebeker en je eigen lijf. Toch is dat schijn, want in al die dingen bevindt zich een fascinerende wereld van kleine deeltjes, die volop in beweging zijn: moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. De kwantummechanica leert ons dat de allerkleinste deeltjes golven van energie zijn.

Hoe zit dat dan met je eigen trillingen en het voelen van de trilling van anderen?
Energietrillingen van anderen kunnen door jou worden opgevangen. Zo kun je verdrietig worden als je meeleeft met een persoon die in de problemen zit. Dit verschijnsel noemen we resonantie: de energietrilling die ontstaat bij de ander laat in jouw energieveld dezelfde trilling ontstaan. Dat kan omdat jij ergens in je systeem datzelfde verdriet herbergt. Je gaat dan dus meetrillen in die frequentie. Het verdriet van iemand heeft jouw eigen verdriet als het ware gereactiveerd. Op deze wijze vinden er voortdurend energie-uitwisselingen plaats. Daarom voel je je soms leeggezogen en soms opgeladen.
Energie heeft een hoog of een laag trillingsgetal. Emoties als woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en altruïsme weer een hoge trillingsfrequentie hebben. Hetzelfde geldt voor voedsel: alcohol heeft een lagere trillingsfrequentie dan een vers biologisch appeltje. Ook het leven in deze aardse sferen voltrekt zich in een lager trillingsgetal dan in de sferen die zich dichterbij de Bron of God bevinden. Zo hebben engelen een hogere trillingsfrequentie dan mensen.

Jouw trillingen verhogen tot Engelen nivo
Gedachten zijn krachtig; denk je positief, zal je ook positiviteit naar je toe trekken. Met negatieve gedachten verlaag je alleen maar je trilling, en uiteindelijk schiet je er niets mee op.
Ik weet dat dit niet altijd meevalt, ik ben net als ieder ander gewoon een mens ,met al mijn mens-valkuilen. Wat ik wel weet is dat ik altijd, maar dan ook altijd op de engelen vertrouw. Ik vertrouw, ik vraag en dan ploep daar staat een engel als ik er om vraag. De meest machtige engel die altijd onmiddellijk verschijnt is toch mijn grote vriend Michaël.
Er is geen stappenplan om contact te krijgen met de engelen. De meest mensen denken dat zij niet geschikt zijn om contact te maken met engelen. Dat is nu de verkeerde manier van denken. Hiermee haal je jouw trillingen naar beneden.
Vertrouwen, dat is het enige wat telt; je vertrouwt er toch ook op dat als je de sleutel van de auto omdraait de auto gaat starten? En ja, soms doet de auto het niet en dan breng je de auto naar de garage voor onderhoud. Zo werkt het ook met het werken met engelen: vertrouw en je zult zien dat jouw trillingen verhoogd worden tot engelen niveau. Je maakt contact en dat is alles wat telt. En als je even geen contact hebt, ga dan in onderhoud. Mediteer of maak een boswandeling, zie hoe mooi de aarde is en bedank de engelensferen voor alles wat zij voor ons mens doen.
De engelen leven in de wereld van de geest, de hemelse wereld, en wij leven in de wereld van de materie. Engelen voelen zich van nature thuis in hun eigen wereld. Als je wilt dat engelen zich bij jou op hun gemak voelen, is het nodig dat jouw wereld - en je(negatieve) gedachten - jou niet onnodig naar beneden halen.
Je kunt je trillingen verhogen door heel precies je gedachten aan één of meerder engelen bekend te maken. Vraag of je trillingen verhoogd mogen worden zodat je makkelijker in contact komt en hierdoor het niveau van je trillingen op (Aarts) engelen nivo gaat verhogen. Heb je dan contact dan houd je het simpel. ‘Dank je!’ is alles wat je hoeft te zeggen.

www.thekla-eva.nl
theklaeva31.futurenet.club/board
...

View on Facebook

De Heerseres van Eb en vloed
Als je deze titel leest dan verwacht je vast dat hiermee de Maan bedoeld word. En ja, dat klopt; de Maan heerst over het water en hiermee ook ons water. Wij bestaan voor 70 procent uit water. Kun je nagaan wat voor invloed de Maan op ons heeft.

De Maan staat voor: het onbewuste, de ziel.
De Maan beheerst in hoge mate het water, de plantenwereld en de plant-in-de-mens: de vegetatieve processen en het sympathische zenuwstelsel. Zij gaat over de waterhuishouding, alle vloeistoffen en stromingen in het menselijke lichaam, alle klieren en hun afscheidingen. Het Maanritme, dat zich elke maand herhaalt, doordringt deze gebieden. Bij Volle Maan bevatten de lichaamsweefsels van dier en mens meer water en is daardoor het lichaamsgewicht groter dan bij de Nieuwe Maan, waarbij zij op hun droogst zijn. De Maan regeert alle ontkieming en embryonale ontwikkeling in de rijken van plant, dier en mens. Doordat zij het water beheerst, is ook de celdeling van haar afhankelijk, dus groei. Deze is ook het levendigst bij Volle – en het kalmst bij Nieuwe Maan. De Maan regeert de incarnatie, de weg van geleidelijke verdichting die de geest aflegt naar de stof, die zijn grootste verdichting is.
De Maan reflecteert het licht van de Zon, zij geeft zelf geen licht. Net zo reflecteert zij onze gevoelens en emoties: zij staat voor de wijze waarop wij onze kern naar buiten spiegelen. Zij is de onafhankelijke, voedende en beschermende energie, het onbewuste in ons. Het moederlijke gevoel.

De algemene betekenis van de Maan is:
Heen en weer geslingerd worden tussen tegenstrijdige gevoelens. Twijfel, verlangen. Diepe irrationele angsten en voorgevoelens. De voeding en het opnemen van voedsel. Wij zijn allemaal onderhevig aan de werking van de maan en daarmee ook aan de invloed die zij op ons heeft.
De Maan bepaalt door haar magnetische werking het ritme van de aarde. Ze beïnvloedt de getijden van de zee met haar eb en vloed. Ook de menstruatiecyclus van de vrouw wordt grotendeels door haar bestuurd. Bij volle Maan is er een sterkere gevoeligheid voor energieën. Als de Nieuwe Maan zich aandient, daalt de gevoeligheid naar een diepte punt.

Afnemende maan staat voor: verval en sterfte
Wassende Maan staat voor: groei en ontwikkeling
Volle Maan staat voor: tot volle wasdom gekomen

Zilver is het analoge metaal van de Maan. Zilver hoort als maan-metaal bij het plantenrijk en het onbewuste in de mens op het gebied van het steeds van vorm veranderende leven. Zilver weerkaatst dus iets van onze persoonlijkheid. Op de weerschijn van onszelf reageren wij (weerschijn en reactie). Bij de geboorte krijgt een kind vaak een zilveren bekertje, zilveren rammelaar of zilveren bestek. Men accentueert op deze manier de Maanperiode. Het kind leeft als het ware volledig vanuit de Maanprocessen, omdat het constant op ontdekkingstocht is. Daarbij heeft het ook zilver nodig. Alles is nog nieuw voor het kind en het moet nog leren om alles wat het voor het eerst tegenkomt te spiegelen. Het metaal zilver bezit vooral een dienend karakter, vandaar ook dat puur zilver bijna niet in de aardkorst gevonden wordt. Het vormt altijd een combinatie met andere stoffen. Het meeste zilver schuilt in de oceanen, de Maan- wateren, sprekend genoeg uitsluitend in enorme verdunning. De zilveren Maanmens vormt de echo en schaduw van zijn onderbewuste.

De Maanmoeder houdt ons een spiegel voor waarin wij onszelf ons eigen leven en onze diepste waarheid kunnen zien en zo komen we in de diepste sferen van het onderbewuste terecht.

www.thekla-eva.nl
theklaeva31.futurenet.club/board
...

View on Facebook

4 weeks ago

Spiritueel centrum Thekla Eva

Salamander wijsheid
We liepen over de dijk toen er een kleine salamander overstak. Het was druk op de dijk en ik was bang dat hij onder een fiets zou komen. Dat zou jammer zijn want zoveel salamanders zijn er niet in Nederland. Ik heb dit beestje opgepakt en in het gras neergezet. Toen ik de salamander oppakte kwam er een soort van rust over mij heen. Ik had op deze plek nog niet eerder een salamander gezien en ik vroeg mij af wat dit beestje mij te vertellen had.

Boodschappers uit de dierenwereld:
Dit zijn vaak dieren die in ons leven verschijnen om ons tot gids te dienen. Ze geven richting in situaties, keuzes, beslissingen en activiteiten waarin we betrokken zijn. Ze zijn vaak maar tijdelijk aanwezig en geven vaak een antwoord op de vraag van dat moment. Wanneer we hun kenmerken en gedrag bestuderen, levert dat aanwijzingen op. Dan weten we hoe we moeten handelen in bepaalde situaties. Je kunt ze ontdekken door in je dagelijks leven het op te merken wanneer je een dier tegen komt.

Vroeger werden salamanders aangezien voor een soort magische ‘hagedissen’ – salamanders zijn amfibieën. Kijk dat is interessant, want een poosje geleden heb ik een Drakenagaat gekocht en dat wordt toch ook als een soort van salamander gezien.
De salamander staat voor zuivering, moed, herboren. Ik moet zeggen ik heb afgelopen week een aantal beslissingen genomen die voor mij moeilijk waren maar waardoor ik wel de moed heb gehad om out of the box te denken. Dit voelde voor mij als een andere visie van denken en gaf het gevoel van herboren aan. Wonder o wonder, het klopt dus weer gewoon wat ik zag en voelde bij de salamander.
“Paranormale gevoeligheid is sterk”. Oh, dit klopt er komen heel veel impulsen en indrukken binnen op dit moment, het stroomt weer van alle kanten.
“Ideeën en ondernemingen”, dit klopt ook gewoon weer, jeetje , moet niet gekker worden, ik heb mega veel ideeën en wil echt veel ondernemen.
“Tijd van creatieve inspiratie”, jahaa, dit is heel sterk aanwezig op dit moment, inspiratie is nooit moeilijk voor mij .
“Dromen”, die heb ik en die ga ik zeker waarmaken, geen twijfel mogelijk.
“Er komt onverwachte hulp”; daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Hoe ziet deze hulp er uit en wat gaat deze hulp mij brengen?

De salamander wordt steeds geassocieerd met vuur, dit klopt als je kijkt naar de hofhouding staven kaarten in de Tarot..
Schilknaap van Staven staat voor een voorstel waar je enthousiast van wordt of een meeslepende impuls waar je met veel plezier in mee wilt gaan. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om een kans waardoor je kunt groeien in je kennis en ervaring. De Kaart biedt je voorstellen die vragen om durf en moed en je zin naar avontuur prikkelen. Schildknaap van Staven biedt je kansen die het plezier en de spanning in je leven verhogen omdat ze de alledaagse sleur doorbreken

www.thekla-eva.nl
theklaeva31.futurenet.club
www.spiri-apps.com
...

View on Facebook

When life knocks you down
Roll over and look at the stars

Ik heb afgelopen week een kaart ontvangen met deze tekst er op. Ik moest even hard nadenken over de tekst en dacht: hoe kon deze persoon nu weten dat ik erg met mijzelf en het hele Universum in de knoop zit?
Ik schrijf in mijn blogs over mijn persoonlijke weg, de reden van mijn aanwezigheid op aarde, mijn missie en mijn angsten, mijn innerlijke gevechten. Ik zie het als mijn missie om via de kennis die ik van de sterren mag ontvangen mensen te helpen, om via mijn teksten een brug te slaan tussen hemel en aarde, tussen Universum en de sterren de verbindende factor te zijn tussen al deze elementen.

Er wordt vaak gesproken over sterrenkinderen, maar zijn wij niet allemaal afkomstig van de sterren? Kijk in de oude geschriften van de ouden op aarde: zij beamen dit alleen maar.
De weg op aarde als sterrenmens is best moeilijk.
Wij zijn allemaal afkomstig van een ander planeet. Het is dan ook niet vreemd dat wij onderling communiceren moeilijk vinden. Iedereen afkomstig van een ander planeet……dit houdt in dat wij onbewust een ander manier van denken en communiceren hebben. Dit zit in ons zijn, in ons onderbewuste.

Een sterrenmens is een persoon wiens oorsprong van een andere planeet is.
Sterrenmens zijn betekent voor iedereen iets anders, maar één ding hebben wij als sterrenmens wel gemeen. Iedereen voelt zich verbonden met zijn planeet, daar waar je ontstaan bent. Iedere planeet heeft ook ander manier van zijn , een andere manier van ontdekken.
Sterrenmensen hebben als doel samen te werken en eenheid te creëren. Samenwerken, verbinding en eenheid zijn sleutelwoorden in alles wat ze doen. En ook al zijn de meeste sterrenmensen eenlingen, we kunnen niet ontkennen dat wij anderen nodig hebben om te verbinden om harmonie en liefde op aarde te planten. De meeste sterrenmensen lopen hetzelfde pad als lichtwerkers. Lichtwerkers zijn ook vaak alleen en worden niet begrepen, zij gaan mee in het werken met nieuwe energieën die naar aarde komen, zij groeien. Zodra zij zich gaan herinneren wie zij zijn en ontdekken dat hun manier van verbinden anders is, zullen zij zich ook gaan herinneren waar zij vandaan komen en ook met de armen in de lucht naar de sterren roepen en zich afvragen wat hun missie op aarde is.
En dan weet je: wij zijn allemaal verbonden voor en door een groter plan voor een groter doel. Het overdragen van de kennis van andere sterren.
Het overdragen van kennis en het licht dat afkomstig is van de sterren. .

Ik heb zo vaak naar de sterren gekeken en dan overviel mij een gevoel van heimwee en ik weet dat ik echt de enige niet ben. Ik heb een missie op aarde en die zal ik volbrengen.

When life knocks you down
Roll over and look at the stars

www.thekla-eva.nl
theklaeva31.futurenet.club/

www.sterrenmensen.nl
...

View on Facebook