Social Media

Kaart IV: de Keizer

De Keizer is verbonden met het teken Kreeft.

Kreeft staat voor: ik voel/ik voel niet

Kreeft als sterrenbeeld staat voor het zich langzaam terugtrekken van de zon. In de zomer, als de hitte op zijn grootst is, begint de zon alweer zijn terugtocht en dan heerst Kreeft. Een Kreeft is een dier dat zich bedreigt voelt, achteruitlopend terugtrekt . Kreeft heerst in de maand dat de zintuigen relatief open staan, wakker zijn, terwijl de geest meer slaapt.
Het teken Kreeft is ook verbonden met het voelen van angst voor je eigen kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid en vernedering horen ook bij de Kreeft – thema.
Het Kreeftthema is een eigenaardig levensthema, waar mensen vanuit een schijnbaar masochistische (het beleven van genoegen aan het ondergaan van pijn en vernedering) positief kunnen groeien naar een waardig soort nederigheid. Kreeft brengt mensen vanuit een gedwongen opoffering tot een vrijwillig offer. Eigenlijk betekent Kreeft: afzien. Kreeft is het leren omgaan met een gevoeligheid die anderen misschien niet door hebben. Een gevoeligheid die de Kreeft in zekere zin buitengewoon eenzaam laat zijn, doordat ze meer voelt dan anderen. Het enige dat Kreeft daardoor kan leren ervaren, is dat het op zich al een prestatie is zo kwetsbaar te zijn en nog steeds te leven. Het Kreeftthema is het voortdurend zoeken naar een ademhaling tussen kracht en kwetsbaarheid.

Bij de Keizer en het teken Kreeft hoort de borst.
De borst wijst naar gevoelsproblematiek; zo ook problemen met de moeder. Verder kan problemen in de borst erop duiden dat men zich ‘’ niet thuis voelt’’ men zijn of haar eigen ritme niet volgt. Borstproblemen zijn nooit oppervlakkig maar altijd verbonden met het huis, ouderlijke huis of afkomst.

De Keizer drukt zich positief uit: Leiderschap, controle, stabiliteit, inzicht, macht, energie, beheersing en vasthoudendheid.

De Keizer drukt zich negatief uit: wisselende stemmingen, autoritair, meedogenloos en verstarring.

De Keizer is broodnuchter en bepaald niet spontaan. Hij houdt van beheersing en controle. Als ze de controle verliezen voelen ze zich ongelukkig. Ze reageren op alle dingen om hen heen, vanuit ratio en inzicht. Dit betekent niet dat ze geen gevoel hebben. Juist dat gevoel zal door het leven heen verder moet worden ontwikkeld. Als er te veel beslissingen moeten worden genomen vanuit de ratio ‘’ waarbij het hart anders zou willen’’ dan kan de Keizer last krijgen van zijn maag. Emoties kunnen dan niet goed worden verteerd.

De geheime naam van de kaart is: ‘’ De Zoon van de morgen’’.

Voor alle Keizers geldt:
Heerschappij krijgen over het denken, objectiviteit ontwikkelen, verantwoordelijkheid leren dragen, het scheppen van orde en stabiliteit. Heel belangrijk hierbij is het gevoel te integreren in de rationele beleving waarbij een gevoelsmatige betrokkenheid ontstaat.

1A Hoe is/was de relatie met je moeder?
1B Wat kan ik daar alsnog aan doen?
1C Welke energie heb ik nu nodig om balans te brengen tussen mijn afkomst en huidige leven?

2A Hoe ga ik met verantwoordelijkheid om?
2B Waarvoor vlucht ik?

3A Wat zijn mijn diepste angsten?
3B Wat kan ik niet verteren?
3C Wat houd ik vast?

4 Op welk gebied van mijn leven moet ik meer structuur aanbrengen?

5. Wat is mijn grootste kracht?

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

Stemvork = Trilling = Energie
Als je net zoals ik met “hoge” energieën werkt ben je eigenlijk een soort van stemvork, je voelt de trillingen van de persoon die bij je komt, je merkt hoe de gidsen , engelen of ander soort van energieën hun trillingen aan je doorgeven. Ik vang deze trillingen op en vervorm deze in beelden, geuren, emoties of woorden.
Alles is energie.
Energie is trilling. Is ons lichaam in onbalans dan heeft het een onregelmatige trilling. Bieden we ons lichaam een zuivere, gezonde trilling aan, dan herstelt de balans. Dit kan doormiddel van het leggen van stenen op de chakra’s, afstemmen op wat er voor soort van “energie” er om de mens heen hangt. Door middel van het (af-)stemmen op de trillingen die iemand bij zich heeft, kun je ervaren wat iemand bezielt of waar de blokkades zijn. Dit kan niet zomaar , ik zal als stemvork fungeren en dat mogen waarnemen wat mag en kan.

Aan alle kanten proberen mensen hun trillingsfrequentie te verhogen door bewustwording en healing. Wanneer de trillingsfrequenties van het lichaam worden verhoogd dan komt de mens in balans. Onze afstemming wordt bepaald door onze trillingsfrequentie van dat moment.
Kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen dan ervaren we meer geluk en plezier in ons leven. Er komt beweging in het systeem, de trillingen veranderen dan.
Ons lichaam reageert direct op trillingen. Ons cel-geheugen herkent de trillingen vanuit haar ontstaan. We zijn immers een levend onderdeel van het hele bestaan en het Universum.
Ons lichaam, dat voor 70% uit water bestaat, resoneert gemakkelijk mee met de trilling van dat wat zich aandient, Dit kan doormiddel van Reiki of door hulp van onze engelen en gidsen. Door de trilling komt er beweging in het gebied waar de blokkades en de verhardingen zich tijdens het leven hebben opgehoopt.
Wanneer ik als stemvork optreed, let ik op signalen van het lichaam. Ik zet de boel in beweging. Hierdoor kan er een genezende werking in het hele organisme optreden. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam komt in werking omdat het lichaam zich gaat herinneren dat het in staat is om zichzelf te kunnen genezen.
Bij vele verschillende healing technieken wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Bron door middel van trilling. Met ‘de Bron’ bedoelen we de ‘Oerbron’, het Al, God of Eenheid, Universum, of hoe je het ook wilt noemen.
Het verbinden met de trillings bewegingen van de verschillende tonen van de Kosmos, van het Universum.

Terwijl de Ziel de muziek hoort
en ervan onder de indruk komt
oefent zij onbewust een Hogere
rekenkunde uit
Zij stemt zich zonder het te weten

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

Eigen- Wijsheid
Ik geloof dat de wereld mooier wordt als je leeft vanuit je Eigen Wijsheid

Dit is iets anders dan eigenwijs zijn (overtuigd te zijn van eigen kunnen); de betekenis krijgt dan een hele andere lading, en toch en toch. Soms moet ik mijn Eigen-Wijsheid combineren met eigenwijs zijn.
Ik leerde, en leer nog steeds, om mezelf af te stemmen op mijzelf en mijn gevoeligheid, intuïtie en speelsheid. Ik gebruik mijn creativiteit soms door eigenwijs te zijn. Tegen alle standaard normen in te gaan omdat mijn Eigen–Wijsheid dit aangeeft. Dat kan overkomen als eigenwijs maar is toch totaal iets anders. Ik geef mezelf de ruimte om te kiezen, ben ik dan eigenwijs of omarm ik mijn Eigen-Wijsheid in dit geval? Niet omdat het zo hoort of omdat iemand dit van me verwacht, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat vrijheid in denken en doen het mooiste in mensen naar boven brengt.
Je Eigen-Wijsheid blijven volgen en trouw blijven aan je eigen IK.

Maar wat is nu dan die Eigen-Wijsheid?
Eigen-Wijsheid is in mijn beleving een soort ingeving of ‘direct weten’. Het is iets weten zonder erover na te denken. Het is dan ook niet uit te leggen waarom iets is zoals het is, ik moet dan onmiddellijk denken aan de Heremiet: hij staat boven de materie, volgt zijn Eigen-Wijsheid en doet wat hij wil doen. Hij volgt zijn innerlijke licht en daalt af als hij eigenwijs genoeg is om zijn kennis te willen delen.
Wat mij meestal helpt is als ik een beslissing wil of moet nemen die niet volgens onze maatschappij is opgelegd, ik - net zoals de Heremiet - even een stap terug neem. Letterlijk uit het gevoel van de situatie. Even uit mijn brein, dan sta ik er als het ware even boven. Dan komt mijn Eigen-Wijsheid naar voren. Ik vóel en dan gebruik ik mijn brein, ik kan dan toch eigenwijs zijn en een beslissing nemen die niet is zoals de gevestigde orde dit van mijn verwacht.

De volgende oefening kan helpen
Ga naar een rustige ruimte; neem even afstand van drukte en andere invloeden van buitenaf. Je kunt visualiseren dat je boven de vraag gaat staan, je kunt ook een kap over je hoofd visualiseren. Als je de rust en stilte vrijwillig op durft te zoeken, geeft het helderheid en kracht. Je beseft dan dat je uiteindelijk genoeg hebt aan je Eigen-Wijsheid waarin je helder wilt krijgen wat je werkelijk wilt bereiken. Dit kan leiden tot een totaal nieuw beeld over succes, erkenning, prestige, betrokkenheid en geld. Dit brengt je een stuk dichter bij datgene wat je echt wilt: je ware roeping. Hierdoor ontstaat er meer karaktervastheid en een diepe innerlijke Eigen-Wijsheid waarmee je je gestelde doelen ook in daden kunt om zetten.

Vragen:
Waar ben ik naar op zoek ?
Wat is voor mij echt belangrijk?
Heb ik genoeg aan mezelf?
Durf ik de stilte op te zoeken om tot mezelf te komen?
Ben ik altijd trouw aan mezelf?
Je mag eigenwijs zijn. Je hoeft je gevoel niet te volgen; je mag ook je brein volgen. Hoe dan ook ,wij leren toch wel, linksom of rechtsom. Wij mogen net zoals de Heremiet leren boven onszelf uit te stijgen en ons Eigen- Wijsheid leren (her)ontdekken.

www.thekla-eva.nl
praktijkvooreigenwijsheid.nl
...

View on Facebook

Paralleluniversum
Ik ben een fan van columnist Özcan Akyol. Zijn columns zijn prettig om te lezen en hij gebruikt woorden waar ik het bestaan niet eens van wist. Eén van deze woorden die ik in de krant las was het woord Paralleluniversum, hoe verzin je het Paralleluniversum…..
Wat betekent dit eigenlijk??

Ze duiken in sciencefictionfilms met regelmaat op: parallelle universa waar de geschiedenis net iets anders is verlopen dan in ons eigen vertrouwde universum. En in de meeste gevallen kunnen we er dan ook nog eens naar toe reizen.

Een parallel universum of alternatieve werkelijkheid is een van de eigen werkelijkheid onafhankelijk bestaande werkelijkheid die tegelijkertijd bestaat
Een universum waar de wetten van de natuur heel anders zijn (bijvoorbeeld, doordat er geen relatieve beperkingen heersen en de snelheid van het licht kan worden overschreden), zou in het algemeen beschouwd kunnen worden als een parallel universum, maar niet als een alternatieve werkelijkheid.

Paralleluniversum
Er zijn verschillende theorieën dat ons universum niet het enige is.
Als je veronderstelt dat er oneindig veel van dit soort parallelle universa zijn, dan kunnen er dus ook universa zijn waarin levensvormen voorkomen zoals de mens. Zelfs een mens precies zoals jij, met mogelijk een eigenschap die jij in dit universum graag zou willen hebben..

Indirect bewijs is er wel
Maar ook al ontbreekt direct bewijs, toch is er wel indirect bewijs. Dat is te vinden in de wiskunde. In ons heelal is namelijk een wiskundige onregelmatigheid aan de hand. De kosmologische constante in ons heelal is een waarde voor de energie-inhoud van het vacuüm van de ruimte. In werkelijkheid is die echter vele malen kleiner dan hij in theorie zou moeten zijn.
Maar het is juist deze wiskundig onjuiste balans die ons universum in stand houdt, en kan laten bestaan. Volgens de multiversum-theorie is het daarom mogelijk dat er talloze andere universums bestaan waar de kosmologische constante weer net iets anders is.

Hoe komen we er ooit achter?
Probleem is alleen dat we er vooralsnog niet achter kunnen komen. We zijn afhankelijk van de snelheid van het licht. We kunnen niet verder kijken dan de afstand die het licht heeft afgelegd sinds de oerknal 13,8 miljard jaar geleden. Overigens is de bron van licht wat we nu van heel ver weg zien, wel verder weg dan 13,8 miljard lichtjaar. Dat komt door de uitdijing van het heelal.
Maar wat daar achter ligt… Misschien komen we het wel nooit te weten omdat het gewoonweg te ver is. Ook sluiten de theorethische onderbouwingen voor parallelle universums liggen nog ver weg. De Amerikaanse kosmoloog Max Tegmark zegt het daarom zo: “Parallelle universums zijn geen theorie maar een voorspelling van bepaalde theorieën.”
Als die theorieën er in de toekomst wél zijn, dan is het bestaan van een kopie van de aarde een stapje dichterbij!

www.thekla-eva.nl

www.scientias.nl
wikipedia
...

View on Facebook

Als je begint om de duwtjes van jouw Hogere Zelf op te volgen, zal je de bekwaamheid vergaren om de acties of reacties van anderen te negeren of er niet door beïnvloed raken.

Dit vind ik nogal een stelling : je laat je niet beïnvloeden door reacties van anderen.
In deze wereld met alles wat wij via ( social) of de media (eventueel onder dwang) uitzendt, het brengen van een bepaalde mening of politieke leer. Deze dien je dan verder maar kritiekloos te aanvaarden
En daar zit de crux, hoe kun je zonder kritiek iets aanvaarden, dat zal ons ego nooit accepteren want daar is het ego voor en die schreeuwt. Je kunt het ego voorstellen als de schreeuwerd van de klas. Het ego moet ook voortdurend bevestiging ontvangen van hoe goed hij wel niet is en is gevoelig voor emoties als boosheid, jaloezie, verdriet, zielig en eenzaamheid

Als je nooit iets anders ervaren zou hebben dan liefdevolle en positieve acties, dan zou er weinig of geen groei kunnen zijn, en stilstand zou het resultaat zijn. Jouw ego-zelf zal jou voortdurend aansporen je te focussen op de externe wereld.

De Ziel zit anders in elkaar. Zij overziet, bekijkt en accepteert. Ze wacht al duizenden jaren in alle rust, en heeft geen oordeel.
Ze is groots en ruim en kent geen grenzen. Je kunt haar dan ook zien als helium, licht.
Als je dit in verband brengt met de Ziel en het ego dan weet ik dat de ziel ruim is en het ego beperkt is.
Deze beperking heeft ons in een staat van angst en indoctrinatie gebracht , dit mede door alles wat de media iedere dag uitzendt en waar jij je toe aangetrokken voelt.
Nu komt het Hogere Zelf om de hoek kijken : zij vraagt je om de duwtjes van Het Hogere Zelf te volgen. Dat is makkelijk gezegd, ik volg mijn gidsen en engelen, zijn deze dan een verlengstuk van Het Hogere Zelf?

Je Hogere Zelf is het deel van je Ziel wat niet in je lichaam aanwezig is. Je Hoger Zelf is daar waar we ‘thuis’ of ‘de andere kant ’ noemen: de plek waar we vandaan komen en ook weer naar terugkeren als we dit lichaam achter ons laten.

Wat ik de laatste tijd merk in mijn ( bijna) dagelijkse conversaties met mijn ‘team’ is dat ik steeds weer word verwezen naar mezelf.
Wat wil ik? Wat kies ik? Het is van groot belang dat we de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen keuzes.
Onze gidsen en engelen kunnen ons een Hoger Perspectief laten zien. Ze kunnen ons meer inzicht geven over de verschillende keuzes die we hebben, maar het is aan ons om te kiezen welke route we kiezen. Het is daarbij ook van belang om te bedenken dat de kortste route naar een doel niet altijd de meest leuke of meest waardevolle is. Het zijn allemaal ervaringen die je onderweg opdoet en elke ervaring helpt ons verder, en of die ervaring nou prettig of onprettig is dat is wat je tegenkomt.
Je kunt dus echt niet ‘verkeerd’ kiezen. Vertrouw dus op jezelf en op je eigen keuzes, want hoe dan ook, je zult je eigen pad moeten volgen, want deze is al voor je geboorte door jou en je ( team) van gidsen en engelen bepaald.
Dat kiezen kan eenvoudiger zijn dan je denkt. Volg je hart en je gevoel. Als je iets graag wilt, is daar een reden voor. Er is een reden waarom je je aangetrokken voelt tot een bepaalde keuze, of dat nou een cursus is of een nieuwe baan: alles is mogelijk. Durf op dat gevoel te vertrouwen en te kiezen voor dat wat je blij maakt als je eraan denkt. Dát is de nieuwe manier van je Hogere Zelf volgen. Niet meer vragen om bevestiging van buitenaf, maar vertrouwen op het gevoel van binnen en daarnaar te handelen. Dan sta je volledig in je eigen kracht.

Meditatie
Ga naar binnen met je aandacht. Haal een paar keer diep adem en maak verbinding met de kern van je wezen, in het midden van je hart. Voel de rust en de kracht naar binnen stromen.
Haal dan een dilemma of een vraag voor de geest waar je antwoord op zou willen hebben. Voel wat er gebeurt in je lichaam. Welke keuze voelt goed? Welke antwoorden komen in je op? Laat het gebeuren en vertrouw op je eigen wijsheid: Het Hogere Zelf. Hoe vaker je dit doet, hoe gemakkelijker je onderscheid kunt maken tussen de wijsheid van je hart en het Hogere Zelf en de rationele gedachten (het ego) en de patronen in je hoofd. Geen vraag is te groot of te klein. Oefen jezelf in het afstemmen op je eigen wijsheid bij kleine beslissingen, dan zullen ook grote beslissingen gemakkelijker helder worden en dan ga je vanzelf de kleine duwtjes van je Hoger Zelf volgen.

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook