Social Media

Jahweh
Op de kaart van Matigheid staat de Aartsengel Michaël. Iedereen die mijn stukken al langer leest weet dat ik bijzonder veel met Michaël werk en dat ik ook bijzonder veel met de Tarotkaarten werk. De combinatie tussen Michaël en de Tarot was voor mij in eerste instantie shocking; alleen al het idee dat er AARTSENGELEN in de Tarot stonden dat was voor mij eigenlijk een soort van heiligschennis.

Maar de Tarot verbergt zoveel meer geheimen.. één van de geheimen is dat de mooie Engel Michaël op de kaart Matigheid op zijn borst boven de driehoek de naam JHWH heeft staan. Toen ik dat hoorde viel ik bijna van mijn stoel. Dat de naam van God op een kaart van de Tarot zou staan, dat overtrof mijn stoutste verwachtingen. Dan zijn wij Tarotisten als wij met de Tarot aan het werk gaan eigenlijk een instrument van God……en al zijn helpers.
Dat vind ik dan weer niet gek. Ondertussen heb ik gemerkt dat iedere kaart, maar dan ook werkelijk IEDERE kaart niet alleen heel veel kennis symboliseert, maar ook een enorme portie energie bij zich heeft. Deze energie helpt mensen die bij mij komen voor een Tarot consult ook bij het verwerken van problemen of zelfs trauma’s.

Michaël, de engel van reïncarnatie, vertelt ons dat evenwicht door beweging wordt verkregen en dat wij voortdurend aan onze psyche moeten werken en niet moeten doorslaan in de eenzijdige verzorging van ons lichaam. Het lichaam is immers vergankelijk, en de ziel leeft voort. Michaël zal ons helpen om verder te gaan en verder gaan in het reïncarneren. Op de plaats van het voorhoofdchakra zien we een zon, die het heldere bewustzijn van de hemel symboliseert, JHWH of God, terwijl de Engel zowel op de aarde als in het water staat.
De aartsengel Michaël helpt bij het bevrijden van de binding aan de aardse materie.
Ik snap dat Michaël vaak gevraagd wordt bij het weghalen van negatieve energieën in en om ons heen, zijn immense energie is zo overweldigend en toch ook zo nuchter en aards. De Engel van de Matigheid is geen wezen hoog in de hemel, maar een levende energie, die de hele natuur bezielt met al zijn aardse elementen. Waar evenwicht is, gedijt de natuur. Als wij geteisterd worden door negatieve energieën is het toch ook niet raar dat wij om Michaëls hulp vragen? Waar een element overheerst ten koste van andere elementen, kunnen vervelende omstandigheden ontstaan. Onze levenslessen bestaan vaak precies uit datgene, wat we het liefste vermijden. De kaart de Matigheid maakt ons ervan bewust, dat we levende verbindingen tussen geest en lichaam zijn. Als er in die verbinding sprake is van een natuurlijke stroom van energie, kan de bovenpersoonlijke werking van de engel zich verenigen met ons lichaam en onze persoonlijkheid. Wie we ook zijn en wat we ook doen, of we het nu wensen of niet: we maken deel uit van een Universele orde, waar we op een levende directe manier mee verbonden zijn.

JHWH van de Hemelse machten kan duiden op "het zijn" of de "IK BEN" van God

Michaël staat voor: God is mijn kracht en dat is nu precies wat er op zijn witte kleed staat.

Hoezo even een kaartje leggen?
www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

Spirituele bypass
“Een spirituele bypass is een vermijdingsstrategie waarbij onverwerkte ervaringen worden weggedrukt”

De term ‘spirituele bypass’ komt van John Welwood, een boeddhistische leraar en therapeut. Hij omschrijft de spirituele bypass als: spirituele ideeën te gebruiken om onverwerkte emotionele pijn, psychologische verwondingen en onafgewerkte ontwikkelingstaken uit de weg te gaan’.
In bredere zin is het de ontkenning van de schaduw in onszelf, in anderen en in de wereld.

Spirituele bypass, jeetje wat een woord en wat een lading zit hierin. Op dit moment is het een hot item om het over de spirituele bypass te hebben. Ik begrijp dat, sterker nog, ik voel de waarde die deze term in zich heeft. De spirituele bypass, oftewel het gebruiken van spirituele ideeën om eigen schaduwstukken te vermijden, creëert meer bewustzijn over het wél aangaan van deze schaduwstukken. En daarin zit voor veel mensen een enorme uitdaging.
Laten we dan even kijken naar de schaduwkant van of in onszelf, want dat is wat de bypass niet wil zien, de bypass wordt gebruikt om de schaduwkant van onszelf te onderdrukken of te omzeilen om alles buiten jezelf (bypass) te zoeken. Wij zijn toch werkelijk uit de complete duisternis ontstaan , uit het donker ontstond het licht, uit het Goddelijke is de materie ontstaan?
Het is uit de materie dat wij ” de Goddelijke mens” konden evolueren. Het ontstaan vanuit de evolutie vanuit de materie tot een medium voor hoger bewustzijn, niet door de ontkenning ervan. En ja, daar zit een hoop geboortepijn bij.
Om tot heelheid te komen is moed nodig: de moed om in jezelf te kijken, de pijn te voelen in plaats van die te verdoven, te ontlopen of te ontkennen. De moed om je eigen schaduw te zien en er de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Omarming van het duister, vanuit de waarde van het licht
Eigenlijk gaat het hier over het koorddansen van het leven ,acceptatie en verlangen. Vanuit een controle-behoefte zijn we geneigd om een voorkeur te hebben voor één perspectief: iets is licht, óf duister. ‘Ik zie dat er duisternis is, begrijp vanuit de diepe lagen van mijn Zijn dat dit een creatie is uit liefde, om ons te leren om het donkere te zien. Wat kan ik hiervan leren? Durf ik van het koord te stappen en het (spirituele) leven te omarmen? ik begrijp dat het verlangen om duister te transformeren naar licht een belangrijk onderdeel is van de acceptatie van Al dat is.’ Dát is een onderdeel van het pad naar verlichting.

Een prachtig pad vol met uitdagingen. Ik heb het lef om mijn duistere pad te betreden, mijn angsten onder ogen te zien. Ik zeg niet dat het makkelijk is maar dat is ook niet aan ons beloofd toen wij het lef hadden om als Ziel de aarde te betreden.

www.thekla-eva.nl

www.nieuwetijdskind.com

hieronder een foto van het van Goghpad dat oplicht in het donker als je er op rijdt.
...

View on Facebook

Openheid verbindt
Openheid maakt de wereld mooier , dat is waar ik in geloof.

Open zijn is niet eenvoudig, je geeft jezelf namelijk helemaal bloot. Je deelt een verhaal en hoopt dat iemand waar jij je verhaal aan hebt verteld je begrijpt. Je stelt je kwetsbaar op en hierdoor ga je ervan uit dat wat jij vertelt hebt ook blijft bij de persoon.

Jezelf bloot geven, kwetsbaar zijn en leven zonder emotionele bescherming. Dat klinkt als zwakheid. Maar er gebeurt iets interessants wanneer iemand zichzelf op zo’n manier echt kwetsbaar opstelt. Iedereen zal de persoon niet zien als zwak, maar als sterk en moedig.
En dat is gek. Kwetsbaarheid kan ons dichter bij elkaar brengen. Het kan ons helpen liefdevoller, vrijer en gelukkiger te zijn. En het is ironisch – we zien graag de kwetsbaarheid in een ander, en tegelijkertijd stellen we onszelf liever niet kwetsbaar op.
Maar waarom niet? Simpel: omdat we onszelf niet goed genoeg voelen. We hebben het idee dat mensen niet meer van ons zullen houden als ze daadwerkelijk zouden weten hoe we in elkaar zitten. We hebben het idee dat we in essentie niet goed genoeg zijn om lief te hebben.
En die overtuiging – het gevoel niet goed genoeg te zijn – is dodelijk. Voor ons zelfbeeld, voor onze relaties, voor ons geluk, voor ons zelfvertrouwen.

Maar openheid wordt wél beloond, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Mensen zijn over het algemeen gesloten, je kunt ze moeilijk pijlen, en ze hebben altijd een verborgen agenda. Niet dat mensen per se alles verbergen, maar ze geven zich niet snel bloot. En dat is nou net wat we soms nodig hebben. Een stukje openheid. Als jij jezelf open opstelt, zal een ander zich ook eerder blootgeven. Conversaties verlopen soepeler, maar nog belangrijk: hebben meer diepgang.
Openheid is enorm krachtig en persoonlijk. De connectie met mensen om je heen wordt intenser, je creëert meer diepgang en je groeit als persoon.

Als het je lukt om je open te stellen en kwetsbaar durft te zijn bij de mensen om je heen, dan zal je je echt met mensen kunnen verbinden.

Openheid maakt de wereld voor iedereen een stukje mooier

www.thekla-eva.nl

sochicken.nl
www.enfait.nl
...

View on Facebook

Sandalfon
Niet iedereen is bekend met de Aartsengel Sandalfon. De meeste mensen kennen eigenlijk alleen de bekendste Aartsengelen zoals Michaël en Rafaël.
Ik ben een bijzonder groot fan van Sandalfon, ik wil jullie dan ook uitleggen wat Sandalfon voor je kan betekenen.

Het woord Sandalfon is afkomstig uit het Grieks en betekent ‘broer’. Hij is een van de acht verheven Aartsengelen en wordt in één adem genoemd met zijn tweelingbroer Metatron.

Joodse en christelijke geschriften
In de joodse mythologie wordt Sandalfon aangeduid als de tweelingbroer van Metatron; deze twee Aartsengelen zijn de meest verheven wezens die door God geschapen werden. God zou hen tot Aartsengelen hebben gepromoveerd, omdat ze op aarde een voorbeeldig leven hebben geleid . Aartsengel Metatron en Aartsengel Sandalfon. Deze twee Aartsengelen zijn de enigen die een “on” aan het eind van hun naam hebben. De rest van de Aartsengelen eindigen op "el".

Voetstappen
Het woord Sandalfon zou afgeleid kunnen zijn van het Griekse sandalion, wat ‘sandaal’ betekent. In symbolisch opzicht is Aartsengel Sandalfon te vergelijken met de klank van voetstappen op de aarde. Hij staat met andere woorden heel dicht bij de mens, vooral omdat hij zelf ooit mens is geweest. Roep Sandalfon aan bij zaken als vertrouwen, betrouwbaarheid, begeleiding en over de aarde of aardse zaken.
De energie van Sandalfon doet mij denken aan de energie die pasgeborenen bij zich hebben: onschuldig en toch ook dicht bij de bron waar zij net vandaan komen. Maar denk nou niet dat je Sandalfon kunt belazeren ,want dat is dan weer niet zo. Zijn energie is zacht , betrouwbaar en zeer liefdevol.
De voetstappen van Sandalfon, dat doet mij denken aan “aarden” hij is net al wij mensen verbonden met de aarde en alles wat met de aarde te maken heeft.
Ik maak altijd dankbaar gebruik van het feit dat hij met de aarde verbonden is. Als je het niet makkelijk lukt om te aarden vraag dan aan Sandalfon: aard mij. Alleen het feit dat ik dit nu typ zorgt er al voor dat ook geaard ben.
Omdat Sandalfon en Metatron broers zijn is het ook makkelijk om met hen samen te werken als je de Anthakarana wilt openen. Als dit moeilijk gaat bij iemand die bij jou in de praktijk komt, dan vraag je hulp aan Metatron (de hogere energie) en verbonden met de kruin energie, en aan Sandalfon
( de aardse energie) en verbonden met de voet chakra’s en dan merk je dat de Anthakarana onmiddellijk opent en gaat stromen.

Moeilijk, niet te geloven dat het zo makkelijk gaat of eng? Het enige advies wat ik kan geven is: gewoon doen, en omdat Sandalfon op aarde geleefd heeft weet hij net als ons dat het soms best lastig is op aarde. Vertrouw het komt allemaal goed met Sandalfon.

SANDALFON AARD MIJ NU!

www.thekla-eva.n
mens-en-samenleving.infonu.nl
...

View on Facebook

Esther
Esther belde of ze een afspraak kon maken voor een consult . Ze had mij al eens ontmoet bij Zuiver Geluk en vroeg of ik mij dat nog kon herinneren. Ik kon mij alleen nog herinneren dat haar oma en haar gids bij haar waren geweest in de winkel. Esther vertelde dat ze problemen had en dat ze even hulp nodig had. Ik “zag“ dat haar energie peil erg laag was en dat ze erg druk in haar hoofd was Ik vroeg aan Esther: vind je het goed dat ik op afstand via een Aarstengel energie naar je stuur? Dat vond Esther goed en ik vroeg hierop Aartsengel Sandalfon om hulp.

Sandalfon is voor het aarden maar ook om de aarde energie bij je naar binnen te laten stromen, maar dat kon Esther niet weten. Ik vroeg haar wat ze ervoer en ze vertelde mij dat haar energie in haar rug begon te stromen, ze warm werd en dat haar hoofd rustiger werd. We spraken af dat ze langs zou komen voor een consult.

Tijdens het consult vertelde Esther het één en ander . Mijn gids Josefien liet mij zien dat het tweede chakra van Esther compleet zwart was. Door deze informatie wist ik dat ik daar de oplossing moest zoeken. Verder zag ik dat Esther in haar pubertijd iets mee had meegemaakt waardoor ze de mens was die ze nu was.
Ik vertelde Esther mijn bevindingen en vroeg wat het jaartal 1716 met haar deed. Esther vertelde dat ze hier niets bij voelde. Ik stelde voor om tijdens een meditatie terug te gaan naar een vorig leven, omdat daar de oorzaak lag van hoe ze nu in dit leven acteerde. Ik vertelde Esther dat de Aarstengel Michaël en mijn gids Josefien haar op energetisch niveau zouden healen en dat Michaël een aantal banden zou doorsnijden, zodat ze in dit leven vrij van alle karma door kon leven.

We gingen in meditatie en ik vroeg aan Esther om naar haar hartchakra te gaan. Dit chakra is het heilige hartcentrum en in dit centrum staat een prachtig diamant genaamd de diamanten celkern. De diamant van Esther zag er mooi uit, maar kon nog meer stralen. Doordat Esther de diamanten celkern aandacht gaf, begon haar diamant steeds krachtiger te worden en haar hele hartskamer werd mooi licht van kleur. Ik vroeg aan Esther om met haar aandacht naar haar tweede chakra te gaan: haar sacraal chakra. Esther bevond zich in het sacraal chakra en ik vroeg haar: wat zie je?
Ik zie niets Thea, was het antwoord, de kamer is donker.
Ik vertelde Esther dat in het tweede chakra altijd twee slangen in een koperen bekken liggen. Deze slangen noemen ze de Kundalini. Ik vroeg: zie je de slangen ook?
Ik zie de slangen maar ze zijn zwart en erg klein vertelde Esther. Ik vroeg of ze verder nog wat zag. Esther vertelde dat ze een paars licht zag. Ga daar maar heen, zei ik; wat gebeurt er?
“Ik sta midden op een marktplein op een verhoging met allemaal mensen die schreeuwen en door elkaar lopen”. Ik vroeg Esther of ze achterom wilde kijken. Dit deed ze. Wat zie je nu? vroeg ik.
“Ik zie een kasteel” . Goed ga nu eens drie jaar terug in de tijd, wat zie je dan?
“Ik ben aan het bevallen, ik krijg een dochter”.
Ben je alleen? “Nee er is een soort van vroedvrouw bij mij, maar niemand mag weten dat ik dit kind krijg het moet geheim blijven”.
Hoe komt dat? vroeg ik. “Dit kind is van de kasteelheer”. Oh, en heeft hij al kinderen dan?
“Nee, zijn vrouw kon geen kinderen krijgen” Ddus als ik het goed begrijp is jouw dochter de erfgenaam van dit kasteel? vroeg ik.
“Als je het zo bekijkt ja, dan wel”. Ga eens verder in de tijd vroeg ik, waar ben je?
“Ik loop in een oude gang het is erg donker”. Ben je alleen? “Nee er loopt iemand achter mij”.
Hoe ziet deze persoon er uit ? “Ja, een grote man met een harnas aan en rossig haar, en hij heeft een bijl in zijn handen, hij wil mij doden”. Waarom? vroeg ik. “Ik ben zwanger, deze man is de broer die onder de kasteelheer is geboren, hij is de erfgenaam als de vrouw van de kasteelheer dood is”. Wie zijn er nog meer? vroeg ik. “Er is nog een man; hij is een stuk jonger, van hem ben ik zwanger”. Wie is dat dan? vroeg ik. “Hij is de jongste broer van de kasteelheer”. Wat gebeurt? “Ze gaan vechten. De jongste broer wordt gedood en ik beval van een zoon maar deze is dood”. Wat ga je met het kindje doen? vroeg ik. “Ik begraaf mijn kindje onder een struik”.

Ga nu eens weer terug naar het plein, wat is er met je aan de hand?. “Ik word verbrand”Waarom vroeg ik. “De oudere broer wilde mij als zijn vrouw, ik wilde dat niet; hij heeft ervoor gezorgd dat ik als heks gezien werd en daarom moet ik op de brandstapel”.
Waar is je dochter? vroeg ik. “Zij is meegesleurd door deze man en moet met hem mee, zij zal later zijn vrouw worden en jong sterven”.
Esther, je hebt gezien dat je op de brandstapel stond, maar je hebt niets gevoeld: je was gedrogeerd of zo iets. “Dat klopt dat zie en voel ik . Ga nu eens terug naar je tweede chakra. Hoe ziet die er nu uit?. “De kamer is lichter”. Zie je de slangen? vroeg ik . “Ja , ze zijn opgerold en liggen in de koperen bekken”.
Lukt het je om de slangen omhoog te laten gaan, de linker slang heet Ida en de rechter slang heet Pingala, stuur ze maar omhoog.
“Het lukt ze gaan omhoog”. Stuur ze maar naar je derde chakra en bij het derde chakra kruisen ze: Ida gaat naar rechts en Pingala naar links, bij de vierde gaan ze weer kruisen, stuur ze dan maar naar je pijnappelklier, weet je waar die zit? Dat wist Esther niet. Deze zit midden in je hoofd, de pijnappelklier is nu een klein bekken van goud, kijk maar eens. Laat de slangen hun hoofd maar op het bekken rusten, dan mogen de tanden van de slangen op de rand van het bekken neergelegd worden en hun gif in de Kundalini laten stromen. Wat gebeurt er?.
“Oh, de slangen veranderen van kleur ze worden groen en ze worden krachtiger en mijn hele rug wordt warm. Wat een goed gevoel is dit! Dit is de kleur van je hart, vertelde ik Esther, het karma uit dit leven is door Michaël doorgesneden. Vanaf nu mag je leven van je zelf zijn en hoef je niet te denken hoe het moet zijn vanuit je verstand.
Laat de slangen maar weer terug gaan naar het koperen bekken en kijk eens hoe ze eruit zien.
“Ze zijn opgerold en zo mooi Thea”. Hoe ziet je sacraal chakra eruit? vroeg ik.
“De kamer is zo groot en helder en goud van kleur prachtig. Mag ik nu mijn ogen openen?” Natuurlijk, dat mag wanneer jij er aan toe bent, vertelde ik.

Esther ‘s ogen straalden nu en ik zag dat haar auraveld krachtig en mooi was. Esther mocht zijn wie ze altijd al was.
Kun jij je voorstellen dat je dochter in dit leven je oma was. In dat leven was jij haar moeder en in dit leven heeft zij voor jou gezorgd. “Dit klopt, mijn oma heeft mij opgevangen , ik kan mij dat wel voorstellen”. Kun jij je voorstellen dat die jongeman in dat leven nu je gids is? “Oh, dat is wel een hele mooie man hoor Thea”. Dat klopt, dat heb ik gezien, deze mooie man staat achter je voel maar.
“Ik voel mijn hart warm worden en ik weet dat het zo is”. Oké, heb je enig idee hoe hij heet, vroeg ik “ Iets met Julius ofzo”. Weet je in welk land jullie geleefd hebben? “ Ja in Frankrijk”. Goed, vraag nog eens hoe hij heet. “Guillaume”. Oh gewoon Willem zei ik lachend. “Ik vind Guillaume toch mooier hoor, Thea”. Wat gebeurt er als je zijn naam uitspreekt? “Ik voel een verbinding met elkaar en ik voel dat hij in dit leven er voor mij is”.
Guillaume kwam naar voren en vertelde Esther dat ze door hem begeleid werd en dat hij altijd in al haar levens van haar gehouden had.

Esther keek mij stralend aan en vertelde “ik ben nooit meer alleen Thea, ik heb altijd iemand om mij heen, ik ben zo gelukkig en ik weet dat ik mij mag ontwikkelen in het spirituele werk.
Weet je Thea, ik heb dit echt niet verzonnen ik was er echt en mijn verstand zei dat dit niet kon maar ik was er, ik heb dit echt meegemaakt , ik had dit nooit kunnen bedenken, dank je wel voor wat ik mocht herbeleven. Ik ben zo blij dat ik contact met mijn gids heb”.

Ik kan dan alleen nog maar dankbaar zijn om de hulp die ik mocht ontvangen van mijn lieve gids Josefien en natuurlijk mijn geliefde Michaël.

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook