Social Media

Het was een politieke onmogelijkheid: kiesrecht voor vrouwen
In 2019 vieren we 100 jaar vrouwenkiesrecht. Voor dit recht om te stemmen moest jarenlang gestreden worden.
In het Groninger museum is de expositie 100 jaar kiesrecht voor vrouwen te bezichtigen. Ik ben er geweest en ik was onder de indruk. Op de expositie is in één van de vitrines een blokje met hout te zien met twee sleutels op het blokje . Bij het zien van deze sleutels kreeg ik een link tussen het vrouwen kiesrecht en de kaart de Hogepriester en de symboliek die hiermee verbonden is. Dat zal ik nader uitleggen.
De Hogepriester
Het getal 5 staat voor beweging tussen boven (de politiek) en beneden. Een klein groepje actieve vrouwen die zich voor het stemrecht wilde inzetten, groeide tussen 1894 en 1919 uit tot een massabeweging. Vrouwen hielden demonstraties en spreekbeurten, maakten promotiemateriaal, speelden toneel en zongen over het felbegeerde vrouwenkiesrecht. De strijd voor vrouwenkiesrecht was een internationale. De Nederlandse feministe Aletta Jacobs bijvoorbeeld ging veelvuldig op bezoek bij feministes in het buitenland en die kwamen ook naar Nederland.
De bijeenkomsten van de voorvechters werden na 1913 steeds groter. Het hoogtepunt was een demonstratie op 18 juni 1916 op het terrein van de Amsterdamse IJsbaan, die 18.000 mensen op de been bracht.
Door de 5 word je wakker geschud en getest. 5 is een getal van uitdagingen en strijd. Een 5 stelt je in staat om te groeien: Socialiste Suze Groeneweg, het enige vrouwelijke Tweede Kamerlid ( 1937) stelde dat het kiesrecht juist goed was voor de ontplooiing van vrouwen. „ Ik geloof dat vele vrouwen juist door het kiesrecht en het deelnemen aan de politiek zich meer met de geestelijke vorming van hun kinderen kunnen gaan bemoeien”, zei Groeneweg.
Het zou nog tot 1956 duren voordat Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister werd. Het wachten is nog op de eerste vrouwelijke premier.
De twee sleutels op het blokje:
De ene sleutel staat voor geheimhouding, de gedachte – die vrij breed leefde – dat vrouwen niet aan politiek toe waren. Simpelweg omdat de vrouw zich moest voegen naar de man en de gelofte van gehoorzaamheid aan de wettige echtgenoot moest afleggen.
De andere sleutel is - en dat kan je weer zien aan de blauwe band die de Hogepriester om zijn keel heeft – communicatie en educatie. En dat had weer met (een gebrek aan) educatie te maken want onder een bepaald inkomen was het onmogelijk om te kiezen. Oorspronkelijk stelde de wet dat alleen boven een loongrens gestemd mocht worden. Dus onder een loongrens mocht je niet stemmen. En als je niet kon doorleren, kon je niet veel verdienen.
De sleutel heeft macht, want deze staat voor geheimhouding en het recht zonden te vergeven . Het was een zonde om de vrouw net zoveel recht te geven als de man. Dat vrouwen het kiesrecht toekwam, was voor een grote meerderheid in de Tweede Kamer zó evident dat veel Kamerleden de finale stemming niet eens afwachtten en voortijdig vertrokken.

Durven veranderen
De Hogepriester staat voor veranderingen, bewegen.
De kunst en de zin van het leven is om veranderingen te leren zien; er zijn momenten waarop bestaande systemen verouderd zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe sociale systemen. Het Algemeen Handelsblad zou in 1919 weliswaar spreken van „de laatste liberale zege”, maar in de 1883 vond de krant nog dat „de vrouw overduidelijk niet in het volle bezit van burgerlijke en burgerschapsrechten” was. De krant schreef dit naar aanleiding van de poging van Aletta Jacobs om – in een tot aan de Hoge Raad gevoerde procedure – kiesrecht voor zichzelf op te eisen. Want, zo stelde ze, nergens stond in de Grondwet dat vrouwen het kiesrecht niet hadden.
In de kieswet hoefde alleen maar het woord ‘mannelijke’ te vervallen deze kwam maar 3 maal in de kieswet voor en de drie staat voor de Keizerin…… groei en ontwikkeling.
www.thekla-eva.nl
www.groningermuseum.nl
www.nrc.nl/nieuws
...

View on Facebook

Kaizen kiezen waar je je energie aan besteedt

Kaizen is een methodiek waarin iedereen gemotiveerd wordt om met verbetervoorstellen te komen en dat daar een bepaalde mindset bij hoort.

Kaizen, is Japans voor "veranderen naar beter" of "verbetering"
Een betere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is: een filosofie met als betekenis “veranderen ten goede” Ik vraag mij af of je kaizen ook kunt gebruiken om je eigen energie te bewaken.

De 5 S methode
Ik neem dan het thema energie verlies.

Seiton
Seiton Wie of wat kost mij energie. Als mens kun je namelijk kiezen waar je je energie aan besteedt: aan vechten tegen het oude of aan bouwen aan het nieuwe.

Seiso
Seiso betekent schoonmaken.
Bij energieverlies kun je kiezen voor een mentale schoonmaak door bijvoorbeeld in retraite te gaan of een mindfulness meditatie cursus volgen. ‘Denk het onmogelijke.’

Seiri
Seiri staat voor schikken.
Negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten. Ga ik mijn energie besteden aan verbinding maken mét, en niet in afzetten tégen.

Seiketsu
Seiketsu is het standaardiseren.
Stel voor jezelf regels op dat je niet meer mee doet aan dat wat jou energie kost, of dat je het anders gaat oppakken.

Shitsuke
Shitsuke betekent standhouden.
Houd stand en ga ervoor; wees er op beducht dat je niet weer in je eigen valkuil trapt.
Er is altijd een spanning tussen idealen en werkelijkheid, maar de afstand daartussen betekent niet dat het hopeloos is.

Kaizen biedt snel resultaat. Dit komt doordat er voortdurend door middel van kleine stappen wordt verbeterd. Ook werk je met je eigen ideeën , omdat jij kritisch naar je eigen processen dient te kijken. Dit motiveert en stimuleert jou.

www.thekla-eva.nl
kaizenmethode.nl
www.maruna.nl

chance better
...

View on Facebook

Hommels
Ik ben dol op hommels, ik bedoel dan geen kloothommels, maar die grappige kleine zwarte tonnetjes met die veel te kleine vleugels. Ik vind ze grappig, komisch en ergens klopt er iets niet aan de hommels: de verhouding van het lichaam van de hommel en de vleugels is totaal uit balans.
Vorige week hadden we een hommel op het raam (als er een insect op het raam zit pak ik deze op en breng ze naar buiten). Ik bedacht mij niet en pakte een stuk keukenpapier, pakte de hommel en deze stak mij in mijn wijsvinger. Op dat moment dacht ik: kloothommel! (mijn vriendin Lia vertelde dat ik de volgende keer beter een glas kan pakken, papiertje of viltje er onder schuiven en de hommel of ander insect veel gemakkelijker en zonder vleugelbeschadiging of geprikt te worden naar buiten kan brengen).

Als ik de hommels hoor in de tuin is voor mij het feest echt begonnen. Het in de tuin zitten is voor mij niet compleet zonder het gezoem van de hommels. Als de hommel uit een bloem komt en de pootjes vol stuifmeel heeft denk ik: goed zo, bestuif jij de bloemen maar, de natuur kan niet zonder hommels.
De hommel is een opgewonden standje, zijn gezoem is nooit eens rustig maar heeft altijd iets geïrriteerds. De hommel kan niet rustig van bloem naar bloem vliegen maar is druk heel, druk met het bestuiven van bloemen.

Waarom hommels?
Hommels zijn in vergelijking met andere bestuivende insecten zoals honingbijen , zeer effectieve bestuivers. Ze kenmerken zich door een hoog werktempo (bezoeken bijvoorbeeld per minuut 2 keer zoveel bloemen als honingbijen) en zijn vanwege hun grootte in staat relatief zware lasten te dragen, waardoor ze langdurige fourageervluchten kunnen maken. Bovendien zorgt hun relatieve grootte ervoor dat ze vaak beter in contact komen met meeldraden en stampers dan bij kleinere insecten het geval is.

Een belangrijk voordeel van hommels ten opzichte van honingbijen is het ontbreken van een communicatiesysteem. Honingbijen brengen elkaar door middel van de zogenaamde bijendans op de hoogte van de aanwezigheid van een eventuele aantrekkelijke voedselbron buiten het gewas waarin hun bestuivingsactiviteit gewenst is; met als gevolg dat de bijen massaal kunnen vertrekken. Bij de hommels ontbreekt een dergelijke communicatie. Mocht een individu ergens een aantrekkelijke voedselbron vinden, dan kan zij dat niet aan haar nestgenoten meedelen; de overige hommels zullen dus gewoon in het gewas aan het werk blijven.

Ik vind trouwens de naam hommel in het Engels veel vriendelijker namelijk bumblebee

bron informatie:
www.koppert.nl/…/natuurlijke-bestui…/waarom-hommels/
www.imkerijwestland.nl/bijen-versus-hommels/
www.piepvandaag.nl/hommel-elektrisch-veld/
www.biojournaal.nl/…/Rode-klaver-belangrijke-voedsel…
...

View on Facebook

Wanneer het laatste zaaddoosje van de paardenbloem weg waait is het tijd voor de paardenbloem om te sterven.

Er zijn 200 soorten paardenbloemen en deze hebben allemaal een gelijksoortige medicinale werking. Wie de paardenbloem als lastig onkruid in de tuin ziet, doet zowel de paardenbloem als zichzelf ernstig te kort

De paardenbloem lijkt doordat hij overal in de natuur voorkomt en ook vaak als lastpost gezien wordt, een sterke plant. Dit is maar schijn; de plant heeft geen keuze, hij doet wat hij moet doen om zijn soort voort te zetten.
Zonder de paardenbloem zal de wereld er een beetje saai uit gaan zien.

Laten we dan eens naar de mens gaan kijken daar zijn er ook genoeg van. Maar ook de mens doet wat hij moet doen: zijn soort voortzetten.
De mens lijkt sterk maar kijk eens verder: hoe sterk is de mens eigenlijk? Zijn wij met ons allen niet erg afhankelijk geworden van de technologie? Hoe kunnen wij nu nog overleven zonder de digitale wereld?

Wat zou er gebeuren als de laatste mens op aarde, net zoals de paardenbloem, zijn laatste kracht uitblaast en er niemand meer overblijft?
Dat is waarschijnlijk een Utopie, want hoe vaak zijn wij nu al gewaarschuwd dat de wereld zou vergaan?
Maar stel, wat dan? Is de aarde dan al zo verziekt dat er geen leven meer mogelijk is? Als ik dat denk, dan vergeet ik één ding: Moeder Aarde is sterk, zeer sterk en flexibeler dan alle mensen samen op deze planeet.

Ik weet zeker, zolang de aarde in staat is om planten zoals de paardenbloem zijn kracht te geven om generaties door te geven en de mens niet meer zou leven op deze planeet, de aarde waarschijnlijk een paradijs wordt zonder mensen, maar met alle kracht die Moeder Aarde bij zich heeft.

Alleen Moeder Aarde kan winnen als de natuur en natuurwezens moeten verliezen!

www.thekla-eva.nl
...

View on Facebook

Nieuwe Maan 2 juli 2019 en de kaart 16 de Toren

Je kunt veel terug moeten denken aan vroeger. Aan het gezinsleven van toen, oude foto’s willen bekijken, terugdenken aan de vakanties van vroeger. Je kunt “heimwee” hebben naar het verleden. En misschien zou je het liefst alles bij het oude willen houden, maar is er ook een verandering gaande van jouw behoeftes. Misschien wil je meer ruimte voor vrijheid en individuele ontplooiing. Uranus, planeet van vernieuwing, maakt namelijk een mooie verbinding met de Nieuwe Maan. Uranus kan ervoor zorgen dat jij plotseling een andere richting op wilt gaan; uit wilt breken uit een situatie. Misschien zou je graag een nieuw huis willen of een nieuwe baan waarin je voor anderen kunt zorgen, maar waarin er ook ruimte is voor jouw individuele vrijheid. Let 2 juli dus op je gevoelens en gedachten, want die kunnen je inzichten geven over thema’s die de komende zes maanden gaan spelen.

Kaart 16 de Toren
Uranus staat voor: nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden, plotselinge veranderingen, chaos, vrijheid, gelijkheid en verbroedering. Revolutie, Uranus beheerst de stroming in het zenuwstelsel, de hersenen en haren, reflexen en de hypofyse. De overgang tussen waken en slapen.
Hij geeft spasmen, plotseling optredende pijnen, epilepsie, ongelukken en zenuwpijnen.

Gemakshalve kunnen wij Uranus opvatten als de andere kant van Saturnus, meer verhelderend, maar deze planeet kun je ook beschouwen als de uiterste grens van iets anders. In zijn Universele dimensie is dit andere niets anders dan onze innerlijke wereld en Uranus is er de voorportaal van, hij tast als verkenner de grens van onze Saturnale wereld af en test er de sterkte van. De plotselinge ingeving waarvan wij metten de absolute onfeilbaarheid voelen, of wij het nu direct begrijpen of niet, is bijvoorbeeld zo’n Uranisch signaal. Zo’n signaal kan van wetenschappelijke aard zijn, meer creatief en ontdekkend of juist meer inventief en toevoegend, maar kan ook heel goed betrekking hebben op ons persoonlijke leven. Het is alsof ons hele leven voor één ondeelbaar moment transparant wordt gemaakt en de unieke bodem ervan even in het volle daglicht komt. Over het algemeen is deze verheldering echter zo totaal dat elk spreken erover de waargenomen eenheid ervan in gevaar brengt.
Uranus kan het geheel van onze levenssituatie tot en met Saturnus zien als één punt en ons daarover de ‘waarheid’ onthullen. In de Uranische flits van inzicht wordt het onderliggende patroon van onze levenssituatie, inclusief alle draden tussen dit patroon en dei situatie, in zijn structurele eenheid herkend.

Je kunt dan ook stellen dat Uranus voor vrijheid staat in denken maar ook vrijheid in ons persoonlijke leven.
Ik ben benieuwd of jij met nieuwe maan 2 juli 2019 ook andere inzichten krijgt en jezelf wilt ”los” maken van jouw oude denkpatronen en nieuw inzichten mag ontvangen.

Www.thekla-eva.nl
petrastam.com
www.inspirerendleven.nl
...

View on Facebook