De aura

DE AURA

index

    

Onze aura is het energieveld dat ons hogere zelf met ons fysieke lichaam verbindt. Het is eivormig, heeft 7 lagen en is verbonden met de 7 hoofdchakra’s. Iedere laag houdt verband met een van de 7 gebieden van levenservaring. De aura dringt door tot in het fysieke lichaam. De lagen die het dichtst bij het fysieke lichaam liggen, trillen op de laagste frequentie en de lagen die verder van het lichaam verwijderd zijn trillen op hogere frequenties. De aura vertoont verschillende kleuren, dichtheid en trilling. Het is verbonden met onze emoties en het is de creatieve levensenergie die wordt gebruikt voor manifestatie. Als het aura sterk is, is het lichaam sterk en in staat om productief te functioneren. Als het echter zwak is, zijn de fysieke- en levenservaringen beperkt.
Evenwicht is essentieel voor een goede gezondheid. Iedere aura heeft een unieke frequentie, geen twee aura’s zijn hetzelfde. Ze zijn opgebouwd uit elektromagnetische geluids- en lichtvelden die door elkaar vloeien. De kracht en intensiteit van deze velden verschilt van mens tot mens. Wanneer de frequentie van uw aura dicht bij die van anderen komt, is er sprake van een goede verstandhouding. Indien uw aura frequentie erg verschilt met die van anderen dan ontstaat er bij u een ongemakkelijk gevoel voor deze persoon, zelfs afkeer is mogelijk. Dit ongemakkelijke gevoel is ook de spiegel van uw onderbewuste.

DE 7 VERSCHILLENDE AURALAGEN

De eerste laag
Fysieke gewaarwording

Dit auraveld maakt de verbinding tussen energiestroom, pulsatie en structuur met wat je in je lichaam voelt. Het reikt 0,5 cm tot 5 cm voorbij het fysieke lichaam. Het hoort bij het 1ste chakra en de kleur varieert van lichtblauw tot grijs. Het heeft de laagste trilling en wordt gevormd uit gedachten, gevoelens, woorden en daden. Als mensen hun lichaam niet verzorgen, verliezen ze hun verbinding met hun gevoelens en kunnen ze ziek worden. Dit lichaam moet onderscheidingsvermogen leren.

DE TWEEDE LAAG
EMOTIES

Hier worden gevoelens en emoties in uitgedrukt. Het breidt zich uit van 2,5 tot 7,5 cm vanaf het lichaam. Het volgt ongeveer de omtrek van het fysieke lichaam, maar is veel vloeiender of minder vast dan het fysieke of etherische. Het is verbonden met  het 2de chakra en het bevat alle mogelijke kleuren. Als een persoon zich goed voelt over zichzelf, zijn er heldere kleuren van energie zichtbaar. Negatieve gevoelens zijn te zien als donkere kleurschakeringen. Als deze laag sterk energetisch geladen is, wijst dit op positieve gevoelens over het zelf. Als deze laag zwak en te weinig energetisch geladen is, wijst dit op negatieve gevoelens over het zelf. Dit lichaam moet discipline en onafhankelijkheid leren en moet zich losmaken van alles wat geen deel uitmaakt van het Goddelijk plan voordat het zich kan verenigen met de hogere frequenties die het omringen.

DE DERDE LAAG
HET MENTALE LICHAAM.

Het reikt ongeveer 7 tot 20 cm vanaf het fysieke lichaam. Het is verbonden met het 3e chakra. Dit lichaam ontvangt de denkprocessen van de Goddelijke Geest (Hogere Zelf) en verwerkt deze informatie via de pijnappelklier in onze hersenen. Het mentale lichaam en het denken zijn niet hetzelfde, het mentale lichaam is het resonantieveld binnen de aura dat gegevens verzamelt en ze overbrengt naar andere stelsels binnen de auravelden waar ze gebruikt kunnen worden. Het mentale lichaam moet waarheid en dienstbaarheid aan anderen integreren. Mensen met een sterk, helder verstand vertonen citroenkleurige energielijnen die in zeer hoog tempo pulseren. Als deze laag zwak is en te weinig energetische lading heeft, zal de persoon waarschijnlijk geen belangstelling hebben voor intellectuele bezigheden.

DE VIERDE LAAG
HET ASTRALE LICHAAM.

Het behoort bij het 4de chakra en ligt tussen de 15 en 30 cm van het fysieke lichaam. Het bestaat uit een krachtbron die zich rond de lagere drie lichamen wikkelt met als doel deze af te schermen van schadelijke krachten die op het astrale vlak bestaan Het is als een sluier die als filter dient voor hogere gedachtenvormen, die doorkomen om de persoon op het spirituele pad in te lichten. Dit lichaam is de verbindende schakel naar het Goddelijke Zelf. De energie van deze laag lijkt op een vloeistof die alle kleuren bevat. Iemand met een sterk en gezond energetisch geladen vierde laag heeft meestal goede relaties met anderen. Als de vierde laag te weinig energetische lading heeft, ziet de energie eruit als een donkere, dikke, zware vloeistof. Dit noemt men soms aura slijm en het heeft een negatief effect op het lichaam, veroorzaakt pijn, een gevoel van zwaarte en ziekte. Deze laag reikt vanuit ieder van ons uit naar de aura velden van anderen. Hier kunnen we elkaars energie soms goed aanvoelen. De kleuren weerspiegelen de emoties en kunnen als positief of negatief ervaren worden. Liefde wordt gezien als diep roze, jaloezie als donker grijsgroen, hartstocht als oranje, en boosheid als rood. Wie zwak is, kan zich op dit niveau aan anderen vastklampen en deze energielaag gebruiken om levensenergie bij hen weg te zuigen. Dit noemen we een psychische vampier. Een begrip van, en verbintenis met iemands grotere missie in het leven moet in dit lichaam zijn geabsorbeerd voordat men vooruitgang kan boeken op het spirituele pad.

 

DE VIJFDE LAAG
HET ETHERISCH-CAUSALE LICHAAM

De kleur is lichtblauw, het hoort bij het 5de chakra en ligt ongeveer 75 cm buiten het fysieke lichaam. Dit lichaam is de blauwdruk of de volmaakte vorm die het etherische niveau kan aannemen en leidt de symboliek en macht van het Hogere Zelf naar en door de lagere lichamen en bewustzijnsstaten. Het is het deel van het mentale lichaam dat verbonden is met het hart van Christus. Dit lichaam ontvangt de boodschappen van het Hogere Zelf. Als de laag sterk is en vol energie, weerspiegelt dit de afstemming op de Goddelijke Wil. Als men afgestemd is, handhaven we orde in ons leven en stromen de boodschappen helder door en gaat men verder met het vervullen van Gods Wil in plaats van de wil van het ego. Is men niet afgestemd dan is het patroon van deze laag vertekend en voelt men zich niet verbonden met de wereld om zich heen. Gehoorzaamheid en moed met betrekking tot een hoger doel in het leven zijn de sleutels die in dit lichaam meester moeten worden gemaakt voordat iemand verder kan gaan.

DE ZESDE LAAG
HET GODDELIJKE LIEFDESLICHAAM

Het bestaat uit onvoorwaardelijke liefde, heeft een zilver/gouden gloed, behoort bij het 6de chakra en is op 60 tot 80 cm vanaf ons fysieke lichaam te vinden. Deze laag betreft het niveau van het Goddelijke Zelf en maakt het mogelijk om zich uit te drukken in het fysieke lichaam, dat iemands levenstaak op Aarde dirigeert. Dit richtinggevende macht-lichaam ontvangt de energetische stroom van het Hogere Zelf en transformeert ze zodanig dat de lagere lichamen ze kunnen interpreteren. Het is verbonden met de hogere gedachtenvormen van het Goddelijke. Dit is ook het lichaam waardoor de Verrezen Meesters communiceren. Ze bestaat uit wondermooie serpentines van licht die tot ongeveer 75 cm. buiten het lichaam uitwaaieren. Deze laag bevat alle kleuren van de regenboog en trilt op een hoge frequentie. De gezondheid van deze laag is zichtbaar door zijn heldere en zuivere energie. Dit wijst op spirituele liefde en vreugde. Als de zesde laag energetisch zwak is, heeft men weinig spirituele of geïnspireerde ervaringen, het ziet er dan donker of dun uit. Stilte en devotie moeten worden geleerd voordat dit lichaam zich afstemt op de onderste vijf lagen. Meditatie en/of het herhalen van mantra’s kunnen hierbij helpen.

DE ZEVENDE LAAG
GODDELIJKE GEEST OF HET HOGERE ZELF

Het bevat een gouden netwerkstructuur van het fysieke lichaam en van alle chakra’s. Deze gouden eivorm beslaat een ruimte van ongeveer 75 cm tot 1 m rondom iemands lichaam, afhankelijk van de persoon. Het is de sterkste, veerkrachtigste laag van het auraveld. Dit lichaam bevat het lichtlichaam en vormt de verbinding van Eenheid met het Al. Het is het volmaakte lichaam van Christus, dat wacht om de persoon mee naar huis te nemen, het huis van de Goddelijke Vader. Deze laag geeft iemand het gevoel van eenheid met het heelal. Een sterke energetische zevende laag wordt gezien als prachtige gouden energielijnen die op een hogere frequentie trillen. De energieserpentines verweven zich onderling en zo ontstaan de fysieke componenten van het lichaam. Ze strekken zich uit tot meer dan een meter buiten het lichaam. Dit vormt het gouden ei dat ons beschermt. Deze structuur is sterk en regelt de energiestroom naar buiten toe. Het beschermt ons tegen het binnendringen van negatieve energieën. In dit lichaam moet de dienst aan de mensheid zijn voltooid m.a.w. men moet zijn levenstaak hebben volbracht.

* Aan oude sites, niet verwijderd door Google, kunnen geen rechten ontleend worden.