Chakra

De chakra’s

chkra

De chakra’s corresponderen met bepaalde lichaamsdelen en levensthema’s. De chakra’s zijn een soort wielen van energie die een trechtervorm hebben. De punt van deze trechter zit op ons lichaam en de grotere opening wijst  naar buiten. Ze zijn verbonden met de grote zenuwbanen die door ons ruggenmerg lopen. In de chakra’s draaien diverse kleuren energie die op dat moment de innerlijkheid van dat bepaalde lichaamsdeel weergeeft. De trechtervorm laat onze innerlijke energie samensmelten tot iets subtieler die net niet waarneembaar is maar wel zijn weerslag geeft in onze lichamelijke gesteldheid en de werkelijke gebeurtenissen om ons heen. De chakra’s vormen eigenlijk dus de verbinding tussen de wereld om ons heen en onze gevoelens en gedachten. Het zijn de poorten van onze aura die onze energiestromingen controleren. Naast de zeven hoofdchakra’s zijn er nog vele kleinere chakra’s, bijvoorbeeld in  onze handen en voeten. De zeven chakra’s vormen met elkaar een harmonie. Als ze in balans zijn functioneert ons lichaam en welzijn goed. Zijn ze dat niet of zijn ze geblokkeerd of functioneren ze slecht dan leidt dit tot allerlei lichamelijke, psychische en emotionele klachten.

Chakra betekent  in het Sanskriet “wiel” of “kring”. Ze werden ontdekt door de oosterse mystici en yogi’s die door diepe meditatietechnieken deze draaiende trechters waarnamen en ook de functie ontdekten. De chakra’s worden meestal uitgebeeld als een lotusbloem die open of gesloten is.

 Elke chakra heeft invloed op een bepaald deel van ons lichaam en bepalen hierdoor onze orgaanfuncties, bloedsomloop, onze emoties en denken, hormonen, etc. Daarnaast kunnen de chakra’s ook beïnvloed worden; elke chakra reageert op een bepaalde kleur, symbool, mantra’s (bepaalde klanken) en elementen. Je kunt het desbetreffende chakra daarmee activeren.

We beschrijven de  zeven hoofd chakra’s :

Kruinchakra

De kruinchakra (7e chakra) zit bij de top van je hoofd. Dit chakra staat voor onze verbondenheid met de kosmische krachten, goddelijkheid, verlichting en onze contacten met het spirituele. Via dit chakra komen de kosmische krachten binnen die de andere chakra’s voeden.

Dit chakra staat open bij diepe meditatie en gebed en leidt tot gevoel van vrede, harmonie en verbondenheid met het hele universum. Het is ons enige contact met het zielenrijk waar we vandaan kwamen en straks weer naar teruggaan. Dit chakra is belangrijk voor ons. Het functioneert niet goed door bijvoorbeeld een klap, hersenschudding, shock, geboortetrauma of oververmoeidheid. Als dit chakra niet goed werkt kunnen er ziektes ontstaan .

De klachten die bij dit  chakra horen zijn  hoofdpijnen, depressief zijn, en diverse andere psychische klachten en ziektes. Als dit chakra goed werkt dan heeft het ook meteen zijn weerslag op de andere chakra’s. De verbondenheid met het kosmische reikt verder met dit chakra dan met de andere chakra’s,  de goddelijke invloed is groot via dit chakra. De inzichten en kennis die we via dit chakra kunnen krijgen gaat onze belevingswereld te boven. De kleur die bij dit chakra hoort is violet.

Violet is de kleur van meditatie en overgave.

Als we dit chakra weten te openen dan zullen de andere chakra’s in al kracht gaan werken. De kruinchakra zal dan zijn taak om kosmische energie op te nemen en dan zelf zuivere licht uitstralen boven je hoofd.

Naast violet horen ook de kleuren wit en goud bij dit chakra. De bijbehorende mantra is OM en het bijbehorende zintuig is het kosmisch bewustzijn.

Derde oog chakra

Het voorhoofd chakra zit tussen onze wenkbrauwen en is onze verbinding met de spirituele wereld en de poort naar intuïtieve kennis. Als  dit chakra goed werkt kan men helderziend zijn, telepathie toepassen en zelfkennis opdoen. Indien dit chakra niet goed werkt dan uit het zich dikwijls in psychische problemen zoals angst, concentratieproblemen en depressiviteit. Lichamelijk kunnen er migraine, hoofdpijn en ziektes aan de zintuigen ontstaan

Dit chakra is verbonden met bijna al onze psychische aspecten; onze intellect, herinneringen, het bewuste en onderbewuste, onze zenuwcentrum, maar ook paranormale aspecten zoals helderziendheid, telepathie, visualisatie, geneeskundige gaven, etc. Bij veel mensen is dit chakra in ontwikkeling tijdens hun leven en nog nauwelijks open. Hoe sterker dit chakra wordt hoe meer macht men krijgt om realiteiten te veranderen en te laten manifesteren. Onze voorstellingsvermogen wordt dan realistischer en men is in staat om vage gedachtes en intuïties nu als heldere waarneming te aanschouwen. Je grenzen tot de realiteit worden verlegd naar gebieden die andere mensen niet waarnemen. In combinatie met een geopende hartchakra heeft men de gave om zijn eigen energie naar anderen uit te stralen.

Dit chakra heeft meerdere kleuren omdat zijn taak meerdere aspecten heeft, de eigenlijke kleur is heldere indigoblauw, maar ook donkerblauw, violet en parelmoer geel komen voor. De bijbehorende mantra is KSHAM en OM en het bijbehorende zintuig is het zevende zintuig (buitenzintuiglijke waarneming).

Keelchakra

Het keelchakra is het centrum van spraak en communicatie. Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra kunnen zich goed uitdrukken met woorden en zijn in staat gemakkelijk iemands vertrouwen te winnen. Dit chakra verbindt het hartchakra met het voorhoofd chakra en wordt ook wel gezien als de bemiddelaar tussen het emotionele en het rationele. Een keelchakra met een te krachtige energiestroom uit zich in dominantie en het manipuleren van anderen. Een keelchakra dat niet goed ontwikkeld is, kan leiden tot verlegenheid, angst voor conflicten, geremdheid en angst om voor zijn  eigen mening uit te komen. Het keelchakra is gezeteld in het strottenhoofd en levert energie aan de keel, kaak, slokdarm, luchtpijp, stem, nekwervels, nek, schouders en het gehoor.

De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur lichtblauw en het mantra is HAM. Het bijbehorende element is ether en het bijbehorende zintuig is het gehoor.

Hartchakra

Het hartchakra is het middelpunt van alle chakra’s. Het verbindt de onderste drie chakra’s met de bovenste drie. Dit chakra staat in contact met het element lucht en de tastzin. Dit en de positie van dit chakra verraadt zijn werking op het hart, de longen en ademhaling. Een slecht doorstromende chakra uit zich in hartklachten, ademhalingsproblemen en druk op de borst. Daarnaast is dit chakra ook verantwoordelijk voor onze onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen liefde naar anderen, maar ook naar je zelf toe. Het voelen van de schoonheid van kunst en muziek en ook van de natuur. In dit chakra worden beelden, woorden en klanken vertaald naar gevoelens en kan je genieten van de harmonie van al dat moois. Een krachtige hartchakra laat je in staat zijn om jezelf te accepteren zonder voorwaarden en van jezelf te houden. Men is in staat om anderen liefdevol en onbevangen te betreden en maakt het mogelijk om je eigen grenzen te verleggen. Daarnaast drukken ook andere liefdesgevoelens zich via dit chakra uit, zoals liefdesverdriet, angst voor scheiding, leed, etc. De liefde voor alles maakt dat dit chakra men in staat is om genezend op te treden. De liefde zorgt ervoor dat de genezing sneller gebeurt. In samenwerking met een krachtige voorhoofd chakra opent het krachtig vermogen tot genezen van anderen. Bij slecht functioneren van dit chakra heeft men egoïstische gevoelens, geïsoleerde niet in staat zijnde grenzen te stellen. Het hartchakra wordt vaak de poort naar onze ziel genoemd. Niet alleen is het de weg naar onze liefde maar ook kunnen we in verbinding treden met onze goddelijke vonk in onze ziel.

Een ontwikkeld hartchakra is belangrijk voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing voor onze voorhoofd chakra wat weer leidt tot verdere spirituele ontwikkeling. Dit is de reden waarom het hartchakra vaak wordt gestimuleerd door diverse spiritualisten.

De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn de kleuren groen (harmonie, sympathie en genezing) en roze (liefde) en soms goud en het mantra is YAM. Het bijbehorende element is lucht en het bijbehorende zintuig is de tastzin. Een felle groene kleur duidt op mogelijk ontwikkeld vermogen tot genezen, een gouden roze doortrokken aura wijst op vol overgave van zuivere liefde.

Zonnevlechtchakra

De zonnevlecht is gezeteld boven de navel, regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, de lever en de milt. Langdurig gebruik van pepmiddelen als cafeïne en alcohol kan een goede werking van de zonnevlecht tegengaan.

Dit chakra kent meerdere benamingen en zijn locatie wordt verschillend aangegeven. In principe betreft het hier een chakra met diverse kleinere chakra’s die zo in elkaar werken dat het als een hoofdchakra wordt gekend. Dit chakra heerst daarom over een groot verwerkingsgebied. De zonnevlechtchakra levert energie, warmte en licht aan ons lichaam. De naam zegt het al, dit chakra vertegenwoordigt onze zon, onze krachtcentrale. Met dit chakra pakken we energie op die we weer gebruiken om onze geest te voeden die zo weer ons lichaam energie geeft en onderhoudt. Het is ook het chakra waarmee we naar buiten treden met betrekking tot andere mensen. Onze relaties, verhoudingen, karaktertrekken en gevoelens naar anderen toe, en ook het vermogen om deze relaties op emotionele basis vast te houden worden door dit chakra geregeld. Dit chakra geeft ons onze persoonlijkheid, wil en machtsstreven. Een belangrijke taak van het derde chakra bestaat erin zowel de driften en wensen van de lagere chakra’s te voeden en hun creatieve energie bewust te sturen, te gebruiken en de geestelijke rijkdom van de hogere chakra’s in de materiële wereld te manifesteren, zodat op alle vlakken de grootst mogelijke vervulling in het leven kan worden bereikt. Dit chakra staat in directe verbinding met het astrale en met het spijsverteringsstelsel het heeft tot taak het opgenomen voedsel te analyseren, het onbruikbare van het bruikbare te scheiden, het in waardevolle stoffen om te zetten en die naar de juiste plaatsen in het lichaam verder te leiden. De positieve aanvaarding en bewuste integratie van onze gevoelens, wensen en levenservaringen leidt ertoe dat het derde chakra zich ontspant en opent, waardoor het licht in ons steeds meer toeneemt en ons leven en onze wereld in toenemende mate verlicht. Wanneer we met negatieve trillingen te maken krijgen, bespeuren we daarin vaak een dreigend gevaar. We merken dat doordat het derde chakra zich onwillekeurig samentrekt, een beschermingsmechanisme van voorbijgaande aard. Vervolgens gaat hij echter sterker stromen, wanneer het licht in ons zo sterk geworden is, dat het krachtig naar buiten straalt en ons lichaam als een beschermend omhulsel omgeeft.  De zonnevlecht is de belangrijkste plek in het lichaam voor het opslaan van energie en voedsel. Zuurstof wordt hier omgezet in levensenergie. Vervolgens wordt de levensenergie door het lichaam verdeeld. De zonnevlecht staat voor wil, identiteit, kracht en macht het zorgt er tevens voor dat het ego op een gezonde manier kan groeien. Tot op zekere hoogte kan worden gesteld dat de zonnevlecht de drijvende kracht is achter iemands gedachten, gevoelens en wensen. Mensen met een krachtige zonnevlecht hebben geduld, uithoudingsvermogen zijn zelfbewust en daadkrachtig. Een te krachtig geladen zonnevlecht kan leiden tot jaloezie, afgunst, agressiviteit en overdreven ambities. Is de zonnevlecht echter te weinig opgeladen dan kan dit leiden tot zelfmedelijden, onzekerheid en sentimentaliteit.

De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn de kleuren geel en goudgeel en het mantra is RAM. Het bijbehorende element is vuur .

Navel-chakra

De navel-chakra bevindt zich in je buik, ongeveer 2 cm onder je navel. Het is het centrum van emoties en emotioneel geladen relaties met andere mensen.

Vanuit je navelchakra’s beleef je op een heel directe wijze je gevoelens, voordat die door je verstand of je geweten worden geïnterpreteerd of beredeneert. In dit centrum ligt je vermogen tot ‘instinctief weten’, een vermogen dat we bijvoorbeeld kennen in situaties van crisis of grote bedreiging. Maar ook ‘eerste indrukken’, die je spontaan van mensen of omgevingen opdoet, vallen onder de categorie ‘instinctief weten’.

De navel-chakra geeft dan ook belangrijke informatie over hoe je je eigenlijk voelt in bepaalde situaties of bij bepaalde mensen. Ook laat het zien hoezeer je deze gevoelens tot je bewustzijn toelaat en ernaar handelt.

Vanuit de navel-chakra wordt ook de seksualiteit  beleefd. Dit is het gebied van contact met de andere sekse, geweld op seksueel gebied laten hun sporen na in dit centrum.

In de navel-chakra ligt ook het vermogen tot het aanvoelen van andermans stemmingen of emoties. Dit vermogen kan variëren van empathie (emoties van de ander spontaan mee kunnen voelen)  tot helderwetendheid , emoties van de ander neutraal en onbevooroordeeld innerlijk kunnen waarnemen.

Je hebt een goed functionerende navel-chakra als je in het dagelijks leven steeds contact weet te houden met je gevoelens, ook de negatieve, en deze eerlijk onder ogen durft te zien en te beleven. Dit is een hele kunst, omdat onze spontane gevoelens vaak niet overeenkomen met wat er sociaal van ons verwacht wordt. Vaak zijn we dan ook geneigd ons instinctieve, gevoelsmatige weten een tijdlang te negeren, meestal om de harmonie te bewaren.

Geef je echter wel gehoor aan je gevoelens, hoe confronterend dit ook kan zijn, dan zal dit steeds meer grip geven op je eigen leven. Iemand met een goed ontwikkelde navel-chakra kan ook op een rustige en trefzekere manier zijn eigen grenzen aangeven: hij/zij kan ‘nee’ zeggen zonder zich daarover schuldig te voelen en hij/zij kan goed inschatten waar zijn/haar verantwoordelijkheid eindigt en die van de ander begint.

Iemand met een minder goed functionerend navel-chakra heeft een gebrek aan bewust contact met zijn/haar gevoelens. Zo’n  iemand weet niet goed wat er gevoelsmatig in hem/haar leeft. Gebrekkig contact met je gevoel kan voortkomen uit een sterk ontwikkelde ratio, of een sterk ontwikkelde moraal over wat wel of niet hoort. Beide leiden er vaak toe dat gevoelens worden weggeredeneerd of als niet echt waardevol of ‘geldig’ worden beschouwd. Het overmatig waarderen van intellectuele capaciteiten is hier vaak onderdeel van.

Het kan ook zo zijn dat iemand juist heel makkelijk emotioneel wordt, maar niet goed onderscheid kan maken tussen zijn/haar eigen emoties en de emoties van directe naasten zoals ouders, kinderen, vrienden of collega’s.

Mensen die zich bijvoorbeeld steeds heel behulpzaam of zorgend opstellen, kunnen zich zo sterk bewust zijn van andermans gevoelens en behoeften, dat ze het contact met hun eigen gevoelens en behoeften verliezen. Een dergelijk persoon kan emotioneel begaafd zijn, terwijl het navel-chakra toch niet goed functioneert. Problemen met assertiviteit of eigen grenzen stellen zijn hier bijna altijd aan de orde.

Sacraal chakra

Het tweede chakra

Het sacraal chakra is het centrum van de vrouwelijke energie en maakt voortplanting en geboorte mogelijk. Dit chakra heeft vooral betrekking op de seksualiteit, de scheppende levensenergie en de creativiteit. Een stabiel sacraal chakra heeft tot gevolg dat men zich bewust is van het eigen lichaam en dit accepteert zoals het is. Bovendien heeft het tot gevolg dat hartstocht en emoties niet worden onderdrukt, maar dat zij worden geuit. Als de energie in dit chakra niet goed stroomt, kan dit leiden tot bijvoorbeeld impotentie, bloed- en lymfeziekten, menstruatieproblemen, depressieve stemmingen en verslavingsgedrag.

Het sacraal chakra is gezeteld in het gebied van het heiligbeen en heeft invloed op de werking van de testikels, de eierstokken, de urine, de baarmoeder, de prostaat, het bloed en de lymfe. Kortom dit chakra zorgt voor het functioneren van alle vitale processen en dus voor een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk.

De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur oranje en het mantra is VAM. Het bijbehorende element is water.

De tweede chakra is het centrum van authentieke, ongefilterde emoties, seksuele energie en scheppende krachten. Hij valt onder het element water, waaruit al het biologische leven voortgekomen is en dat met de gevoelssfeer correspondeert. Water maakt vruchtbaar en laat in de schepping voortdurend nieuw leven ontstaan. Via de heiligbeen chakra nemen we deel aan de bevruchtende en ontvangende energieën. We beleven onszelf als deel van het scheppingsproces, dat zich in ons en door ons in de vorm van gevoelens en creatieve handelingen uitdrukt. Het  heiligbeen chakra wordt vaak gezien als de eigenlijke zetel van Shakti, het ’vrouwelijke’ godsaspect in de vorm van scheppende kracht. Het werkingsgebied ervan is de bij mannen ook het  voortplantingsorgaan, welke de impuls tot het scheppen van nieuw leven bij zich draag. Bij vrouwen betreft het hier elk gebied waarop ze de scheppende impuls ontvangen en er nieuw leven uit laten ontstaan en waar het nieuwe leven beschermd, gevoed en voorzien wordt van alles wat het voor zijn groeien nodig heeft. Maar het element water zuivert ook het lost op en drijft datgene weg wat verstard is en zich tegen het  stromen ervan verzet. Dat uit zich op lichamelijk gebied door de ontgiftende en uitscheidende activiteit van de nieren en de blaas. Op psychisch gebied ervaren we het in het loslaten en laten stromen van gevoelens, waardoor we bereid worden het leven steeds weer authentiek en als nieuw te beleven. Onze intermenselijke relaties, vooral die met het andere geslacht, wordt in hoge mate door de werking van de tweede chakra vorm gegeven. De veelzijdige vormen van de erotiek vallen eveneens in het domein ervan, dit geldt ook voor het opgeven van het begrensde ego en het beleven van een grotere eenheid door de seksuele vereniging.

Stuitchakra

Het  eerste chakra bevindt zich helemaal onderaan je ruggengraat, ongeveer op de plek van je stuitje. Dit chakra geeft onze aards gebondenheid weer en is hierdoor in relatie te brengen met al onze aardse zaken, zoals  je werk, je lichaam, woonomgeving, voeding, financiële zaken, etc. voorbeelden: zorgen maken over je werk en geld, last hebben van een minderwaardigheidscomplex,  onzeker over uiterlijk en gezondheid, woon je lekker of zit  je ergens aan vast, zit je lekker in je vel (lichaam) of ben je angstig of onzeker. Al deze kwesties worden weerspiegelt in het  Wortelchakra.

Een goed werkende Wortelchakra zorgt ervoor dat je het leven met veel vertrouwen tegemoet treedt en dat je verantwoordelijkheid durft te nemen en redelijk succes hebt in je aardse leven. Je staat met beide benen op de grond. Je gaat je rustiger voelen en negatieve zaken als bijvoorbeeld angsten, depressiviteit en agressiviteit zullen afnemen.

Een minder goed werkend Wortelchakra leidt ertoe dat je je niet veilig voelt in je aardse lichaam (Nieuwe Tijd Kinderen) en dat je angstig, onzeker en nerveus bent. Je voelt je opgejaagd zonder aanwijsbare redenen. Structurele problemen met geld, wonen en werk duiden op een blokkade van het Wortelchakra. Een teken van een verstoring van het Wortelchakra kan onder andere zijn; een overdreven materialistische instelling, egoïsme en een voortdurende strijd om te overleven.

Het Wortelchakra is belangrijk om ons goed te aarden. Zijn we dat niet dan worden we door anderen gezien als dromerig, zweverig en makkelijk beïnvloedbaar. Dit  zijn vaak gevoelige, intuïtieve mensen die vrij makkelijk contact maken met het spirituele en het artistieke. Het is belangrijk om deze gaven goed te verankeren in een aardse gebondenheid anders kunnen er psychische problemen, verslavingen en andere vormen van instabiliteit ontstaan.

Het Wortelchakra is de basis en kern van de energiecentra. Zij drukt de wil tot bestaan uit en heeft bovendien te maken met zekerheid en aarden. Zonder functionerend Wortelchakra kan een levend wezen zich niet harmonieus ontwikkelen. Als deze basis stabiel is, kan de ontwikkeling van de persoonlijkheid zich versnellen.

Het Wortelchakra is gezeteld in de bekkenbodem en levert energie aan de botten, de voeten, de dikke darm, het stuitbeen en de benen. Verder heeft dit chakra ook invloed op de kwaliteit van het bloed en de bijnieren. De bijnieren worden beïnvloed door de vorming van cortisonen en de productie van adrenaline. Hiermee in verband staat ook stressbestendigheid en de vatbaarheid voor allergieën.

De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur rood en het mantra is LAM. Het bijbehorende element is aarde en het bijbehorende zintuig is reuk.

Het Wortelchakra verbindt ons met de fysieke wereld. Hij leidt de kosmische energieën over het lichamelijk-aardse vlak, terwijl tegelijkertijd de energie van de aarde langs dit chakra ons fijnstoffelijke energiesysteem binnenstroomt. Hier maken we contact met de ’geest van Moeder Aarde’, ervaren we haar elementaire kracht, haar liefde en haar geduld. De fundamentele individuele en ook de algemene behoeften van het leven en de overleving op deze planeet vallen in het werkingsgebied van de eerste chakra. Het ’Ja’  zeggen tegen het leven op aarde, het fysieke bestaan, en de bereidheid om in harmonie met de kracht van de aarde te leven en ervan te leren, zijn gaven van een geopende eerste chakra. Daarom valt de Wortelchakra onder het element aarde; zijn kleur is het rood van energie en activiteit, de binnenste kern van onze planeet. Hij geeft ons aardse vastheid en ’zekere grond’ onder de voeten, waarop we ons leven kunnen bouwen, en voorziet ons tegelijkertijd van de benodigde energie voor scheppende bezigheden in de wereld. Bovendien verleent hij ons doorzettingskracht en bestendigheid. Het opbouwen van een bestaan, materiële zekerheid en de ’instandhouding van de eigen soort’ door het stichten van een gezin behoren eveneens tot het domein van het eerste chakra. De Wortelchakra vormt het levensbelangrijke fundament en de bron van vitale kracht voor de hogere chakra’s. Hier zijn we met het onuitputtelijke krachtreservoir van de kundalini-energie verbonden. In dit chakra beginnen ook de drie hoofdkanalen sushumna, ida en pingala. Daarnaast is hij de zetel van het collectieve onderbewuste, waarvan de opgeslagen kennis hier voor ons toegankelijk wordt. Hij dient met de zevende chakra in balans te zijn, willen we innerlijk evenwicht vinden.

 

naam   chakra positie kleur lichaamsgebied
kruin-chakra hoofd paars-violet huid en hersenschors
voorhoofd – chakra punt tussen de wenkbrauwen indigo ogen en schedelbasis
keel – chakra onder aan de hals blauw mond, keel en oren
hart – chakra borstbeen groen hart, vaten, borst en longen
zonnevlecht – chakra vlak boven de navel geel maag, darmen en spieren
milt/navel – chakra onder de navel oranje prostaat, baarmoeder
stuit – chakra tussen geslachtsdelen en anus rood skelet, botten en geslachtsdelen

*  Aan oude sites, niet verwijderd door Google, kunnen geen rechten ontleend worden.