Reiki

Het woord Reiki bestaat uit twee lettergrepen: Rei en Ki. Rei wordt op veel manieren vrij vertaald. Het komt echter allemaal op hetzelfde neer; universeel, goddelijk, van die ene bron, algemeen leven en zo zijn er nog een hoop vertalingen. Ki wordt altijd op dezelfde manier vertaald, zij het dat het (ook door Nederlanders) in verschillende talen wordt gebruikt; chi, energie, prana, shakti…Reiki betekent dus (taaltechnisch gezien) universele levensenergie. Reiki is die energie die ieder levend wezen nodig heeft om in gelukkige toestand te kunnen voortbestaan. Het is voor iedereen dezelfde energie die verschillende behoeften bevredigt.
Reiki helpt het zelfgenezende vermogen, wat ieder mens in zich heeft, te stimuleren. Reiki helpt lichaam en geest weer in balans te brengen. Het gevolg hiervan is dat kwalen, die ontstaan zijn door disharmonie, verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Het is dan ook logisch dat je dan lekkerder in je vel gaat zitten en je emotioneel ook weer sterk gaat voelen. Je komt als het ware weer in een opwaartse spiraal terecht. Hierdoor treedt er een positieve verandering op, niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.
Een behandeling heeft o.a. tot doel om blokkades, welke zich hebben vastgezet in het lichaam, los te weken. Als dit lukt, kan het zelfgenezend – proces op gang komen. De energie van Reiki doet zijn werk.
Ons lichaam bevat een reeks “energievijvertjes” die zich in de lengte verspreiden over ons lichaam. Ieder chakra (zoals die vijvertjes worden genoemd) is “verantwoordelijk” voor een bepaald aspect van jouw fysieke en ge

Waarom Reiki?

Blokkades in het energienetwerk
Tijdens iedere fase in ons leven pikken we de bekende bagage op. Die bagage nestelt zich ergens. Dat zorgt er voor dat de energieën niet meer mooi kunnen door stromen. Men zegt ook wel eens: ik sta stil, mijn leven beweegt niet meer, ik weet niet wat ik voel….Dat kunnen gevolgen zijn van de moeilijkheden in de communicatie tussen de chakra’s. Die blokkades kunnen voor een onbalans tussen de chakra’s zorgen of zelfs uiteindelijk voor een fysieke klacht. Reiki stroomt door datzelfde netwerk en zoekt de plekken op waar Reiki het meeste nodig is. De plaatsen die de Reiki opzoekt kunnen zich psychische of op het fysieke niveau bevinden. Bijvoorbeeld bij een botbreuk of de wens voor snel en goed herstel na een operatie.

De behandeling

Volledige behandeling
De volle behandeling duurt ongeveer een uur en het is raadzaam om met vier sessies kort op elkaar te beginnen. Bijvoorbeeld om de dag of zelfs vier dagen achter elkaar een behandeling. Dit om de stroming die in uw lichaam ontstaat na de eerste behandeling zo effectief mogelijk uit te bouwen voor een zo groot mogelijk resultaat.

Behandeling op afstand
Via de behandeling op afstand kan ik eventueel de Reiki sturen naar waar die ook moet zijn.

Behandeling op afstand doe ik het liefst alleen als de cliënt niet in staat is om naar mij toe te komen of als de afstand zodanig is dat een behandeling op afstand echt de beste optie lijkt

* Aan oude sites, niet verwijderd door Google, kunnen geen rechten ontleend worden.