Pendelen

Wat is pendelen?

Een pendel is een gewicht, ongeveer zo dik als een vulpen zo’n 3 cm lang,
uitlopend in een punt (kogelpendel). Aan de pendel zit een ketting die je ook wel ziet aan een gootsteenstop. Werken met een pendel of wichelroede is een wetenschappelijke kunst. Het is een middel om de kloof tussen de analytische en intuïtieve kant in onszelf te overbruggen. Het interpreteren van de bewegingen van een zwaaiende pendel om antwoord te vinden op vragen. Daarmee wil ik zeggen: het intuïtieve zoeken, of wichelen naar een ‘antwoord’ van de pendel.
Laat ik allereerst opmerken dat pendelen, afgezien van een mooi hulpmiddel om verloren voorwerpen terug te vinden, een manier is om het rationele en het intuïtieve aspect in ons met elkaar in evenwicht te brengen. Het is een gereedschap om het onbewuste te onderzoeken, een wetenschappelijke methodiek beantwoord te vinden op vragen die niet door het rationele denken of met behulp van een wetenschappelijke methodiek beantwoord kunnen worden. Toch is rationeel denken een integraal onderdeel van het pendelen.

Iedereen kan pendelen

Ieder mens kan pendelen alleen zal de aanleg bij de één veel groter zijn dan bij een ander. We hebben allemaal gaven meegekregen, maar bij de ene persoon zullen deze gaven gewoon gebruikt worden, terwijl ze bij een ander tot virtuositeit (hoogste vaardigheid) uitgroeien. De pendel kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de verruiming van onze mogelijkheden, als aanvulling op onze kennis en voor een beter begrip van onszelf en onze medemensen.

* Aan oude sites, niet verwijderd door Google, kunnen geen rechten ontleend worden.