Wichelroede lopen

Wat is wichelroedelopen.

Het wichelroede lopen, is het gebruik maken van het menselijk vermogen, dat ons toelaat om informatie te verkrijgen op een manier dat buiten het bereik en vermogen ligt van de standaard lichamelijke zintuigen van de mens zoals zicht, gehoor, reuk, etc.

Het  wichelroede lopen  is een vorm van waarnemen/kennis hebben van het verborgene wat voortkomt uit het onderbewustzijn van de mens.

Wichelen wordt vaak gebruikt om verborgen dingen op te sporen, zoals water het wordt ook  gebruikt om leylijnen en aardstralen op te sporen. Wichelroede lopen is een eeuwenoud gebruik. Het werd al toegepast in het oude Egypte, maar ook in de Lage Landen is het gebruikt om bijvoorbeeld een plaats voor een heiligdom te kiezen.

Alles is energie en energetische krachten kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op mens, dier of gewas.

Onder Agenda staat de datum van de volgende workshop en de manier van aanmelden