De Valk

De Valk

Vanmiddag kwam ik terug van een bezoek aan mijn ouders. Het viel mij op dat er op dit moment         (God zij dank) zoveel valken zijn; in het verleden toen  DDT als onkruidverdelger werd  gebruikt liep het rap achteruit met het aantal, net zoals met de buizerds en andere roofvogels  in heel Europa. Het bidden van de valk vind ik hoog intrigerend, alleen de naam al…Het bidden van de valk. Afgelopen zomer zaten we in de kamer , (de deur stond open van de tuin) toen het in één keer heel rustig werd in de tuin. Normaal gesproken zijn de musjes altijd bezig om met elkaar te bakkeleien maar nu werd het erg rustig. Dat is verdacht. Het kan zijn dat er dan een kat in de tuin is, maar wat schetste mijn verbazing: er zat een valk in de bosjes. Ik was erg verbaasd omdat ik in de stad woon, de musjes hadden zich verdekt opgesteld en zaten met z’n allen in de beukenhaag, dat duurde even. De valk had geen geduld meer, en schoot door de beukenhaag heen om de musjes op te jagen, ook dit had ik nog nooit eerder gezien. De musjes vlogen alle kanten op en de valk had pech want hij kreeg er geen één te pakken. Het werd weer rustig , de valk zat weer op de beukenhaag ;  één van de musjes was zo stom om toch uit de bosjes te vliegen, en dat was zijn laatste vlucht. Maar wat was dit mooi om te zien: de tactiek van de valk, het scheren door de beukenhaag, en natuurlijk is het niet leuk om te zien hoe dit musje zijn laatste vlucht had gevlogen, maar dan bedenk ik mij altijd , het is de natuur.

Valkenier

Valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken. Tegenwoordig wordt het gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van jacht, hobby en beroep. Iemand die de valkerij beoefent is een valkenier. Men is pas valkenier als men de kennis en ervaring heeft om een roofvogel zodanig te trainen dat deze op conditie is en in staat is prooi te bemachtigen. Dan bedenk ik mij wat heeft de kaart Pentagrammen negen met Valkerij te maken en wat is de functie van de dame op deze kaart, is zij een volwaardige Valkenier, of heeft deze kaart een diepere betekenis?

IX

De ( rijke) dame  staat met een geblindkapte jachtvalk in een wijngaard. Oppervlakkig gezien staat deze kaart voor rijkdom en overvloed, een rijke oogst, vruchtbare ontwikkelingen, welzijn, succes. Deze betekenissen zijn gebaseerd op de “aardse “rijkdom van de kaart: de vrouw is rijk gekleed (in aardekleuren), de druiven (symbolen van geluk) groeien rijkelijk aan de wijnstokken en de valkenjacht was een bezigheid van de rijke adel (de valk was een statussymbool). Ook het grote huis in de verte suggereert rijkdom. De gele lucht is een symbool van tevredenheid.

Voor een beter begrip van de kaart is het handig iets te weten van de valkenjacht. De jacht met een afgerichte roofvogel werd beoefend als een ontspanning, maar het ging ook om het resultaat: de door de valk gevangen prooi (bijvoorbeeld een duif of een konijntje) was bedoeld voor menselijke consumptie. De valkenjacht is daarom een symbool voor het richten van je talenten en energie op bruikbare doelen. Een valk jaagt alleen als hij honger heeft. Hij zal nooit meer vangen dan hij nodig heeft… Als afgerichte vogel beeldt de valk uit dat je je kracht op een beheerste manier gebruikt en hij is dus ook een symbool voor discipline.

 

Maar dan… de kap op de kop van de valk, wat bezielt deze dame om de kap van de valk op de kop van de valk te houden ? is zij zelf misschien bang om haar eigen “oogkleppen” af te doen, leeft zij in de illusie dat ze rijk is op aards gebied en wil ze niet zien dat haar geestelijke rijkdom ook aandacht nodig heeft?  Ze is tenslotte een rijpe vrouw, wat belet haar om de wereld te bekijken zoals deze werkelijk is?

Als de valk in het wild gaat jagen , kijkt hij, observeert hij en neemt zijn kans, er is geen kap die hem belemmert om “verder” te kijken. Is dat wat deze kaart ook bedoelt: kijk verder , neem de leiding die het innerlijke van je verlangt, ze is tenslotte verbonden met de kaart de Heremiet, het innerlijke op de kaart van de Heremiet (de lamp) mag groeien. Door de kap af te zeten kijk je verder en mag iedereen zien hoe jij werkelijk bent; je innerlijk licht (het hartchakra ) kan zich openen en deze wijsheid mag dan de wereld in.  De valk mag door rust en kalmte te creëren het hart van de vrouw openen en laten zien.

De Valk staat in mijn optiek voor het samengaan van spirituele en aardse liefde.                                                                                                                      Affirmatie: Ik open mezelf met dankbaarheid voor het leven van overvloed, mijn hart mag stralen en iedereen mag deze kracht van liefde ontvangen.

Marten

 Marten

Een aantal jaren geleden hebben Pascale Tichelaar (van Creatief Centrum Inside Out in Zwolle) en ik de cursus Angel Healing Art ontwikkeld. Tijdens deze workshop ga je onder andere ontdekken wie je gids en je persoonlijke engel is. Er wordt met diverse technieken gewerkt en dit mag je uitwerken met schilderen of tekenen.

Onze eerst cursus leverde niet zoveel cursisten op;  toch besloten Pascale en ik dat de cursus door moest gaan. We moesten ergens beginnen en dan is een kleine groep wel mooi omdat je dan de materie beter leert begrijpen, dat geldt zeker ook voor ons als cursusleidsters.

De gids van Marten                                                                                                                                                                                                                                                       De eerste dag begon met het voorstellen van ons, van de cursisten en het uitleggen door ons hoe wij de cursus gingen presenteren. Ik vertelde de cursisten hoe hun gids en engel toenadering zoeken tot ons mensen. Één van de cursisten was Marten. Hij vertelde dat hij dierenmedium was en dat katten toch wel een streepje voor hadden bij hem.

We gingen in meditatie en tijdens deze meditatie ontmoeten de cursisten hun gids. Deze meditatie maakt altijd “iets los” bij de cursisten, de meditatie is zo liefdevol; net zoals de gidsen liefdevol voor ons zijn en deze liefde aan ons willen geven.

In de meditatie gaan de cursisten naar hun persoonlijke tempel toe en daar staat hun gids te wachten. Iedere tempel is verschillend omdat ieder mens en gids verschillend zijn. De gids en de mens hebben een vorig leven samen geleefd, hierdoor is ook iedere situatie uniek.

Na de meditatie mag iedereen vertellen wat ze ervaren en gezien hebben. Marten was aan de beurt, hij vertelde: mijn tempel was een kerk, dit was een eenvoudige kerk, precies zoals ik die mooi vind.

Ik ben katholiek opgevoed, vertelde hij, en de katholieke kerken hebben veel meer schilderingen en goud en opsmuk, maar deze kerk was zo mooi en zo licht, ik voelde mij daar zo thuis, (ik had zijn kerk ondertussen al gezien en kon alleen maar beamen wat hij vertelde). Marten vertelde dat  in de kerk een monnik was. (deze zag ik ook), Deze monnik voelde heel vertrouwd, net als een vriend. En verder, vroeg ik. Ja, verder eigenlijk niets, antwoordde Marten. Ik vertelde Marten mijn bevindingen. “Deze monnik is je hoofdgids , je bent in een vorig leven monnik geweest en jullie waren naast  dat jullie monnik waren ook betrokken bij de gemeenschap waar jullie kerk stond. De doelstelling van de orde waar jullie toe hoorden was dienstbaar zijn en geen rijkdom vergaren, jullie leefden in grote armoede. De kerk waarmee jullie verbonden waren was van een sobere orde. Deze monnik is ziek geworden en jij hebt hem goed verzorgd, toch is deze monnik overleden. Tijdens zijn sterfbed hebben jullie elkaar beloofd om na de dood  (lees in de hemel) elkaar weer op te zoeken. Dat is goed gelukt want nu is deze monnik je hoofdgids. Deze man helpt je in dit leven om te staan voor wat je waard bent, je hebt een moeilijke jeugd gehad en je hebt een dominante moeder maar toch denk je altijd in liefde en dat heb je in het leven die je samen met deze monnik hebt gehad geleerd.” Marten, vroeg ik , deze monnik heeft het koord waarmee jullie habijt vastgehouden wordt in zijn hand en dit koord is belangrijk zegt hij. Ik heb geen idee wat hij bedoelt, weet jij dat? Marten had geen idee, één van de cursisten (zij was ook dierenmedium en tekende de dieren van de eigenaren) vertelde dat ze vanavond nog ging opzoeken wat dit koord betekende.

De betekenis van het koord

De volgende morgen kwamen we weer bij elkaar. Pascale en ik vroegen hoe de nacht was verlopen en hoe de cursisten zich voelden vandaag. Iedereen gaf zijn/ haar bevindingen. Het vrouwelijke dierenmedium vertelde dat ze had opgezocht wat het koord van de monnik voor betekenis had. We zaten allemaal op de punt van onze stoel.  Nou, vertelde ze, dit koord is verbonden met de orde van de Franciscanen. De orde van de Franciscanen zei  ik, maar dat past precies in het beeld wat je gezien hebt Marten, Franciscus van Assisi is natuurlijk het voorbeeld van dienstbaar zijn en in armoede dienen. Ik zag dat Marten helemaal begon te glimmen. Wat mooi zei hij, ik ben verbonden met mensen en dieren. Op dat moment kwam zijn gids naar voren en legde zijn hand op de schouder van Marten. Ik merkte dat Marten dit ook voelde. Ik word helemaal warm, vertelde hi,j en ik voel de kracht van mijn gids door mij heen stromen.

Dit voorval zal ik zolang ik leef niet meer vergeten, de puurheid en liefde die ik heb mogen ervaren tijdens deze workshop tussen Marten en zijn gids is van een grote orde. Ik hoop dat iedereen de liefde van zijn/ haar gids mag ervaren.

De orde van de Franciscanen

Franciscanen laten zich inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals Franciscus dat heeft gedaan. In alle eenvoud willen zij een bijdrage leveren aan de opbouw van het Rijk van God. Franciscanen delen meestal hun leven met elkaar in plaatselijke gemeenschappen. Broederschap en gebed zijn de pijlers van hun bestaan. In hun werk voor kerk en samenleving en binnen de orde kiezen ze steeds de zijde van de kansarmen. Ze bieden hulp aan mensen in nood, komen op voor gerechtigheid en vrede en eerbiedigen de schepping.

Marten

Vertrouwen

Vertrouwen

Vertrouwen

Afgelopen week had ik een dame voor een consult. Deze dame zat niet zo goed in haar vel, ze had het gevoel dat er negatieve energieën om haar heen waren. Ze kwam bij mij zodat we samen de negativiteit die om haar heen was weg konden halen. Tijdens het gesprek dat we hadden vertelde ze mij dat ze nog nooit in haar leven in God had geloofd maar doordat deze negatieve energie om en in haar was, is ze gaan bidden voor hulp van God, en weet je Thea vertelde ze mij: het werkt écht. Ik keek haar aan en gaf als antwoord je hoeft mij niet te overtuigen hoor ik wéét dat het gewoon werkt het enige wat je nodig hebt is vertrouwen.

Afgelopen nacht bedacht ik mij: wat is nu vertrouwen? Ik weet dat als ik de hulp van mijn gidsen, engelen, Aartsengelen en Meesters aanvraag, ik geholpen word, ik twijfel daar nooit één seconde aan. Vertrouwen is dus geloven! Geloven dat je geholpen wordt door de positieve energieën van de begeleiders die ons iedere keer weer helpen, zij zullen nooit zeggen: ja, maar ik heb nu even geen tijd of zin. De Aartsengelen staan te allen tijde klaar om de mensen die op deze planeet wonen direct te helpen, je vraagt en ze staan voor je klaar, er is geen twijfel óf ze komen helpen maar hoe ze komen helpen. Zonder de hulp van al deze prachtige energieën zou de wereld allang vernietigd zijn door alle ego’s die deze planeet bewonen.

Vertrouwen Geven en ontvangen                                                                                                                                                                                                                Vertrouwen leren geven en ontvangen in balans betekent persoonlijke groei. Vertrouwen leren geven en ontvangen. De juiste balans betekent groei van het eigen zelfvertrouwen.

Toen ik ontdekte dat ik mijn mediumschap mocht gaan gebruiken, was ik in het begin verschrikkelijk overdonderd door de informatie die bij mij binnenkwam. Ik heb nooit getwijfeld of de informatie die bij mij binnenkwam wel of niet te vertrouwen was, de informatie kwam binnen en verder stond ik er niet bij stil.

Naarmate ik groeide in mijn “rol” kwam er steeds meer op mijn pad en dan bedoel ik niet alleen positieve energie, maar ook zeer zeker negatieve energie. In het begin wist ik niet goed hoe ik hier mee om moest gaan.  Naarmate de negatieve energieën groeiden in hun kracht, werd ook meer een beroep op mij gedaan in het vertrouwen in het goede , In het begin gebruikte ik net als iedereen salie en wierook, maar dat werkte op een bepaald moment niet goed meer, en tóen kwam mijn geliefde Aartsengel Michaël om de hoek kijken. Ik had nog nooit van deze engel gehoord laat staan had ik enige idee hoe ik met hem mocht samen werken, maar ik volgde gewoon mijn gevoel en ik volgde de Aartsengel Michaël, ik mocht hem zien en zien wat hij deed bij mens en dier.

Ik vertrouwde hem volkomen, nog steeds trouwens, mijn vertrouwen in hem is onvoorwaardelijk, dus geloof ik in de Aartsengel Michaël, geloof en vertrouwen zijn bij mij in zijn geval precies hetzelfde.

Vertrouwen geven is loslaten

Als de Aartsengel Michaël komt helpen laat ik los, ik volg zijn instructies op, dus met andere woorden ik volg, laat de controle los en dat is heel wat voor zo’n een controle freak als ik ben. In het “aardse” leven vertrouw ik niet zo heel erg gauw de mensen, maar de engelen en mijn begeleiders vertrouw ik volkomen, er is geen twijfel laat staan wantrouwen. Doordat ik meer en meer vertrouw komt er ook steeds meer bekendheid over de kennis van deze begeleiders, en dat wekt nog meer vertrouwen op. Nu is het natuurlijk zo dat de andere kant mij ook vertrouwt; als dit niet zo zou zijn, dan ben ik niet in staat zijn om negatieve energieën bij mens en dier weg te halen. Het zuiveren van ruimtes en huizen kan en wil ik niet zonder de hulp van Aartsengel Michaël

Wantrouwen en angst

Wanneer ik ZELF vertrouwen heb, dus als ik mijzelf vertrouw in mijn kennen en kunnen, dan is het makkelijker om  vertrouwen te geven aan een ander. Laat ik mij leiden door vertrouwen van de Aartsengelen en de andere energieën,  of laat ik mij leiden door angst, wantrouwen en achterdocht. Op het moment dat ik mij laat leiden door angst, weet ik dat alle moeite die er al gedaan is om alles wat negatief is weg te halen onmiddellijk in elkaar klapt. Op dat moment kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Nu heb je ook het vertrouwen van de persoon nodig die je helpt. Als de persoon die je helpt je niet vertrouwt, dan wordt het nog erg lastig om weg te halen wat niet bij deze persoon hoort. Het is dan ook erg moeilijk om het huis van deze persoon te zuiveren van alles wat daar niet hoort. Meestal ga ik eerst een ontspannen gesprek aan, ik vertel mijn bevindingen over wat ik ervaar ( ik wil voordat ik naar iemand ga absoluut geen informatie over wat er speelt). Als ik aangeef wat ik ervaar en de persoon bevestigt mijn bevindingen, ontstaat er al vertrouwen in mij en dus in de hulp van de Aartsengelen en alle andere hulp die om mij heen is. Er ontstaat geloof bij de persoon in de kennis en kunnen van mij en mijn begeleiders en dat is alles wat nodig is, niet meer en niet minder.

Ongeloof is een verraderlijke gezel.

Mahatma Gandhi

 

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.                                                                                                                    Martin Luther King

Toeval is wat je toevalt

Toeval is wat je toevalt

Sinds ik een boek aan het schrijven ben over het leven dat ik samen met mijn indiaan (nu mijn gids) heb gedeeld, kom ik “toevallig” mensen tegen die ik uit dat leven ken.

De laatste ontmoeting die ik had was met Vibha. Ik ken Vibha al heel lang door de beurzen waar wij elkaar tegen komen. Ik stond samen met Vibha op de beurs bij Pascale van “Inside Out”. Op de ochtend, nog voor de opening van de beurs, was ik op zoek naar Vibha, maar zij was in gesprek en ik wilde haar niet storen, dus ik ben toen weggelopen. Vlak voordat de beurs openging kwam Vibha bij mij. Onze gevoelens voor elkaar zijn al vanaf dag één open, eerlijk en met respect voor elkaar. Het was altijd als vanzelfsprekend zoals wij met elkaar om gaan, het klikt gewoon, en dat merk je dan doordat je open tegen elkaar bent.

Kom, ga zitten, zei ik tegen Vibha, en vertel eens hoe het met je gaat. Vibha vertelde hoe het met haar ging en als vanzelfsprekend kwam ons gesprek op een niveau dat je niet kunt bedenken… Zo kwam de gids van Vibha naar voren. Mijn gids is een indiaan, vertelde Vibha. (Dat had ik al gezien, maar dat kun je niet altijd uitspreken) Vertel eens hoe hij eruit ziet, vroeg ik.

Ja, lang en groot, hij staat voor wat hij waard is. Weet jij ook hoe jouw gids heet, vroeg ik. Dit wist Vibha niet. Zal ik je eens wat vertellen Vibha, zei ik,  mijn gids is ook een indiaan. Vibha viel bijna van de stoel, haar ogen werden groot en ze keek afwachtend wat er nog meer zou komen.

Vibha, jij en ik kennen elkaar uit dat leven. Ik ben een boek aan het schrijven en waar ik nu ben in dit boek heb ik je net leren kennen. Ik ben van mijn geboortestam met jullie meegegaan en jij en ik hebben elkaar op weg naar jouw stam beter leren kennen. We hebben elkaars haar gewassen met kruiden die langs de kant van het water groeiden. Jouw naam in dat boek is Bodeway (vuurmaker). Niet omdat je zo goed was in vuur maken, maar omdat je vader zo blij was dat hij na een aantal zoons nu een dochter had, dat hij in vuur en vlam was door jouw geboorte.

Op dit moment heb jij in mijn boek een paard gekregen. Dit paard was van een blanke en het paard was doodziek. Ik ben bij je in dit boek en jij hebt dat paard genezen en het paard is nu van jou en dat was ongehoord in jullie stam. Ik reed al paard, dus dat was prima, maar een vrouw die paard gaat rijden in jouw stam (nu ook mijn stam), dat was tegen alle regels in. Ik was bij je toen ik vroeg of je al een naam had voor je paard. Je wist geen naam voor je paard en op het moment dat jij dat uitsprak kwam er een zwarte veer uit de boom vallen waar het paard onder stond. Je zei toen: ik heb een naam: Zwarte Veer!

Op het moment dat ik de naam van het paard uitsprak voelden Vibha en ik de energie van haar indiaan veranderen: hij werd lichter, ruimer en toegankelijker. Thea, zei ze, ik weet hoe mijn gids heet, mijn gids heet Zwarte Veer. Wow, wat voelde dat goed! de energieën van  Zwarte Veer en Vibha stroomden over en weer, wat was dat mooi om te zien. De ogen van Vibha veranderden en ik weet zeker dat het contact van Vibha en haar gids intenser gaat worden en dat Vibha nooit meer het idee gaat krijgen dat ze in dit leven veel alleen moet doen, omdat haar gids nu een directer contact met haar heeft.

Hoe dankbaar en nederig ben ik dan, dat  ik mag zien en voelen wat er op zielsniveau tussen twee zielen gebeurt, onvergetelijk. De verbintenis tussen deze zielen is diep en zal nooit meer verbroken worden, dat is zeker!

Kortom : toeval is wat je toevalt!

Kristallen schedels

Kristallen schedelsKristallen schedels

Een aantal jaren geleden heb ik in Duitsland samen met een paar dames uit België de cursus White powder gold gevolgd. Deze cursus werd gegeven door John Armitage. John is de grondlegger van Shamballa. De cursus Shamballa had ik al eens gevolgd en tijdens deze cursus kwam ik een dame uit België tegen en had toen een goede band met haar. Naar aanleiding van de cursus Shamballa hadden we besloten om gezamenlijk een kamer te huren en ik moet zeggen, dat was erg gezellig.

Op de tweede dag van de cursus had ik mijn telefoon op mijn kamer gelaten (ik nam deze nooit mee omdat ik hier de noodzaak nooit van inzag).Maar mijn kamergenote vertelde dat dit niet handig was omdat als er iemand in onze kamer kwam, mijn telefoon meegenomen kon worden. Ik dacht toen; misschien heb je wel gelijk en heb toen mijn handtas meegenomen (ook die nam ik nooit mee). We gingen naar de cursusruimte en er werd van ons verwacht dat wij in een cirkel gingen zitten. De avond ervoor had John ons verteld dat hij kristallen had meegenomen en dat deze een verdieping lager stonden en dat aan het eind van de avond mensen kristallen konden gaan bekijken en als ze wilden de kristallen bij hem konden kopen.

Aan het eind van de avond ben ik eens gaan kijken, de collectie kristallen die hij bij zich had was fenomenaal en erg groot ; zo groot dat ik niet wist wat ik zou moeten kopen. r stonden ook kristallen schedels in deze ruimte, maar die heb ik toen links laten liggen.

De tweede cursus dag

We kwamen de ruimte binnen en John zat in de lotus houding met om zich heen allemaal kristallen schedels. De toenmalige Shamballa instructeur had toen ik de cursus Shamballa bij hem volgde ook al kristallen schedel om zich heen. Ik heb niets met schedels en dacht: ik vind het goed, ik hoef er niets mee.

Iemand in de groep vroeg naar de werking van schedels en de kracht van deze schedels, John vertelde de werking van de schedels, hij vertelde ons dat er oude kristallen schedels zijn maar ook nieuwe kristallen schedels.

Meditatie

Na deze informatie vertelde John het één en ander over de werking van White powder gold, en hij stelde voor dat we in meditatie gingen,  hij sloot zijn ogen en wij volgden zijn voorbeeld.

We waren een poosje in meditatie en ja, hoor mijn telefoon ging af. Ik schrok en schaamde mij, de man die bij John hoorde keek mij zeer verbolgen aan, John deed zijn ogen open keek mij aan en zei de volgende woorden; it must be God, hierna deed hij zijn ogen dicht en ging verder in meditatie. Ik was helemaal verbluft door zijn reactie en kon zijn humor erg waarderen. Na de meditatie werd er aan ons verteld wat White powder gold met ons kon doen. Er werden wat vragen over en weer gesteld en na afloop gingen wij als groep eten en daarna naar onze kamer.

Op onze kamer aangekomen vertelde ik de Belgische dame dat ik erg dankbaar was voor het feit dat zij mij had geadviseerd om de telefoon mee te nemen, de dame kon hier erg om lachen en we hebben die avond echt met heel veel plezier op de dag terug gekeken.

Er werd op onze kamer geklopt en één van de andere dames van onze groep (waar wij ondertussen een goede band mee op hadden gebouwd) kwam onze kamer binnen. Kijk, zei ze, wat ik gekocht heb, en ze liet ondertussen een kristallen schedeltje zien, weet je hoe ze heet? Nee, natuurlijk wisten wij dat niet. Vivienne heet ze, vertelde de dame, ik weet ook niet waarom maar dat is wat ik hoorde toen ik haar oppakte, ze vroeg of ik haar wilde kopen, ze gaf aan dan kan ik je begeleiden. Ik keek erg vreemd op van dit verhaal omdat deze dame behoorlijk nuchter was en niet van hocus pocus hield, ik dacht ook wat kan zo’n kristal nu voor kracht hebben??

Artista

De volgende morgen werden we weer naar de ruimte geleid die we de vorige dag ook hadden gebruikt als cursus ruimte, John zat weer op dezelfde plek als die dag ervoor en ook nu waren er allemaal kristallen schedels om hem heen gelegd.

Eén van de cursisten vroeg of John ook verhalen had over deze kristallen, of dingen die hij had meegemaakt met de kristallen.

John vertelde dat hij een aantal jaren hiervoor een schedel had gehad, en deze schedel had aan één van zijn cursisten verteld dat ze aan vakantie toe was. De schedel had ook aan de dame verteld dat ze meeging met deze cursiste, zodat ze lekker kon uitrusten. De cursiste had tegen de schedel verteld , ik ga dat echt niet aan John zeggen hoor, maar de schedel drong aan dat ze dit aan John moest vertellen. Aan het einde van de cursus die de dame had gevolgd was ze toch in gesprek gegaan met John. De dame vertelde aan John , je zult mij wel gek vinden maar deze schedel, ze wees toen een schedel aan, vertelt de hele tijd aan mij dat ze met mij mee wil naar huis omdat ze rust wil. John keek zeer verbaasd en begon toen hartelijk te lachen, en vroeg toen is dat zo? Ik zal haar eens vragen, John vroeg de schedel of ze vakantie nodig had, dit bevestigde de schedel; hij vroeg: je wilt met deze dame mee? Ook dat bevestigde de schedel, all right, than you may go with this lady on vacation.

Ja, maar zei de dame, wanneer moet ze dan terug komen bij jou? en hoe komt ze dan terug? John vertelde haar dat de schedel haar zou gaan vertellen wanneer ze terug wilde , de schedel zou haar dan ook vertellen hoe ze terug wilde gaan, hierna gaf hij de dame de schedel mee.

John vertelde hierna dat hij thuis een enorme grote schedel had staan deze schedel heet Mahatman, hij zei, deze schedel wil altijd een pet op. So I asked my wife (of vriendin dat weet ik even niet meer) , knit me a hat, zijn vrouw heeft toen een pet voor de schedel gemaakt, ze wist alleen niet dat deze voor Mahatman bedoeld was. Een dag later had John de pet op Mahatman  gezet en de schedel was erg blij met zijn pet. De vriendin van John zag de pet op de schedel zitten en zei tegen John dit kan echt niet dat toont aan dat je geen respect hebt voor de schedel en heeft toen de pet van de schedel afgehaald. Vanaf dat moment is de schedel gaan zeuren om een pet , John heeft toen tegen de schedel  gezegd ik kan er niets aan doen, mijn vriendin luistert niet naar mij als ik zeg dat je een pet op wilt hebben, daarna is de schedel tegen de vriendin van John gaan zeuren dat hij een pet wilde, de schedel is net zolang gaan zeuren totdat de vriendin uiteindelijk de pet heeft gepakt en op de schedel heeft gezet. Hierna was Mahatman rustig en zeurde niet meer. Ik dacht na deze verhalen wat bijzonder, maar ik weet niet wat ik mij erbij voor kan stellen,  omdat ik niets met schedels heb en dit dan ook niet kan gaan ervaren.

Hierna pakte John een schedel op, werkelijk een pracht schedel, helemaal van kristal behalve waar bij ons de hersenen normaal gesproken zitten, op die plek zat rookkwarts. De kracht van de schedel nam toe, je voelde de ruimte helemaal pulseren. John vertelde dat deze schedel Artista heette , hij vertelde dat ze normaal gesproken op de achtergrond wilde blijven maar dat ze nu aangaf dat John haar kracht aan de groep mocht laten voelen. John vroeg of wij dit ook wilden ervaren, ja, dat wilden wij wel. John bleef zitten, had de schedel in de handen en richtte de schedel op ieder van ons, toen ik aan de beurt was, zag ik de kracht in de schedel toenemen, ik voelde een dreun in mijn hartchakra en daarna alleen maar liefde, ik raakte geëmotioneerd en moest huilen van haar energie.

Door deze ervaring kán ik niet meer zeggen dat ik niets met schedels heb. Ik zal Artista nooit vergeten en hoop dat als zij aan vakantie toe is bij mij wil komen logeren.

Deze blog is veel langer en bevat meer informatie over de kristallen en de legende die hierbij hoort, mocht je deze informatie willen ontvangen stuur mij dan even een berichtje en ik stuur de rest van het verhaal naar je toe.

 

www.theklaeva.nl

Meditatie met de gidsen

GidsenMeditatie met de gidsen

In het boek dat ik aan het schrijven ben over mijn leven als indiaan heb ik een relatie met Wana Chiwa , hij is mijn man in dat leven. Het gedeelte dat hieronder staat komt uit het boek dat ik aan het schrijven ben. Het bos dat ik beschrijf in mijn meditatie is het bos waar Wana Chiwa en ik ons graag even terug trokken van de stam om tot rust te komen en even weg te zijn van alle verplichtingen die wij hadden binnen de stam.

“Zullen we de paarden vragen om naar het bos te gaan, ik wil je iets laten zien, sprak Wana Chiwa.

We riepen de paarden, deze waren ondertussen al aan het grazen bij de rivier. We stapten op en reden naar het bos dat aan de linkerkant  van de rivier lag. Ik genoot zoals altijd weer van de rit op Vrijheid, ze had er ook zin in , ze stoof weg en Wana Chiwa kwam lachend achter mij aan rijden. Het kostte moeite maar toen hij naast mij reed, gaf hij met zijn hand aan dat we naar links moesten. We daalden, en daarna daalden we nog verder, totdat we onder aan het ravijn aankwamen. Ik vroeg aan Vrijheid om wat rustiger te rijden, zodat we achter Wana Chiwa aan konden rijden.

We kwamen bij de rand van het bos aan en stapten van de paarden af. Het bos kwam bij mij erg mysterieus over: wat is dit rare grond Wana Chiwa, zei ik. Wat bedoel je Ka Nicha?                                                                                                                                                                                                                                         Nou, het voelt zwaar, zie ik, net of ik eerst toestemming moet vragen om het bos in te mogen.                                                                                                                  Dit bos is heilige grond, we moeten eerst aan de geesten van het bos vragen of we naar binnen mogen, was zijn antwoord.                                                             Ik knielde op de grond en bad tot de geesten van het bos of wij naar binnen mochten komen. Ik voelde dat de energie van het bos lichter werd; het voelde alsof er een soort van poort openging. Ik offerde tabak en stond op: hoef jij niet om toestemming te vragen?                                                                                        Bij de geboorte van de kinderen van onze stam, gaan de ouders naar dit bos toe, zij vragen de geesten van het bos om hun kinderen toe te laten; mijn ouders hebben mij meegenomen toen ik net kon lopen. Nadat mijn ouders toestemming hadden gekregen liep ik het bos in en mijn vader en moeder hoorden en zagen toen een witte adelaar. Mijn ouders wisten toen dat ik een adelaar als totemdier had en dat deze adelaar toestemming gaf om het bos binnen te gaan, vertelde Wana Chiwa.”

Meditatie

Als ik mensen meeneem in meditatie om hun gids te ontmoeten, kom ik altijd in dit bos uit. Ik heb nooit geweten dat ik dit bos al kende, heb er ook nooit moeite voor hoeven te doen om in dit bos te komen, ik werd geleid en volgde gewoon. Ik wil jullie deze meditatie niet ontnemen. Probeer gewoon in alle rust en kalmte of je contact mag krijgen met je gids. Dit  is niet eng of raar, gewoon doen. Vertrouwen, dat is alles wat nodig is.

Meditatie: LEER JE GIDS KENNEN                                                                             

Adem een paar keer goed diep in en uit, concentreer je op je lichaam; je zult merken dat je gedachten alle kanten opgaan. Dit is goed, accepteer het gewoon, je zult merken dat naarmate je verder in de meditatie komt, je gedachten vanzelf gaan stoppen. Voel een intens verlangen om je gids die voor jou op dit moment belangrijk is, te ontmoeten. Ga met je aandacht naar je voeten en stel je voor dat er uit je voeten wortels groeien die jou in contact brengen met de aarde. Deze wortels gaan door alle lagen van de aarde heen, door de klei, de stenen, het water, totdat jij in het midden van de aarde bent aangekomen. Je ziet dat er in het midden van de aarde een kristal is. Misschien heeft deze kristal een kleur voor je. Als je daar met je wortels bent aangekomen, dan klik je je daar aan vast en je merkt dat Moeder Aarde contact met je zoekt. Alles wordt warmer en krachtiger en steviger in heel je lichaam. Stel je dan voor dat er zich boven je hoofd een krachtig wit licht bevindt. Deze stralende witte bol van licht gaat helemaal om je heen zodat jij beschermd bent wanneer jij je gids in de hoger sferen gaat ontmoeten. Dit witte licht stroomt in je hart: voel hoe je hart warm en zacht wordt en dat jij heerlijk ontspannen wordt.

Stel je een trap voor; deze trap mag iedere vorm hebben, het is jouw persoonlijke trap. Op deze trap bevinden zich treden. Je stapt op een van deze treden en je ziet dat de tree een kleur krijgt die jij mooi vindt, en als je nog een trede op gaat, zie je dat deze ook weer een prachtige kleur heeft; iedere trede naar boven heeft een kleur. Bij iedere trede die jij betreedt, voel je dat je lichter en lichter wordt. Boven aan de trap zie je een boog van licht. Voordat jij door die boog gaat, merk je al een gevoel van onvoorwaardelijke liefde, die alleen voor jou bestemd is, bij je binnen stromen en je krijgt het gevoel dat jij er mag zijn. Ga door de poort en je ziet een prachtig landschap met schitterende bomen en prachtige bloemen. Je hoort muziek die je nog nooit eerder gehoord hebt maar toch herkent, je ruikt heerlijke geuren en in de verte hoor je een waterval. Je merkt dat er een energie naar je toe komt die zo vertrouwd voelt, zo vanzelfsprekend; je ziet je gids, je voelt je gids ,deze gids is zo blij om jou te ontmoeten, hij heeft al die jaren in liefde op je gewacht.

 

Je ziet zijn/haar gezicht vol liefde voor jou                                                                                                                                                                                                                 Je ziet zijn/haar lichaam stralend en licht Je hebt geen idee hoe deze gids is maar weet dat het goed is                                                                                                Je weet of het iemand is die je al kent, uit dit of een vorig leven                                                                                                                                                                          Je weet waar hij/zij vandaan komt                                                                                                                                                                                                                              Je weet hoe hij /zij heet; vraag maar naar de naam, iedere naam die binnenkomt is goed en ook als je niets hoort dan weet je toch dat deze gids er alleen voor jou is, vol liefde en onvoorwaardelijk.

Je gids vraagt toestemming om jou te mogen omhelzen, je voelt hoe jullie energieën zich met elkaar versmelten en golven van liefde en dankbaarheid gaan door je heen.                                                                                                                                                                                                                                                                Kijk eens goed rond; je ziet een bankje waar jullie samen gaan zitten. Stel je gids gerust vragen; er zijn geen rare vragen, alles mag, alles is onvoorwaardelijke liefde.                                                                                                                                                                                                                                  Misschien wil je niets vragen maar alleen maar genieten van dit moment; alles mag, niets moet.                                                                                                           Als jij je gids iets vraagt voel dan de energie van liefde die voor jou bestemd is. Het eerste wat bij je opkomt is het antwoord van je gids.                                   Dan gaat je gids achter je staan en legt de handen op jouw schouders, je voelt alleen maar liefde, al het negatieve versmelt en heeft geen grip meer op jou. Je hart opent zich helemaal als een bloem……                                                                                                                                                                                                    Als je gids klaar is zal hij/zij weer naast je gaan zitten. Je voelt dat het goed is, je weet dat je altijd om hulp mag vragen en je weet ook dat je altijd geholpen wordt, je bent nooit meer alleen.                                                                                                                                                                                                                                Je weet dat het tijd is om terug te gaan. Je voelt en weet dat dit goed is, je weet ook dat je altijd terug mag gaan naar deze plek, je hoeft geen afscheid te nemen, want je gids is altijd bij je. Je loopt naar de poort en je gaat langzaam de trap weer af, en bij iedere trede naar beneden merk je dat je zwaarder en zwaarder wordt, totdat jij terug ben op je eigen nivo.

Concentreer je weer op je ademhaling en bij iedere in- en uitademing kom je steeds weer meer terug, maar je voelt ook nog steeds het licht en de liefde van je gids.

Je mag langzaam je ogen openen, je hoeft niets te zeggen; geniet van dit moment.

Ik wens jullie vele liefdevolle contacten toe met alle lichtwezens.

Kwan Yin

Kwan Yin

Ik werd vijftig en iedereen in mijn omgeving vroeg mij wat ik wilde voor mijn vijftigste verjaardag. Tja, wat wilde ik nu voor mijn verjaardag? Ik bedacht mij dat ik geen “flut” cadeaus wilde, maar iets wat een blijvende herinnering zou zijn. Ik vroeg toen om geld. Nu moet je weten dat wij in het die tijd het financieel erg zwaar hadden, dus het geld wat ik had ontvangen had ik ook kunnen gebruiken voor andere doeleinden zoals het huishouden. Dat heb ik toen bewust niet gedaan. In diezelfde tijd ontdekte ik de energie van Kwan Yin. Haar energie heeft mij het inzicht gegeven dat er altijd compassie is hoe zwaar je het ook hebt; er zijn altijd mensen die bereid zijn om je te helpen maar je moet wel het lef hebben om toe te geven dat je het moeilijk hebt. En dáár zat met name de crux bij mij: ik zal niet zo gauw toegeven dat ik het moeilijk heb en ik zal al helemaal niet om hulp vragen. Ik had het geld dat ik had ontvangen goed bewaard en op een zaterdag reden we in onze auto naar de camping van mijn ouders. Daar zag ik in een flits een beeld van Kwan Yin  in de bloemenzaak (nota bene). Ik riep tegen mijn man STOOOOOOP! Mijn man schrok zich een ongeluk, want hij dacht dat er iets ernstigs aan de hand was. Wat is er? vroeg hij. Daar! riep ik, in de etalage een beeld van Kwan Yin. Wat is Kwan Yin? vroeg hij mij. We reden terug en je raadt het al, de winkel was dicht; op ZATERDAG. Ik dacht toen: eind volgende week kan ik er pas weer heen, want ik heb geen tijd en dan zal het beeld wel weg wezen. De volgende dag (op zondag) zijn we er toch nog weer naar toe gereden en de winkel was open! Daar stond mijn Kwan Yin: zo mooi en zo sereen. Ik heb haar meegenomen en ze zit sinds die tijd  in mijn hart. Kwan Yin’s  energie is zo zacht en zo liefdevol maar ook zeer krachtig. Als ik op afstand energie stuur naar een kind gebruik ik altijd de energie van  Kwan Yin. Juist zij is uitermate geschikt om bij kinderen te gebruiken. De kamer van het kind zal onmiddellijk van energie veranderen. Ik wil met jullie de kwaliteiten van Kwan Yin delen.

Kwan Yin is een opgestegen meester van de 7e straal (het violette licht) Zij was de beschermer van het violette licht. N is Germain de meester die het violette licht hoedt. Kwan Yin is van genade en liefde, is de steun, gids en beschermster van alle levende wezens. In het volksgeloof is zij de belichaming van Goddelijk mededogen en haar naam: “zij die geluiden ziet” betekent zoveel als “zij die de gebeden en hartenkreten van de mensen als beeldverschijning ziet en te hulp schiet”. Zij helpt ons bij het laten varen van de controle. Ja,ja, ook zo’n leermoment,  laat onderdrukte gevoelens stromen, brengt tolerantie en medeleven. Ze helpt ons bij het ontplooien en aanvaarden van onze zachte vrouwelijke kant. Ze is tevens de patrones van vrouwen en incarnerende kinderen.

Symbolen van Kwan Yin waarmee zij wordt uitgebeeld zijn:                                                                                                                                                                               met een wilgentak waarmee zij de goddelijke nectar verspreidt,                                                                                                                                                                       met een kostbare vaas die de nectar van compassie en wijsheid symboliseert;                                                                                                                                         met een duif die vruchtbaarheid uitbeeldt;                                                                                                                                                                                                             met een boek of een gebedsrol waarop de Dharma (lering) van de Boeddha of de Sutra (boeddhistische tekst) en met een rozenkrans om haar nek waarmee ze de boeddha’s aanroept voor steun en bijstand.                                                                                                                                                                                            Kwan Yin draagt de parel van verlichting en wordt in beelden vaak uitgebeeld met  in haar rechterhand een wilgentak (waarmee ze zegeningen doet). Veelal is zij uitgebeeld zittende op een lotusbloem.                                                                                                                                                                                                              De draak waar ze vaak mee wordt uitgebeeld is het oude teken voor spiritualiteit, slimheid, kracht, transformatie, maar ook als bescherming.

Kwan Yin wordt ook bij ons in het westen steeds bekender. Natuurlijk is dit voor een belangrijk deel te danken aan de komst van veel Chinezen naar ons land, maar ook voor veel spirituele zoekers van niet-Chinese afkomst is zij tegenwoordig een bron van inspiratie en troost. Misschien komt dat wel doordat zij zich op het snijvlak van verschillende stromingen en religies bevindt, die momenteel in Europa zeer populair zijn, zoals het Boeddhisme, de terugkeer van en de zoektocht naar de wortels van het vroegste christendom. Het bijzondere aan Kwan Yin is namelijk, dat zij niet alleen een belangrijke Boeddhistische Godin is (zoals doorgaans wordt aangenomen), maar ook dat zij een belangrijke rol speelt binnen het taoïsme, het Japanse shintoïsme en dat zij verder banden heeft met de christelijke Mariaverering en het oude sjamanisme.

Waar komt zij vandaan? Wie is zij? En wat betekent zij voor de mensen, die hun toevlucht tot haar nemen?

Kwan Yin 2

De Lotussoetra

was een van de eerste Boeddhistische teksten die in het Chinees werden vertaald, en in een aantal eeuwen tijd veroverde Kwan Yin de harten van vele Chinezen; aanvankelijk als mannelijke Bodhisattva (een wezen (sattva) dat naar verlichting (bodhi) streeft), later als vrouwelijke Bodhisattva. Kwan Yins opmars begon vermoedelijk in Noordwest-China langs de Zijderoute, waar ook zeer oude beelden van hem/haar werden opgegraven. Dit deel van China was tijdens de Tang-dynastie (618-907 n. Chr.) een smeltkroes van verschillende religies: boeddhisme, taoïsme, christendom, islam, zoroastrisme, manicheïsme en sjamanisme kwamen hier naast elkaar voor. Het Boeddhisme, dat inmiddels vooral was uitgegroeid tot een ‘mannelijke’ levensfilosofie/religie met voornamelijk mannelijke Boeddha’s en Bodhisattva’ s, miste een vrouwelijke Godheid en een vrouwelijk gezicht. In het taoïsme is het vrouwelijk principe naast het mannelijke principe altijd zeer belangrijk geweest, kijk bijvoorbeeld maar naar het symbool van yin-yang, waar mannelijke en vrouwelijke energie elkaar voortdurend in evenwicht houden (bijvoorbeeld: uit rust komt beweging voort; na beweging volgt rust. Dit zien we terug in de hele kosmos, de natuur en ons eigen lichaam. Het is volgens het taoïsme belangrijk het witte (het mannelijke) te kennen en het zwarte (het vrouwelijke) te behouden. In China, waar deze energieën sinds de vroegste tijden geëerbiedigd werden, bleef daarom de behoefte aan een vrouwelijke godheid bestaan.

Kwan Yin 3

Bodhisattva van mededogen verbonden met de lotus

Wat betekent Kwan Yin voor de mensen die haar vereren? Zij is voor hen een Bodhisattva van mededogen; de redster in nood, de moederlijke figuur die hun noodkreten hoort; zij is de beschermvrouw van al het leven en degene tot wie men zich richt wanneer men graag kinderen wil. Ook is zij de beschermvrouw van de zee. Net als Maria voor de christenen, is zij voor iedereen toegankelijk en wil zij aan iedereen haar troost en redding bieden. En, minstens zo belangrijk, veel Chinezen geloven dat zij ooit als de prinses Miaoshan op aarde geleefd heeft – in de legendes die om haar heen verweven werden, werd deze prinses gezien als een voorbeeld van deugd, trouw, loyaliteit en mededogen. Kwan Yin overstijgt duidelijk de grenzen van verschillende religies en is niet in één religie neer te zetten.

Tot slot: er bestaat al eeuwen een soort ‘Orakel van Kwan Yin’, waarin spreuken uit de twaalfde tot en met de vijftiende eeuw gebundeld zijn. Hieronder enkele spreuken/profetieën om een idee te krijgen:

 ‘De reis voert ver, ver in het onbekende-
En u weet niet of er jade zit in het hart van de steen.
Op een dag zal iemand het met zijn beitel aan het daglicht brengen…
Wees daarom kalm; u weet dat het daar gezeten heeft vanaf het begin der tijden.’(no. 32)

 ‘Fluorescerende oranje vlammen laaien met een hitte als de Hemel,
Verschroeien alles op hun pad –maar niet de waterlelie;
Het lijkt of ze moet sterven –maar ze wordt niet eens aangeraakt-
En haar ranken en bloemen duiken weer op aan de andere kant.’

Bron:
*Martin Palmer, Jay Ramsay en Man-Ho Kwok, “Guanyin, mythen en profetieën van de Chinese

 

www.engelmediumshop.nl

www.thekla-eva.nl

Verwondering

Verwondering

[Levensbeschouwing] Even stil staan bij iets wat altijd gewoon leek, je ervaart het nu als klein wonder. Daardoor ben je overdonderd, je voelt niet de behoefte om iets te zeggen, je bent er een beetje stil van.

Ik fietste vandaag naar de stad. Voor mij fietste een jongen van een jaar of 17. Hij had een blikje in zijn handen, dronk deze leeg en gooide vervolgens het blikje van zich af.  Kijk, dat verwondert mij . Er is geen besef van het feit dat hij iets “fout “doet en ik wil ook geen wijzend vingertje hebben;  ik verwonder mij alleen maar en denk: hoe komt het dat er geen benul is van vervuiling of wie dit blikje dan op moet ruimen.

Iedere maandag zijn de fietspaden gevuld met kapot gegooide flesjes, je moet alle kanten op manoeuvreren om de kapot gegooide flesjes te ontwijken, meestal denk ik: dit is wonderbaarlijk. Wat doe je met een flesje wat je meeneemt uit de kroeg: juist, gewoon kapot gooien op het fietspad, verwondering…..

Verantwoordelijkheid

ik verwonder mij nog veel meer en dan met name over hoe wij met “onze“ aarde omgaan. Als je last van een oerwoud hebt omdat er zo nodig ontzettend veel palmolie door de mensen gebruikt moet worden, dan brand je toch gewoon het oerwoud plat? Palmolie zit in je lippenstift, in je tandpasta, in je shampoo en zelfs in dat lekkere stukje chocola: palmolie. Wereldwijd wordt deze plantaardige olie in tal van producten verwerkt. Misschien heb je weleens iets gehoord over palmolie en de gevolgen ervan voor dier en milieu. Voor het aanleggen van palmolieplantages worden namelijk enorme gebieden met eeuwenoude regenwouden verwoest. In de laatste 20 jaar zijn er tienduizenden wilde orang-oetans gedood, verminkt of verweesd door de palmolie-industrie. Naast verlies van leefgebied vinden vele orang-oetans de dood doordat ze worden doodgeslagen wanneer ze een palmolieplantage betreden. Maar niet alleen de orang-oetan lijdt onder het verlies van leefgebied aan palmolieplantages. Ook de Sumatraanse tijger, de Aziatische olifant en de Aziatische neushoorn verdwijnen in hoog tempo uit Indonesië en Maleisië.

Geen probleem, de dieren protesteren toch niet en als je daar al last van krijgt dan knal je die toch gewoon neer; verwondering…

Als ik beelden op de televisie zie over hoe wij met de dieren omgaan uit de oerwouden, hoe deze dieren verminkt zijn door vallen, en als ze dan nog leven en je kijkt in de ogen van deze prachtige dieren, dan borrelt er een soort van woede binnenin mij  op , maar ik ben aan de andere kant ook verwonderd. Hoe komt het dat wij met elkaar de arrogantie hebben om te veronderstellen dat de mensheid mag doen met de aarde en zijn prachtige dieren en planten.

Dan is er aan de andere kant van de wereld een president die in zijn land vertelt dat opwarming van de aarde de grootste flauwekul is die er bestaat; verwondering…

De grote hoeveelheden bomen in het regenwoud nemen zeer veel CO2 op uit de lucht en geven op hun beurt zuurstof af. Maar door het kappen van deze bomen vermindert dit aanzienlijk. Daarnaast gaat de ontbossing vaak gepaard met vuur en rook. Hierdoor komen grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer terecht en daarnaast leidt het tot gigantische smogproblemen. Met dit afbranden komt ook CO2 vrij dat in de grond is opgeslagen, met als gevolg nog meer broeikasgassen die in de atmosfeer terecht komen. Het WNF (Wereld Natuur Fonds) stelt dat de ontbossing van regenwoud verantwoordelijk is voor wel 15 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen!

Afgelopen week zag ik toevallig op facebook een stukje waarin ik zag dat een wolf vast zat in een klem. Mijn hart draaide zich om, de wolf werd doodleuk gefilmd en iemand stond met zijn geweer klaar om het beest neer te knallen. Ik heb de film weggeklikt omdat ik hier niet tegen kan, ook nu borrelde weer de woede in mij omhoog.  In eerst instantie dacht ik stelletje …… maar ik dacht nee, verwondering…. Wat een arrogantie om  deze prachtige dieren op deze manier te vernederen.

De Japanse wetenschap en het doden van de walvissen

Ieder jaar maken Japanse walvisvaarders vanaf mei jacht op de zeezoogdieren, officieel voor wetenschappelijke doeleinden. Dit is formeel toegestaan, ondanks het sinds 1986 geldende verbod op de walvisjacht. De op twee na grootste economie ter wereld heeft als expliciete doelstelling de commerciële jacht op walvissen weer toe te staan.

Japan hoopt meer te weten te komen over de geslachtsrijpheid van de dieren. Daarnaast gebruikt het land als argument dat de walvissen helemaal niet bedreigd zouden zijn. Zeebiologen zouden dat bevestigen, aldus de Japanners.

Het Wereld Natuurfonds denkt daar anders over. Walvissen zijn zeker een bedreigde diersoort en de jacht op hen zou gestopt moeten worden, aldus het WNF. Vroeger werd alles van een walvis gebruikt: vlees om te eten, olie voor de lampen en huid voor schoenen. Aangezien dat alles tegenwoordig op een vervangende manier op de markt aangeboden wordt, is het doden van de dieren onnodig. Ook het argument van de geslachtsrijpheid wordt ontkracht. Een monster nemen van de walvissen zou genoeg moeten zijn om achter dergelijke informatie te komen.

Verwondering…..

Waar ik mij dan nog het meest over verwonder is dat God de mens heeft geschapen, zou hij zich vergist hebben? Uiteindelijk gaat de mensheid kapot aan zijn eigen succes, zou God zich dan toch niet vergist hebben? Verwondering…..

www.animalstoday.nl

http://www.metronieuws.nl

 

 

Hommels

Hommels Hommels

Ik ben dol op hommels, ik bedoel dan geen kloothommels, maar die grappige kleine zwarte tonnetjes met die veel te kleine vleugels. Ik vind ze grappig, komisch en ergens klopt er iets niet aan de hommels:  de verhouding van het lichaam van de hommel en de vleugels is totaal uit balans.

Vorige week hadden we een hommel op het raam (als er een insect op het raam zit pak ik deze op en breng ze naar buiten). Ik bedacht mij niet en pakte een stuk keukenpapier, pakte de hommel en deze stak mij in mijn wijsvinger. Op dat moment dacht ik: kloothommel!  (mijn vriendin Lia vertelde dat ik de volgende keer beter een glas kan pakken, papiertje of viltje er onder schuiven en de hommel of ander insect veel gemakkelijker en zonder vleugelbeschadiging of geprikt te worden naar buiten kan brengen).

Maar goed, ik heb de hommel naar buiten gebracht (ik wist dat deze dood zou gaan maar dan wel buiten), en had hierna last van mijn wijsvinger. Ik had ergens eens een keer gelezen dat als je gestoken bent door een insect baking soda (zuiveringszout) goed kon helpen, dus ik doopte mijn vinger in de baking soda en na een uur was de pijn weg. Natuurlijk kun je ook azijn of tandpasta gebruiken.

Als ik in het voorjaar de hommels hoor in de tuin is voor mij het voorjaar echt begonnen.  Het voorjaar is voor mij niet compleet zonder het gezoem van de hommels. Als de hommel uit een bloem komt en de pootjes vol stuifmeel heeft denk ik:  goed zo, bestuif jij de bloemen maar, de natuur kan niet zonder hommels.

De hommel is een opgewonden standje, zijn gezoem is nooit eens rustig maar heeft altijd iets geïrriteerds. De hommel kan niet rustig van bloem naar bloem vliegen maar is druk heel, druk met het bestuiven van bloemen.

De start van een hommelnest

Wanneer de temperatuur overdag warmer is dan 10 graden, meestal rond half maart, komen de eerste koninginnen uit hun winterslaapplaats uit de grond tevoorschijn. De eerste dagen zullen zij zich voeden en ’s avonds kruipen zij weer terug in hun schuilplaats. De hommel is een ander soort dier dan de honingbij. Een bij zal met haar volk willen overwinteren, en een hommelvolk sterft bijna helemaal uit voordat het winter wordt. In het voorjaar zal de koningin eitjes leggen waaruit werksters ontstaan. Zodra de werksters volwassen zijn, nemen zij het zorgen van de nieuw geboren werksters op zich. Wanneer de kolonie uit ongeveer 150 tot 400 werksters bestaat, worden er darren en koninginnen geboren. Daarna stopt de oude koningin met leggen en zal ze sterven. De jonge koninginnen blijven over wanneer de rest van het volk is uitgestorven en zij zullen overwinteren in de grond.

Bestuiving

Net zoals bij bijen leven hommels van nectar en stuifmeel. Hommels kunnen stuifmeel met zich mee dragen tot zelfs wel een gewicht van 60% van hun lichaamsgewicht. De vrouwtjes kunnen het stuifmeel als klompjes aan de achterpoten plakken en zo vervoeren naar het nest. Met een lange uitrolbare tong kan de hommel nectar uit een bloem halen. Hommels worden gebruikt in kassen voor bestuiving van o.a. tomaten, paprika, aubergine, meloenen en aardbeien. Ze zijn gemakkelijk te houden. In de koudere landen (Noorwegen en Zweden) zijn hommels belangrijk voor bestuiving omdat de bijen bij lage temperaturen niet vliegen. Bij warmere landen (Frankrijk) is dit net andersom. Nederland zit hier zo’n beetje tussen in. Hommels produceren in zo’n kleine mate honing dat dit niet commercieel interessant is.

Waarom hommels?

Hommels 2

Hommels zijn in vergelijking met andere bestuivende insecten zoals honingbijen , zeer effectieve bestuivers. Ze kenmerken zich door een hoog werktempo (bezoeken bijvoorbeeld per minuut 2 keer zoveel bloemen als honingbijen) en zijn vanwege hun grootte in staat relatief zware lasten te dragen, waardoor ze langdurige fourageervluchten kunnen maken. Bovendien zorgt hun relatieve grootte ervoor dat ze vaak beter in contact komen met meeldraden en stampers dan bij kleinere insecten het geval is.

Hommels stellen bovendien relatief geringe eisen aan de omstandigheden waaronder ze in actie komen. Ze voelen zich meer op hun gemak in kassen/tunnels dan bijvoorbeeld honingbijen, zeker als het gaat om kleinere ruimtes. Ze zijn nog actief bij relatief lage temperaturen (rond 10 °C) en lage lichtintensiteit en laten zich zelfs door sterke wind en een zachte regen niet weerhouden.

Hommel ‘leest’ elektrisch veld bloem

Britse wetenschappers van de Universiteit van Bristol melden in het wetenschappelijk tijdschrift “Science” dat hommels zeer waarschijnlijk een zwak elektrisch signaal van bloemen opvangen. Dit signaal bevat mogelijk informatie over de aanwezigheid van nectar en kan de keuze van de insecten voor een bepaalde bloem verklaren.

Lok bloemen

Om te bewijzen dat hommels elektrische signalen oppikken, gebruikten de wetenschappers kunstbloemen. Deze plaatsten ze in een omgeving met rondvliegende hommels. Via elektroden in de steel kregen sommige bloemen een negatieve elektrische lading, waarmee getracht werd de insecten te lokken: dit bleek een succes. Ruim tachtig procent van de hommels had een duidelijke voorkeur voor de elektrisch geladen bloemen en liet de ongeladen bloemen links liggen.

Spanningsveld

Hommels vliegen rond in de lucht die barst van de elektrisch geladen deeltjes: daardoor zijn ze zelf positief geladen, net als andere insecten. Bij benadering van bloemen en planten die negatief geladen zijn, voelen ze een zwakke elektrische aantrekkingskracht. Als de hommel op de bloem landt om nectar en stuifmeel te verzamelen, verandert het elektrisch signaal met een soort vonkje. Dit helpt de hommel zich de bloemsoort te herinneren. Daarnaast vermoeden de onderzoekers dat andere insecten hierna aan het elektrisch veld aflezen dat een ander ze voor is geweest en de nectarvoorraad en het stuifmeel niet op peil zijn.

Rode en Witte klaver zijn belangrijke voedselbronnen voor bijen en hommels in schaarse zomermaanden.

Rode klaver en Witte klaver blijken een goede voedselbron te zijn voor bijen en hommels in de zomermaanden. In die periode zijn andere voedselbronnen vaak schaars. Het ras is echter bepalend: diploïde rassen en Mattenklee-types worden vaker bezocht door hommels dan tetraploïde en Ackerklee-rassen. Het kiezen voor een ras dat bestuivers aantrekt, bevordert de biodiversiteit op het bedrijf.

Innovatie in tomaten

In 1987 werd ontdekt dat hommels met hun unieke ‘buzz pollination(de bloem in trilling brengen door hun vliegspieren te gebruiken) de beste bestuivers zijn voor tomaten, waardoor arbeidsintensieve handmatige bestuiving overbodig werd. Dat was het moment waarop Koppert begon met de productie van hommels. Inmiddels is Koppert de internationale marktleider op het gebied van hommelproductie en bestuiving met hommels.

Ondertussen worden hommels wereldwijd gebruikt voor het bestuiven van tomatengewassen. Dit leidt tot:

meer productie: 20-40%

een sterke daling van de arbeidskosten

een betere vruchtkwaliteit

Een belangrijk voordeel van hommels ten opzichte van honingbijen is het ontbreken van een communicatiesysteem. Honingbijen brengen elkaar door middel van de zogenaamde bijendans op de hoogte van de aanwezigheid van een eventuele aantrekkelijke voedselbron buiten het gewas waarin hun bestuivingsactiviteit gewenst is; met als gevolg dat de bijen massaal kunnen vertrekken. Bij de hommels ontbreekt een dergelijke communicatie. Mocht een individu ergens een aantrekkelijke voedselbron vinden, dan kan zij dat niet aan haar nestgenoten meedelen; de overige hommels zullen dus gewoon in het gewas aan het werk blijven.

Voordelen hommels:

Hommels 3

Hommels vliegen ook bij lage temperaturen, redelijk wat wind, lichte regen en minder zon licht!
Jammer, dat zijn nu net de omstandigheden, waarbij de bloemen niet “rijp” zijn. Kortom de bloemen worden wel bevlogen maar bestuiving vindt er niet plaats.
Het enige relevante argument om hommels ten opzichte van  bijen in te zetten is, dat er vroeg in het voorjaar als de dagen nog kort zijn en vaak ook overdag weinig licht is de hommel gewoon aan het werk is.

De enkele bloemen die dan rijp zijn, gaan dan bloeien er treedt dan een zo genaamde noodbloei op, omdat de plant dan gedwongen wordt om te bloeien, die zijn dan  wel bestoven door hommels…

Ik vind trouwens de naam hommel in het Engels veel vriendelijker namelijk bumblebee

bron informatie:

https://www.koppert.nl/bestuiving/natuurlijke-bestuiving-hommels/waarom-hommels/

http://www.imkerijwestland.nl/bijen-versus-hommels/

https://www.piepvandaag.nl/hommel-elektrisch-veld/

http://www.biojournaal.nl/artikel/19703/Rode-klaver-belangrijke-voedselbron-voor-bijen-en-hommels-in-schaarse-zomermaanden

De walnotenboom

Ik werk midden in de stad. Naast het gebouw waar ik werk staat een enorme walnotenboom. De boom is zo oud dat één van de takken ondersteund wordt door een metalen buis. Deze buis is aan de boven kant in een U vorm gelast  en daarin valt de tak als het ware. Als deze tak niet ondersteund zou worden dan weet ik zeker dat de tak afbreekt en hierdoor de hele boom doodgaat, want de walnotenboom bloedt dan dood.

Gisteren werd mij gevraagd, Thea,  jij hebt wel een beetje verstand van bomen toch?  Nou,  een beetje dan gaf ik als antwoord. Wat is dat nou voor een boom wat hiernaast het gebouw staat? Ja, dat was niet zo moeilijk, dat was de welbewuste walnotenboom. Vandaag fietste ik naar huis en ik kwam voorbij de walnoten boom en bedacht mij dat het best bijzonder is dat er midden in de stad een walnotenboom staat. Dat zie je eigenlijk nooit. Ik bedacht mij ook,  wat is nu de kracht van deze boom, en dat ben ik eens even gaan uitzoeken.

Nederlandse namen:

Okkernotenboom, walnotenboom, notelaar, notenboom, dikke neur, grotenoot, dikke neuf, eukelaar, neuteleer, neuteboom, okelaar, oker,walsche noten, olijf van Savoye, gewone walnoot, Europese walnoot,Perzische walnoot.

Juglans” is een samentrekking van “lovis”  van Jupiter) en “glans” (eikel). Dit vormt samen Jupitereikel. Volgens een legende leefden de goden toen ze nog op aarde woonden, van walnoten.

“Regia” is afkomstig van “rex” (koning) en wil zeggen “koninklijk”.
De walnoot werd oorspronkelijk vanuit Perzië naar Griekenland gebracht en daar de Perzische noot genoemd.

De walnotenboom is een winterharde  bladverliezende boom die wel 30 meter hoog kan worden. De brede bladerkroon kan zich pas voldoende ontplooien als hij voldoende ruimte heeft en kan ca. 20 meter breed worden. Hij draagt laat in het voorjaar zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. De mannelijke bloemen zijn geelgroene katjes, de groene vrouwelijke bloemen zijn alleenstaand of staan in trosjes van twee of drie bloemen bijeen.
De stam van de walnotenboom is vrij kort omdat hij zich snel vertakt. Bij jonge bomen is deze grijs en glad, maar wordt donkerder en gegroefder naarmate de boom ouder wordt.
De steenvruchten die verschijnen na de zomer bestaan uit twee delen die op onze hersenen lijken. Ze zijn omgeven door een harde, gerimpelde buitenlaag (dit is wat je kraakt als je de noot wilt eten). Daaromheen zit een donkergroene schil met witte puntjes. Deze schil wordt later door oxidatie zwart.

Onder een walnoot groeien meestal geen andere planten, want uit het blad van de boom komt juglon dat met regenwater op de grond drupt en de bodem ongeschikt maakt als groeiplaats voor andere planten.

Tegen vliegen en muggen

Een walnoot werd vroeger vaak dicht bij boerderijen en mesthopen gezet. Vliegen houden niet van de geur van de walnoot en bleven op een afstand. Ook kinderwagens werden om deze reden onder een walnoot gezet.
De bladeren van de walnoot werden ook op de vensterbank van de slaapkamer gelegd of op de nachttafel naast het bed om muggen te weren.

Walnoten. Wat zit erin?

Walnoten bevatten:

Omega 3 vetten

Magnesium

Vitamine E

Polyfenolen

Eiwitten

Vezels

Potassium

Plantensterolen

Vitamine B6

Arginine

Melatonine

Koper

Zink

Geneeskundig gebruik

 • Een aftreksel van notenblad was vroeger een middel tegen bloedarmoede en wordt in de natuurgeneeswijze nog wel eens als eetlustopwekkend middel aanbevolen.
 • Volgens Hildegard von Bingen zijn walnoten een hoogwaardig voedingsmiddel die spieren doen groeien, botten en zenuwstelsel sterken.
 • Vroeger werden alleen de noten of de notenolie gebruikt. Vanaf de 19e eeuw werden de bladeren en schors meer en meer gebruikt als middel tegen huidaandoeningen zoals eczeem, herpes en zweren. De bladeren werden ook toegepast bij bloedarmoede, jicht, klierzwellingen en als bloedzuivering.
 • In Europa zijn walnootbladeren een populair huismiddel tegen eczeem en ooglidontsteking bij kinderen, dit komt door het stofje juglon, dat antibacteriële, antivirale en schimmelwerende eigenschappen bezit. Het werkt samentrekkend, wondhelend en anti-septisch. Een afkooksel van het blad wordt gebruikt als kompres of betmiddel.
 • Een aftreksel van het blad en de groene schil wordt ook inwendig gebruikt tegen milde diarree, huidaandoeningen, spataderen, aambeien en als ondersteuning bij jicht en reumatische aandoeningen.
 • Een aftreksel van de bladeren wordt ook inwendig gebruikt tegen ingewandswormen.
 • Walnootolie is lekker in salades en helpt tegen een verhoogd cholesterolgehalte en werkt preventief tegen hartaandoeningen veroorzaakt door onvoldoende doorbloeding. Ook is het ondersteunend bij acne, psoriasis, haarverlies, astma, hooikoorts, PMS, menopauze klachten en herstel na ziekte.
 • De olie uitwendig gebruikt verzacht en hydrateert de huid, versnelt het bruiningsproces en beschermt de huid tegen uitdroging.
 • Ik vind de inhoud van de walnoot als je hem kraakt op kippenhersentjes lijken, ik plaag daar graag kinderen mee, kijk zeg ik dan vandaag gaan we kippenhersentjes eten, succes verzekerd! , maar ik weet ook dat de walnoten enorm goed zijn voor het geheugen.

Bach
Als je dit leest kan je wel begrijpen dat de notenboom symbool staat voor levenskracht. Dr. Bach (Bachbloesems – Walnoot) beschreef de geestelijke kracht van de walnoot als volgt: “Wij moeten onze vrijheid onvoorwaardelijk en volledig verwerven, zodat alles wat we doen en denken zijn oorsprong vindt in onszelf. Zo stellen ze onszelf in staat te leven en te geven uit eigen beweging en vanuit onszelf alleen” Walnoot Bach bloesem remedie wordt gebruikt bij het moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties.

 Keltische Boomastrologie – Notenboom

 De Passie

Gepassioneerd Zoeker

21 april – 30 april

24 oktober – 11 november
Boomteken Notenboom –  typering eigenschappen: nobel, brede horizon, onverwachte reacties, spontaan, ongebreidelde ambitie, geniale strateeg, vol contrasten, gepassioneerd, niet altijd even flexibel, soms egoïstisch, agressief, meedogenloos, sluit geen compromis, geen doorsnee partner, niet altijd geliefd maar wel vaak bewonderd, erg jaloers.

Keltische Boomteken Notenboom

Notenbomen zijn vol levensvreugde en dragen dit ook uit. Een notenboom is vol passie bezig met wezenlijke levensvragen en voortdurend op zoek naar de diepste zin van zijn bestaan. Een notenboom is bereid om zichzelf veel te ontzeggen indien dit het uiteindelijke doel dichterbij brengt. Wanneer een notenboom echt iets wil of nastreeft, zal deze door roeien en ruiten gaan en doorzetten tot het doel bereikt is. Een notenboom is sterk geïnteresseerd in het onbewuste en de kracht die hier van uit gaat.

De notenboom van april is gesteld op geestelijke en materiële bezittingen. Dit type neemt zorgvuldige en wel overwogen beslissingen. Dit type notenboom heeft een zeer sterk lichamelijk gestel, maar vraagt lichamelijk soms te veel van zichzelf en gaat dan grenzen over.

De notenboom uit het najaar kan tot aan de volwassenheid een wat afwezige of dromerige indruk maken. Dit is echter uiterlijke schijn, daar alles wat in de omgeving gebeurt intensief waargenomen en opgeslagen wordt. Dit komt soms pas jaren later naar voren of tot uiting.

Notenbomen zijn in staat om een gigantisch project te realiseren, indien het werk betreft dat hen echt boeit en interesseert.
Op het gebied van liefde en relatie geldt voor de notenbomen dat ze een partner nodig hebben die bestand is tegen de sterke jaloezie en de starheid die de notenboom kan hebben. Belangrijk voor een notenboom is dat hun partner ook affiniteit heeft met de zoektocht naar de zin van het bestaan en gepassioneerd is, maar tegelijkertijd zijn of haar rationaliteit en nuchtere kijk op de dingen kan bewaren.

Walnotenlikeur

Bereiding

20 walnoten in de groene bast, geplukt en direct verwerkt in juni

1 fles inmaakbrandewijn, jenever of wodka

3 tot 6 kruidnagels

1 of 2 stokjes pijpkaneel

1 vanillestokje, 1 theelepel geraspte nootmuskaat en/of een biologische citroen in schijfjes

300 à 500 gram bruine basterdsuiker

een grote glazen pot, uitgekookt met soda

Doe alle ingrediënten in de glazen pot en laat die op een zonnige plek trekken. Schud de pot dagelijks om, zodat de smaken zich vermengen. Zeef de vloeistof na zestig dagen door een schone doek en doe hem in een mooie fles.

Noten-thee
Thee van notenbladeren is een goed middel bij spijsverteringsstoornissen, zoals verstopping en gebrek aan eetlust en helpt ook om het bloed te zuiveren. Een ontsteking in de mond, ziek tandvlees, keel en strottenhoofdonstekking kan je verhelpen door deze thee als spoelwater te gebruiken.

Je wassen of baden met toevoeging van notenbladeren helpt bij acne, etterende huiduitslag, zweetvoeten en witte vloed. De groene noten (half juni, wanneer men er nog kan door heen prikken), gebruikt men om een voortreffelijke ‘notengeest’ te bereiden. Deze notengeest reinigt de maag, de lever en het bloed en doet zijn werk bij zwakke maag en darmontsteking.

Bereiding: 20 groene noten worden in vieren gesneden en in een fles met een brede hals gedaan. Dit wordt overgoten met 1 liter graanjenever (38-40 graden) zodat het vocht 2 vingers boven de noten bevindt. Deze fles 4 weken op een warme plek of in de zon zetten. Hierna zeven en in flessen doen. Je notengeest is klaar.

Walnoten cake

Wortel-notencake

Verrassend recept voor notencake van verse walnoten die dankzij de geraspte wortel een hele lichte structuur krijgt en niet zo machtig is. Het bijzondere aan deze wortel-notencake is dat je de wortel niet verwacht en ook bijna niet proeft. Een leuke verassing voor de gasten! Het zoetige van de wortel wordt aangevuld met honing, waardoor er geen suiker in zit en het dus een heel gezonde cake is.

Formaat: cakevorm van 2,5 liter

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totale tijd: 1 uur, 15 minuten

Ingrediënten 250 gram wortels, fijn geraspt

 • 2 flinke eetlepels honing
 • 2 eieren
 • 60 gram walnoten, grof gehakt
 • 125 gram roomboter, gesmolten
 • 1 zakje backing bakpoeder
 • 200 gram bloem
 • 1 theelepel kaneel

Voorbereiding:

Verwarm de oven voor op 150°C.

Hak de walnoten grof met een mes of door ze enkele seconden in een mixer te doen.

Klop de eieren samen met de honing met een garde los tot het volume 2 keer zo groot is geworden en het mengsel een beetje luchtig schuimt. Zeef de bloem en voeg deze al rustig kloppend met de garde toe, gevolgd door de gesmolten roomboter en het kaneel. Voeg tot slot de gist toe en blijf rustig kloppen om het geheel te mixen en een luchtig mengsel te behouden.

Doe de fijngesraspte wortels en de grof gehakte walnoten bij het mengsel en roer het nogmaals goed door met een spatel tot het een mooie egale massa is.

Vet een cakevorm van 2,5 liter in en schep het beslag er in. Hou er rekening mee dat de notencake nog uitzet tijdens het bakken.

Zet de wortel-notencake in de oven en bak tot deze gaar is, ongeveer 60 tot 75 minuten.

Haal de cake uit de oven en laat deze in de vorm afkoelen voordat je hem er uit haalt.

Tips:

Om te voorkomen dat de plakken uitdrogen, snij je ze pas af als de cake geserveerd wordt. Als je niet de hele cake serveert, laat het restant dan ongesneden en bewaar in een luchtdichte zak of bak.

De wortel-notencake kan ingevroren worden, snij hem dan eerst in plakken.

Boenen
En dat is nog niet alles, want de walnoot is ook een uitstekend boenmiddel, geschikt om witte vlekken op gepolijst meubilair donkerder te maken. Bovendien houdt de walnoot de mieren buiten. Maak een sterk extract van walnootbladeren, strijk dit uit over vloeren of het aanrecht. Door de aparte geur blijft je huis lekker miervrij.

broninformatie

www.ecolonie.org/eco/nl/meewerken/projecten_en_ideen/plant-van-de-maand-walnoot-.php

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nocino

http://notenspecialist.com/recepten/recepten-met-walnoten/recept-wortel-notencake/

http://www.ziezozon.com/zo-gezond/de-vele-krachten-van-de-walnoot

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/44038-walnoten-een-superfood.html